Bleomycin "Baxter"

L01DC01
 
 
Cytostatisk virkende antibiotikum.

Anvendelsesområder

Maligne lidelser som led i kombinationsbehandling, især testiscancer og maligne lymfomer.
Bleomycin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 15.000 IE bleomycin (som sulfat). 

Doseringsforslag

Forskellige doseringsskemaer anvendes. Det mest anvendte er 5.000-15.000 IE/m2 legemsoverflade i.v.1 gang ugentlig, i reglen i kombination med andre cytostatika. Kumuleret dosis søges holdt under 250.000 IE/m2 legemsoverflade, se bivirkninger.
Ved behandling af malignt betingede væskeansamlinger i pleura- eller peritonealhulen anvendes 60.000 IE i 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske intrapleuralt eller intraperitonealt. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

  • GFR 0-60 ml/min.

    Ved GFR < 50 ml/min bør der gives 40-70% af den normale dosis. Et alternativt cytostatikum bør overvejes ved alvorlig nedsat nyrefunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Respirationsinsufficiens, herunder alvorlig nedsat lungefunktion, akut lungeinfektion eller forstyrrelser i lungekredsløbet. 

Forsigtighedsregler

Ved lungeforandringer skal behandlingen afbrydes, og det skal være klarlagt, at lungeforandringen ikke skyldes bleomycin, før behandlingen genoptages.  

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Alopeci, Hudhypertrofi, Negleforandringer, Pigmentforandringer i huden.
Interstitiel pneumonitis.
Kvalme, Opkastning, Stomatitis, Øsofagitis.
Feber, Kulderystelser, Træthed.
Nedsat appetit.
Vægttab.
Almindelige (1-10%) Knoglemarvsdepression.
Konfusion.
Lungefibrose.
Cheilitis.
Hududslæt.
Urticaria.
Ikke almindelige (0,1-1%) Artralgi.
Trombocytopeni.
Tumorsmerte.
Sjældne (0,01-0,1%) Cerebrovaskulære tilfælde, Trombotisk mikroangiopati.
Ikke kendt Akut respiratorisk distress syndrom, Respirationsdepression.
Anafylaktisk reaktion.
Arterielle og venøse tromboembolier, Hypotension, Lungeemboli, Raynauds syndrom, Tromboflebitis, Ødemer.
Erythema multiforme.
Fosterdød.
Hepatitis.
Leukopeni, Neutropeni.
Mucositis, Svimmelhed.
Myokardieinfarkt, Pericarditis.
Tumorlysesyndrom.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Fremkalder enkeltstrengs- og dobbeltstrengsbrud i DNA ved direkte binding til DNA-molekylet.

Farmakokinetik

  • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
  • Høje koncentrationer kan påvises i hud og lunger, hvor koncentrationen af bleomycinnedbrydende enzymer er lav. Modsat ses lav koncentration i plasma, lever og andre organer.
  • Ca. 60% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 4,5-6,5.
 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af bleomycin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

  

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Ved glucoseholdige infusionsvæsker skal benyttes infusionsbeholder af glas. 


Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
  • Brugsfærdig injektions- og infusionsvæske skal anvendes umiddelbart.


  

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 15.000 IE 012374
10 htgl.
4.699,15

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

08.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. august 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...