Nyxoid

V03AB15
 
 
Specifikt virkende antidot til opioider. Naloxon er en ren antagonist uden agonistiske opioide virkninger.

Anvendelsesområder

Overdosering med opiater og partielle opiatantagonister. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Næsespray, opløsning. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 1,8 mg naloxon (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne og unge ≥ 14 år 

 • 1,8 mg i det ene næsebor.
 • I visse tilfælde gives flere doser:
  • Ved manglende reaktion på 1. dosis gives der efter 2-3 minutter en 2. dosis.
  • Ved reaktion på 1. dosis, men derefter tilbagefald til respirationsdepression, gives 2. dosis straks.
  • Ved > 2 doser gives disse på skift i næseborene.

 

Bemærk 

Forsigtighedsregler

 • Kronisk morfinisme er relativ kontraindikation, medmindre der foreligger livstruende forgiftning
 • Ved indgift til narkomaner påvirket af opioider kan indgift af naloxon hos enkelte medføre kraftige abstinenssymptomer
 • Svær hypertension, hjertearytmier, lungeødem og hjertestop er beskrevet.

Bivirkninger

Tremor, ildebefindende og opkastninger er rapporteret. Symptomerne kan tydes som svarende til opioidabstinenssymptomer, fremkaldt af naloxon.
Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Almindelige (1-10%) Ubehag på indstiksstedet.
Opkastning.
Hypertension, Hypotension, Takykardi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier, Bradykardi.
Tremor.
Sjældne (0,01-0,1%) Kramper.
Meget sjældne (< 0,01%) Hjertestop, Lungeødem, Ventrikulære arytmier.
Erythema multiforme.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Ved opioidforgiftning behandles i henhold til kliniske retningslinjer. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Specifik opioidantagonist, som virker kompetitivt ved opioidreceptorerne. Har meget høj affinitet til opioidreceptorstederne, og displacerer derfor både opioidagonister og partielle antagonister. 

Virkningsvarighed 1-4 timer, varierende efter mængde og tidspunkt for indtagelsen af opioider samt dosis. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt efter intranasal administration.
 • Biotransformeres i leveren til inaktive glucuronider.
 • Plasmahalveringstid 60-90 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering  

 • Næsesprayen må ikke primes eller afprøves før brug, da den kun indeholder en enkelt dosis.
 • Se detaljeret information om brug af næsesprayen i den medfølgende brugsvejledning.
 • Kun til engangsbrug i ét næsebor.

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) næsespray, opløsning 1,8 mg 461563
2 stk.
322,95
 
 

Revisionsdato

2018-05-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...