Estracyt®

L01XX11
 
 
Kombination af cytostatikum og hormon: kvælstofsennepsgas bundet kemisk til et genuint østrogen som bærer af den cytostatiske del.

Anvendelsesområder

Prostatacancer.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 140 mg estramustinphosphat (som estramustinnatriumphosphat). 

Doseringsforslag

 • 280-420 mg 2 gange dgl. indtaget mindst 1 time før et måltid eller tidligst 2 timer efter et måltid.
 • Behandlingen afbrydes, hvis der ikke registreres effekt i løbet af 3-4 uger.
 • Ved opnået effekt er vedligeholdelsesdosis 560 mg dgl.

 

Bemærk: Kapslerne bør synkes hele. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. Estramustin kan påvirke metabolismen af calcium og fosfor, og calciumniveauet bør kontrolleres nøje.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Alvorlig hjerte-kar-sygdom: iskæmiske, tromboemboliske eller komplikationer forbundet med væskeretention.
 • Vaccination med levende svækkede vacciner.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved knoglemarvsinsufficiens
 • Leverlidelser
 • Venetromboser og kardiale lidelser.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Anæmi, Leukopeni.
Gynækomasti.
Leverinsufficiens.
Venstresidig hjerteinsufficiens.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Væskeretention.
Almindelige (1-10%) Emboli.
Letargi.
Myokardieinfarkt.
Trombocytopeni.
Hovedpine.
Ikke kendt Allergiske reaktioner, Angioødem.
Depression, Konfusion.
Erektil dysfunktion.
Hypertension.
Muskelsvaghed.
Myokardieiskæmi.

Interaktioner

 • Ved samtidig indtagelse af calciumholdige fødeemner (inkl. mælk), vitaminpræparater eller farmaka, som indeholder calcium-, magnesium- eller aluminiumioner (antacida), ses nedsat absorption af estramustinfosfat.
 • Østrogener kan øge terapeutisk aktivitet og toksicitet af tricyclisk antidepressiva.

Graviditet

Ikke relevant.

 

Fertile kvinder og mænd

Mænd i behandling skal anvende sikker prævention. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Antages at udøve en cytostatisk virkning i prostatacancerceller.

Farmakokinetik

 • Estramustinfosfat defosforyleres i tarmvæggen til estramustin, der oxideres til estromustin.
 • Estramustin og estromustin bindes 2-3 gange højere til prostatacancervæv end til benignt prostatahypertrofivæv. Estromustin er hovedmetabolitten i såvel plasma som tumorvæv.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.
 • Plasmahalveringstid for ca. 14 timer (estromustin).
 • I nogen udstrækning sker en yderligere nedbrydning til estradiol og estron.
 • Udskilles med urin og fæces.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) hårde kapsler 140 mg 199091
100 stk.
3.021,20

Foto og identifikation

Hårde kapsler  140 mg

Præg:
KPh 750, ESTRACYT
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 19
hårde kapsler 140 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

29.06.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juli 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...