Velbe®

L01CA01
 
 

Cytostatikum. Antimitotikum

Anvendelsesområder

Maligne lidelser som led i kombinationsterapi, især maligne lymfomer.
Vinblastin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 10 mg vinblastinsulfat. 

Doseringsforslag

Oftest 6 mg/m2 legemsoverflade i.v. 1 gang ugentlig. 

Behandlingen bør foregå under kontrol af leukocyt- og trombocyttal. 

Dosis bør nedsættes ved lever-galdevejssygdom. 


Bemærk: Må kun anvendes intravenøst. Paravenøs injektion kan give nekrose. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens.
 • Aktuel eller nylig (2 uger) alvorlig infektion

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens.
 • Bør ikke indgives samtidig med strålebehandling, der omfatter leveren.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Knoglesmerter, Kæbesmerter.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Paræstesier.
Alopeci.
Ikke almindelige (0,1-1%) Paralytisk ileus, Stomatitis.
Depression.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, AV-blok, Dyspnø, Myokardieinfarkt, Pneumoni.
Schwartz-Bartters syndrom  (SIADH).
Høretab  (partielt eller totalt).
Ikke kendt Levercellenekrose.
Hypertension.
Svimmelhed.
Fotosensibilitet, Toksisk epidermal nekrolyse.
Amenoré, Oligospermi.
Corneaerosion.

Interaktioner

 • Erythromycin og ritonavir kan øge koncentrationen af vinblastin, formentlig pga. hæmmet biotransformation (CYP3A4).
 • Vinblastin øger koncentrationen af interferon-alfa med øget risiko for perifer neuropati, men nedsætter koncentrationen af phenytoin, formentlig pga. nedsat biotilgængelighed af phenytoin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 2790, 692, 4267, 4270, 4268, 2789, 2955, 691, 4269, 4264, 2954, 4388

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Bindes i cellen til tubulin og hæmmer både dannelse og depolymerisering af mikrotubulus, hvilket betyder standsning af cellen i metafase. 

Farmakokinetik

 • Plasmakoncentrationen aftager trifasisk med plasmahalveringstider på hhv. 3-4 minutter, 1-2 timer og ca. 25 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4.
 • Udskilles væsentligst via lever- og galdeveje.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 4-5. 

 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af vinblastin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Tilberedning af injektionsvæske 

Indholdet i et hætteglas opløses i 10 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske. 

  

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid infusionsvæske. Injiceres i infusionsslangen til hurtigtløbende infusion. 


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8º C).
 • Brugsfærdig opløsning skal anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver til injektionsvæske, opl. 10 mg 153734
1 htgl. a 10 mg
280,10

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-02-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...