Bleomycin "Baxter"

L01DC01
 
 
Cytostatisk virkende antibiotikum.

Anvendelsesområder

Maligne lidelser som led i kombinationsbehandling, især testiscancer og maligne lymfomer.
Bleomycin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 15.000 IE bleomycin (som sulfat). 

Doseringsforslag

Forskellige doseringsskemaer anvendes. Det mest anvendte er 5.000-15.000 IE/m2 legemsoverflade i.v.1 gang ugentlig, i reglen i kombination med andre cytostatika. Kumuleret dosis søges holdt under 250.000 IE/m2 legemsoverflade, se bivirkninger.
Ved behandling af malignt betingede væskeansamlinger i pleura- eller peritonealhulen anvendes 60.000 IE i 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske intrapleuralt eller intraperitonealt. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Øget risiko for lungetoksicitet. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Lungeinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Ved lungeforandringer skal behandlingen afbrydes, og det skal være klarlagt, at lungeforandringen ikke skyldes bleomycin, før behandlingen genoptages.
 • Nedsat nyrefunktion pga. øget risiko for lungetoksicitet.
 • Visse patienter, som behandles for testiscancer med en kombination af bleomycin og vinkaalkaloider, har udviklet morbus Raynaud-lignende sygdom.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Kulderystelser, Nedsat appetit, Træthed, Vægttab.
Kvalme, Opkastning, Stomatitis, Øsofagitis.
Interstitiel pneumonitis.
Alopeci, Hudhypertrofi, Negleforandringer, Pigmentforandringer i huden.
Almindelige (1-10%) Cheilitis.
Lungefibrose.
Knoglemarvsdepression.
Konfusion.
Hududslæt, Urticaria.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tumorsmerte.
Trombocytopeni.
Artralgi.
Sjældne (0,01-0,1%) Cerebrovaskulære tilfælde, Trombotisk mikroangiopati.
Ikke kendt Fosterdød, Tumorlysesyndrom.
Hepatitis.
Akut respiratorisk distress syndrom, Arterielle og venøse tromboembolier, Hypotension, Lungeemboli, Myokardieinfarkt, Pericarditis, Raynauds syndrom, Respirationsdepression, Tromboflebitis, Ødemer.
Leukopeni, Neutropeni.
Svimmelhed.
Erythema multiforme, Mucositis.
Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Fremkalder enkeltstrengs- og dobbeltstrengsbrud i DNA ved direkte binding til DNA-molekylet.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Høje koncentrationer kan påvises i hud og lunger, hvor koncentrationen af bleomycinnedbrydende enzymer er lav.
 • Modsat ses lav koncentration i plasma, lever og andre organer.
 • Ca. 60% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 4,5-6,5.
 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af bleomycin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

  

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Ved glucoseholdige infusionsvæsker skal benyttes infusionsbeholder af glas. 


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig injektions- og infusionsvæske skal anvendes umiddelbart.


  

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 15.000 IE 012374
10 htgl.
4.712,15
 
 

Revisionsdato

2019-01-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...