Ginkgo (Naturlægemiddel)

N06DX02
 
 

Godkendt SPC

 • Bio-Biloba

Anvendelsesområder

 • Længerevarende symptomer på hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og træthed.
 • Svimmelhed og øresusen.
 • Tendens til kolde hænder og fødder.
 • Gangudløste smerter som følge af dårlig blodforsyning (claudicatio intermittens).

Anden tilgrundliggende sygdom skall være udelukket før behandlingsstart. 

Se endvidere:

Doseringsforslag

Børn 

 • Erfaring savnes.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-90 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes 2 uger før planlagt operation pga. øget blødningstendes.
 • Forsigtighed ved
  • øget risiko for blødning
  • samtidig AK-behandling
  • epilepsi pga. mulig nedsat virkning af antiepileptika eller nedsat krampetærskel
  • østrogenrecepterfølsom brystkræft pga. øget risiko for recidiv.

Interaktioner

Kan muligvis forstærke virkningen af 

 • orale antikoagulantia
 • antiepileptika.

Muligvis øget blødningsrisiko ved samtidig brug af NSAID (incl. ASA). 

Graviditet

Må ikke anvendes.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

 


Se endvidere
 
 
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...