Fulvestrant "Sandoz"

L02BA03
 
 
Antineoplastisk middel, specifikt antiøstrogen.

Anvendelsesområder

 • Østrogenreceptorpositiv, lokal fremskreden postmenopausal mammacancer hos kvinder, der ikke tidligere har modtaget endokrin terapi, eller ved sygdomstilbagefald under eller efter adjuverende antiøstrogenbehandling eller sygdomsprogression under antiøstrogenbehandling.
 • Hormonreceptor-positiv, HER2-negativ lokalt fremskreden eller metastatisk mammacancer i kombination med palbociclib hos kvinder, der tidligere har modtaget endokrin terapi. Kombinationsbehandlingen skal hos præ-/perimenopausale kvinder kombineres med LHRH-agonist.

Fulvestrant bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte (5 ml) indeholder 250 mg fulvestrant. 

Doseringsforslag

500 mg i.m. med 1 måneds interval, dog gives en ekstra dosis på 500 mg 2 uger efter initialdosis. 

 

Bemærk: 

 • Dosis indgives langsomt i.m. som to på hinanden følgende injektioner à 5 ml - én i hver balde.
 • Injektionen skal følge lokale retningslinjer for i.m. injektion af stort volumen.
 • Forsigtighed ved injektion i det dorsogluteale område pga. den nært underliggende iskiasnerve.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Stærkt nedsat leverfunktion.

Forsigtighedsregler

 • Mild til moderat nedsat leverfunktion
 • Stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.)
 • Ved blødningsdiatese, trombocytopeni eller antikoagulationsbehandling pga. den intramuskulære administrationsvej.
 • Alkoholindhold
  Injektionsvæsken indeholder 10 %w/v alkohol svarende til, at 1 injektionssprøjte indeholder 500 mg alkohol.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Forhøjede leverenzymer, Kvalme.
Hedeture.
Artralgi, Knoglesmerter, Myalgi.
Hududslæt.
Allergiske reaktioner.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Diarré, Forhøjet bilirubin, Opkastning.
Dyb venøs tromboemboli.
Trombocytopeni.
Ischias, Rygsmerter.
Hovedpine, Perifer neuropati.
Urinvejsinfektion, Vaginalblødning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis, Leverinsufficiens.
Neuralgi.
Anafylaktisk reaktion.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af fulvestrant medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Kompetitiv østrogenreceptorantagonist med en affinitet sammenlignelig med østradiol. Virkningsmekanismen hænger sammen med en signifikant nedregulering af niveauet af østrogenreceptorprotein i østrogenreceptorpositive tumorer i forhold til placebo.  

Farmakokinetik

 • Efter i.m. injektion nås maksimal plasmakoncentration efter ca. 7 dage.
 • Ved gentagen indgift med 1 måneds interval nås steady state-plasmakoncentration efter ca. 6 doser.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til delvis aktive metabolitter.
 • <1% udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, opl. i sprøjte 250 mg 065273
2 stk.
6.035,45 100,19

Substitution

injektionsvæske, opl. i sprøjte 250 mg
Faslodex AstraZeneca, Fulvestrant, injektionsvæske, opl. 250 mg/5 ml
 
 
 

Revisionsdato

2018-04-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...