Lacidipin "Orifarm"

C08CA09
 
 

Calciumantagonist (gruppe II) med overvejende kardilaterende virkning. Antihypertensivum. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2 mg eller 4 mg lacidipin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 2 mg 1 gang dgl. om morgenen.
 • Dosis kan efter 3-4 ugers behandling øges til 4 (-6) mg 1 gang dgl.

Kontraindikationer

Alvorlig aortastenose.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion
 • Nyligt myokardieinfarkt
 • Ustabil angina pectoris
 • Forlængelse af QT-intervallet herunder indtagelse af lægemidler, som forlænger QT-intervallet.

Bivirkninger

Er oftest milde og forbigående.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Forhøjet basisk fosfatase, Gastro-intestinale gener, Kvalme.
Palpitationer, Takykardi, Ødemer.
Hovedpine, Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt, Rødme.
Polyuri.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gingival hyperplasi.
Forværring af angina pectoris, Hypotension.
Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Depression, Tremor.
Ikke kendt Ekstrapyramidale gener.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig behandling med lægemidler, der er kendt for at forlænge QT intervallet, såsom klasse I og III antiarytmika, tricykliske antidepressiva, visse antipsykotika (fx sertindol), antibiotika (fx erythromycin) og antihistaminer (fx terfenadin).
 • Lacidipin modvirker fald i renal plasmaflow og glomerulær filtrationshastighed, induceret af ciclosporin.
 • Forsigtighed ved samtidig indtagelse af større mængder grapefrugtjuice.
 • Lacidipin metaboliseres via CYP3A4, og der kan være interaktioner med inhibitorer og induktorer. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Lacidipin er en selektiv calciumantagonist med selektivitet for calciumkanaler i den vaskulære glatte muskulatur. Den primære virkemåde er dilatation af de perifere arterioler, reduktion af den perifere vaskulære resistens og nedsættelse af blodtrykket. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 4-52%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af 1-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 13-19 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 2 mg  (Orifarm) 553640
98 stk. (blister)
208,85 4,26
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg  (Orifarm) 409130
98 stk. (blister)
360,00 3,67

Substitution

filmovertrukne tabletter 2 mg
Lacidipin "2care4" (Parallelimport), Lacidipin, filmovertrukne tabletter 2 mg
Lacidipin "Teva" TEVA, Lacidipin, filmovertrukne tabletter 2 mg
 
filmovertrukne tabletter 4 mg
Lacidipin "2care4" (Parallelimport), Lacidipin, filmovertrukne tabletter 4 mg
Lacidipin "Teva" TEVA, Lacidipin, filmovertrukne tabletter 4 mg
Lacipil (Parallelimport), Lacidipin, filmovertrukne tabletter 4 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  2 mg  (Orifarm)

Præg:
2LC
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Mål i mm: 8,8 x 8,8
filmovertrukne tabletter 2 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  4 mg  (Orifarm)

Præg:
LC, 4
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,1 x 15,8
filmovertrukne tabletter 4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...