Alprostadil "Paranova"

C01EA01
 
 

Naturligt forekommende prostaglandin E1 ( PGE1) fremstillet ud fra biologisk materiale. 

Anvendelsesområder

Forsinkelse af ductus arteriosuslukning som kortvarig behandling til nyfødte børn med ductusafhængigt kredsløb eller mistanke herom. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg alprostadil. 

Doseringsforslag

Individuelt 

Initialt. 0,05-0,1 mikrogram/kg legemsvægt/min. som i.v.-infusion.
Alternativt kan præparatet administreres gennem arteriekateter placeret via navlearterie i aorta omkring ductus arteriosus.  

 

Infusionstiden bør være så kort som mulig pga. risikoen for bivirkninger. 

 

Det arterielle blodtryk bør overvåges nøje. Hvis blodtrykket falder mærkbart, bør infusionshastigheden reduceres.  

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Forsigtighedsregler

 • Apnø forekommer hos 10-12% - især i den første time af behandlingen.
 • Muligheden for ventilation skal være umiddelbart tilgængelig under behandlingen.
 • Anvendes med forsigtighed til nyfødte med blødningstendens.
 • Nyfødte med respiratorisk distress syndrom.
 • Alkoholindhold
  • 1 ampul (1 ml) indeholder 1 g alkohol.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber.
Apnø.
Rødme.
Almindelige (1-10%) Diarré.
Bradykardi, Hjertestop, Hypotension, Takykardi, Ødemer.
Dissemineret intravaskulær koagulation.
Hypokaliæmi.
Kramper.
Infektion i øvre luftveje, Sepsis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Peritonitis, Ventrikelobstruktion.
AV-blok  (grad II), Hjerteinsufficiens, Karskørhed, Kredsløbskollaps, Respirationsdepression.
Anæmi, Trombocytopeni.
Hyperkaliæmi, Hypoglykæmi.
Eksostose, Ledstivhed.
Apati, Øget muskeltonus.
Hæmaturi, Nyrefunktionspåvirkning, Oliguri.

Efter langvarig infusion er der rapporteret reversibel kortical proliferation af de lange rørknogler og svækkelse af ductus arteriosusvæggen og pulmonalarterier. 

Graviditet

Ikke relevant.

Se endvidere

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Farmakodynamik

Alprostadil (prostaglandin E1) er en endogen substans, som forårsager perifer vasodilatation, hæmmer trombocytaggregation samt stimulerer glat muskulatur. Prostaglandin E1 bidrager til at holde ductus arteriosus åben i føtallivet og kan efter fødslen udskyde den fysiologiske lukning af ductus arteriosus. 

Farmakokinetik

 • Ca. 95% metaboliseres ved en enkelt passage gennem lungekredsløbet.
 • Metabolitterne udskilles næsten fuldstændigt inden for 24 timer gennem nyrerne.
 • Efter i.v. infusion indtræder virkningen inden for 30 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Fortyndes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Fx 1 ml koncentrat til infusionsvæske overføres til 100 ml glucose-infusionsvæske. Herved opnås en koncentration på 5 mikrogram/ml.
 • Brugsfærdig infusionsvæske infunderes med en hastighed på 0,02 ml/kg legemsvægt/min., hvilket resulterer i en dosis på 0,1 mikrogram/kg legemsvægt/min.
 • Se endvidere speciallitteratur.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C).
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 24 timer ved 25ºC, men bør anvendes straks.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 0,5 mg/ml  (Paranova Danmark) 126586
5 x 1 ml
5.844,60 1.168,92

Substitution

konc. til infusionsvæske, opl. 0,5 mg/ml
Prostivas Pfizer, Alprostadil, konc. til infusionsvæske, opl. 0,5 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...