Alacare

L01XD04
 
 

Fotoaktivt fluorescerende middel til behandling af aktinisk keratose. 

Beregnet til engangsbehandling inden fotodynamisk terapi. 

Anvendelsesområder

Engangsbehandling af aktinisk keratose af mild intensitet i ansigt og hovedbund (uden hår) med en diameter på højst 1,8 cm.  

Dispenseringsform

Medicinsk plaster. 1 plaster indeholder 8 mg 5-aminolevulinsyre.  

Doseringsforslag

Voksne 

 • Højst 6 plastre placeres samtidig på 6 forskellige læsioner i ansigt og/eller hovedbund (uden hår).
 • Efter 3 timers inkubation fjernes alle plastre igen.
 • Derefter eksponeres læsionerne for rødt lys med smalt spektrum på 630 +/- 3 nanometer med en samlet lysdosis på 37 J/cm2. Se endvidere produktresumé og medfølgende brugsvejledning.
 • Ved persisterende læsioner 3 måneder efter endt plaster-behandling skal anden behandling iværksættes.

 

Bemærk: 

 • Må kun gives under overvågning af en læge eller andet sundhedsfagligt personale med erfaring i anvendelse af fotodynamisk behandling.
 • Under belysning skal patienten og sundhedspersonalet anvende egnede beskyttelsesbriller.
 • Må kun anvendes til én enkelt behandling.
 • Erfaring savnes hos børn under 18 år.

Kontraindikationer

 • Kendt fotodermatose med varierende patologi og hyppighed fx stofskiftesygdomme som aminoaciduri, idiopatiske eller immunologiske lidelser som polymorft lysudslæt, genetiske lidelser som xeroderma pigmentosum, og sygdomme, der fremskyndes eller forværres ved eksponering for sollys som lupus erythematosus eller pemphigus erythematosus.
 • Porfyri.
 • Allergi over for indholdsstoffer eller pofyriner.
 • Ingen respons på tidligere fotodynamisk terapi med præparater indeholdende 5-aminolevulinsyre.

Forsigtighedsregler

 • Al UV-behandling skal ophøre før behandling med 5-aminolevulinsyre og i 48 timer efter behandling.
 • Som en generel forsigtighedsregel må det behandlede læsionssted og den omgivende hud ikke udsættes for sollys i ca. 48 timer efter behandlingen.
 • Må ikke anvendes på blødende læsioner, på hudområder berørt af andre sygdomme eller på tatoveringer.
 • Ingen data vedr. effekt og sikkerhed ved gentagen behandling af aktinisk keratose.
 • Der er ingen erfaring med at behandle aktinisk keratose hos patienter med mørkebrun eller sort hud (hudtype V eller VI).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner på applikationsstedet  (bl.a. irritation, erytem, hudkløe, smerter, eksfoliering, skorper).
Almindelige (1-10%) Reaktioner på applikationsstedet  (blødning, induration, vesikler, paræstesier, erosion, ødem, misfarvning).
Hovedpine.
Pustuløst hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Følelsesmæssig labilitet.
Pyoderma gangrenosum.
Infektioner.

Symptomerne er sædvanligvis lette eller moderate og varer 1-2 uger efter behandlingen. 

Interaktioner

 • Samtidig brug af lægemidler med kendt fototoksisk eller fotoallergisk potentiale som perikon, thiaziddiuretika, sulfonylurinstoffer, sulfonamider, quinoloner og tetracycliner kan forøge den fototoksiske reaktion på fotodynamisk behandling.
 • Samtidig brug af andre topiske lægemidler skal undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske eksponering for barnet skønnes lav. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Metaboliseres til protoporphyrin IX, der er lysfølsomt og akkumuleres intracellulært i de behandlede keratoselæsioner. Protoporphyrin IX aktiveres ved belysning med rødt lys, hvorved der dannes reaktive oxygenarter, som forårsager skade på cellulære komponenter og ødelægger målcellerne.  

Farmakokinetik

Ingen relevant systemisk absorption efter transdermal anvendelse.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • 4 cm2 overflade pr. plaster.
 • 2 mg 5-aminolevulinsyre pr. cm2.

 

Holdbarhed 

 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 3 måneder.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Dermatolog) plastre 8 mg 124508
4 stk.
923,70

Foto og identifikation

Plastre  8 mg

Farve: Beige
Mål i mm: 20 x 20
Alacare® plaster, 8 mg/plaster
 
 
 
 
Ark med 4 plastre i en pakning
 
Alacare® plaster, 8 mg/plaster
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-04-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...