Emerade

C01CA24
 
 
Sympatomimetisk middel med α- og β-receptorstimulerende virkning, dvs. med både karkontraherende og hjertestimulerende effekt.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning, fyldt pen (autoinjektor). 1 dosis (1 pen) indeholder 150 mikrogram, 300 mikrogram eller 500 mikrogram adrenalin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Legemsvægt > 60 kg: 300 - 500 mikrogram dybt i.m.
 • Legemsvægt < 60 kg: 300 mikrogram dybt i.m.

 

Unge 

 • Legemsvægt > 30 kg: Som voksne.

 

Børn 

 • Legemsvægt > 30 kg: 300 mikrogram dybt i.m.
 • Legemsvægt 15 - 30 kg: 150 mikrogram dybt i.m.
 • Legemsvægt < 15 kg: I livstruende situationer 150 mikrogram dybt i.m.

 

Bemærk: 

Dosis kan om nødvendigt gentages med ny pen efter 5-15 min.  

 

Vejledning i brug af pen 

 • Beskyttelseshætte fjernes, umiddelbart før pennen benyttes.
 • Pennen stødes hårdt mod ydersiden af låret, hvorved injektionen foretages automatisk.
 • Autoinjektoren holdes fastpresset mod låret i ca. 5 sek.
 • Efter injektionen masseres injektionsstedet i 10 sek.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Bemærk: 

Større doser kan være nødvendige til patienter i behandling med β-blokkere, da β-blokkere svækker det normale terapeutiske respons af adrenalin. 

Kontraindikationer

I livstruende situationer er der ingen kontraindikationer mod anvendelse af adrenalin. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Ældre
 • Kronisk lungesygdom
 • Hjertelidelser
 • Diabetes
 • Hypertyroidisme
 • Hypertension.
 • Uforvarende injektion i hænder eller fødder kan resultere i perifer iskæmi.

Som antidot kan anvendes Phentolamin

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Kardiomyopati.
Ikke kendt Arytmier, Hypertension.
Angst, Svimmelhed, Tremor.
Infektioner.

I sjældne tilfælde hypersensitivitetsreaktioner pga. indholdet af natriummetabisulfit. 

Interaktioner

 • Adrenalin kan forstærke virkningen af flere forskellige lægemidler, men i akutte livstruende situationer har dette ingen praktisk klinisk betydning.
 • Patienter i behandling med β-blokkere kan kræve gentagen dosering af adrenalin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Ved anafylaksi er behandlingsindikationen dog absolut. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Adrenalin er ikke oralt biotilgængeligt.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Anvendelse af adrenalin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Stimulerer hjertet direkte via stimulation af myokardiets β1-receptorer og pacemakercellerne. Hjerterytmen øges og ændres, hvilket resulterer i et øget minut-volumen og øget iltforbrug.
 • Medfører afslapning af bronkierne og er en potent bronchodilator.
 • Den primære vaskulære effekt udøves på de små arterioler og præ-kapillære sphinctere. Dette resulterer i en reduktion af den kutane gennemblødning efter injektion.

Farmakokinetik

 • Efter intramuskulær injektion indtræder virkningen hurtigt.
 • Plasmahalveringstid 2-3 min. 
 • Den lokale vasokonstriktion hæmmer optagelsen, så virkningen holder sig længere end beregnet ud fra halveringstiden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.
 • Må ikke fryses.
 • Ved uklarhed eller misfarvning skal præparatet kasseres.
 • Kun til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram 535938
1 stk.
474,10 1.580,33
(B) injektionsvæske, opl. i pen 150 mikrogram 528027
2 stk.
930,15 1.550,25
(B) injektionsvæske, opl. i pen 300 mikrogram 090156
1 stk.
474,10 790,17
(B) injektionsvæske, opl. i pen 300 mikrogram 185060
2 stk.
930,15 775,13
(B) injektionsvæske, opl. i pen 500 mikrogram 041216
1 stk.
503,90 503,90
(B) injektionsvæske, opl. i pen 500 mikrogram 134539
2 stk.
989,85 494,93
 
 

Revisionsdato

2018-04-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...