Mepivacaine "Accord"

N01BB03
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer, beregnet til injektion.

Anvendelsesområder

Lednings- og infiltrationsanalgesi samt epiduralanalgesi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg eller 20 mg mepivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Injektionsvæske 10 mg/ml 

 • Ledningsanalgesi af mellemstore nerver, fingre, tæer, penis og vulva 20-100 mg (2-10 ml).
 • Axillarisblokade 400 mg.
 • Sakralanalgesi.
  • Voksne. 200-300 mg (20-30 ml). 
  • Børn 2 måneder - 12 år. Højst 5 mg/kg legemsvægt (0,5 ml/kg).

  

Injektionsvæske 20 mg/ml 

 • Ledningsanalgesi af større nerver 200-400 mg (10-20 ml). 
 • Torakal epiduralanalgesi 200-300 mg (10-15 ml). 
 • Lumbal epiduralanalgesi 300-400 mg (15-20 ml).

  

Bemærk: 

 • Ved stærkt nedsat leverfunktion (Child Pugh C) nedsættes dosis med 50% ved gentagen administration (forlængede blokader). Højst anbefalede døgndosis 750 mg.
 • Dosis bør injiceres langsomt eller trinvist med en hastighed på 100-200 mg/min.

Kontraindikationer

 • Allergi over for andre lokalanalgetika af amidtypen. 
 • Bør ikke anvendes til nyfødte < 6 uger pga. nedsat omsætning i leveren.

Forsigtighedsregler

 • Bør kun med forsigtighed anvendes på hoved og hals, hvor der er kraftig vaskularisering pga. risiko for hurtig absorption.
 • Forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand, ved AV-blok og ved nedsat lever- eller nyrefunktion.
 • Ved epidural anvendelse bør der først gives en testdosis på 3-5 ml mepivacain med adrenalin.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Hypotension.
Almindelige (1-10%) Opkastning.
Bradykardi, Hypertension.
Paræstesier, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) CNS-toksicitet  (herunder kramper, talebesvær og bevidsthedstab).
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Hjertestop, Respirationsdepression.
Arachnoiditis, Neuropati.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Dobbeltsyn.

  

 • Bivirkningerne afhænger af stedet for indgift. 
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden eller kanylepunkturen. 
 • Kondrolyse er set ved kontinuerlig intraartikulær infusion med lokalanalgetika.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) pga. risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Anvendt i forbindelse med fødsel er der ingen meddelelser om overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Mepivacain er et lokalanalgetikum af amidtypen. Det har kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption af mepivacain er ret langsom fra bindevæv, fordi stoffet har en vis vasokonstriktorisk virkning. Absorberes hurtigere fra muskelvæv og efter epidural og paracervikal injektion.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer, hos nyfødte 3-5 gange længere på grund af manglende evne til at metabolisere stoffet.
 • Mindre end 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Fuld analgesi indtræder 5-10 min. efter anlæggelse af infiltration. Ved større ledningsanalgesier noget senere.
 • Virkningsvarighed 2-3 timer afhængig af applikationsstedet.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5,5-6,5. 

 

Holdbarhed 

Må ikke fryses. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 561156
5 x 20 ml
152,20
(B) injektionsvæske, opl. 20 mg/ml 541640
5 x 20 ml
164,40
 
 

Revisionsdato

2018-05-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...