Mepivacaine "Accord"

N01BB03
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer, beregnet til injektion.

Anvendelsesområder

Lednings- og infiltrationsanalgesi samt epiduralanalgesi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg eller 20 mg mepivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Injektionsvæske 10 mg/ml 

 • Ledningsanalgesi af mellemstore nerver, fingre, tæer, penis og vulva 20-100 mg (2-10 ml).
 • Axillarisblokade 400 mg.
 • Sakralanalgesi.
  • Voksne. 200-300 mg (20-30 ml).
  • Børn 2 måneder - 12 år. Højst 5 mg/kg legemsvægt (0,5 ml/kg).

 

Injektionsvæske 20 mg/ml 

 • Ledningsanalgesi af større nerver 200-400 mg (10-20 ml).
 • Torakal epiduralanalgesi 200-300 mg (10-15 ml).
 • Lumbal epiduralanalgesi 300-400 mg (15-20 ml).

 

Bemærk: 

 • Dosis bør injiceres langsomt eller trinvist med en hastighed på 100-200 mg/min.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Ved stærkt nedsat leverfunktion (Child Pugh C) nedsættes dosis med 50% ved gentagen administration (forlængede blokader). Højst anbefalede døgndosis 750 mg. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for andre lokalanalgetika af amidtypen. 
 • Bør ikke anvendes til nyfødte < 6 uger pga. nedsat omsætning i leveren.

Forsigtighedsregler

 • Bør kun med forsigtighed anvendes på hoved og hals, hvor der er kraftig vaskularisering pga. risiko for hurtig absorption.
 • Forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand og ved AV-blok.
 • Ved epidural anvendelse bør der først gives en testdosis på 3-5 ml mepivacain med adrenalin.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Hypotension.
Almindelige (1-10%) Opkastning.
Bradykardi, Hypertension.
Paræstesier, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) CNS-toksicitet  (herunder kramper, talebesvær og bevidsthedstab).
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Hjertestop, Respirationsdepression.
Arachnoiditis, Neuropati.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Dobbeltsyn.

  

 • Bivirkningerne afhænger af stedet for indgift. 
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden eller kanylepunkturen. 
 • Kondrolyse er set ved kontinuerlig intraartikulær infusion med lokalanalgetika.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) pga. risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Anvendt i forbindelse med fødsel er der ingen meddelelser om overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
 • Fuld analgesi efter 5-10 minutter. Ved større ledningsanalgesier noget senere. Virkningsvarighed 2-3 timer afhængig af applikationssted.

 

Farmakokinetik

 • Absorptionen afhænger af vaskulariseringen af det injicerede område.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer, hos nyfødte 3-5 gange længere.
 • Ca. 4% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5,5-6,5. 

 

Holdbarhed 

Må ikke fryses. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 561156
5 x 20 ml
150,70
(B) injektionsvæske, opl. 20 mg/ml 541640
5 x 20 ml
162,90

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2018-05-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...