Encepur Adults

J07BA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Profylakse mod TBE-virus ved arbejde eller langvarigt ophold i lokalområder, hvor sygdommen findes, fx i Øst- og Centraleuropa, Sverige samt på Bornholm. Enkelte tilfælde er konstateret i Nordsjælland.
 • For at opnå immunitet i førstkommende forårsperiode med skovflåtaktivitet bør første og anden dosis gives i vintermånederne.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension i injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte (0,5 ml) indeholder 1,5 mikrogram inaktiveret TBE-virus (K23 stamme).  

Doseringsforslag

Voksne og børn 12-49 år 

 • Primær vaccination
  • 1. dosis
   • 0,5 ml i.m. i regio deltoidea.
  • 2. dosis
   • 0,5 ml i.m. 1-3 mdr. efter 1. dosis.
   • 2. dosis kan evt. gives efter kun 14 dage, hvis hurtig immunisering er påkrævet.
  • 3. dosis
   • 0,5 ml i.m. 9-12 mdr. efter 2. dosis.
 • Booster vaccination:
  • 1. boosterdosis
   • 0,5 ml i.m. 3 år efter 3. dosis ved primær vaccination.
  • Derefter:
   • 0,5 ml i.m. hvert 5. år.

 


Voksne > 49 år 

 • Primær vaccination
  • 1. dosis
   • 0,5 ml i.m. i regio deltoidea.
  • 2. dosis
   • 0,5 ml i.m. 1-3 mdr. efter 1. dosis.
   • 2. dosis kan evt. gives efter kun 14 dage, hvis hurtig immunisering er påkrævet.
  • 3. dosis
   • 0,5 ml i.m. 9-12 mdr. efter 2. dosis.
 • Booster vaccination:
  • 1. boosterdosis
   • 0,5 ml i.m. 3 år efter 3. dosis ved primær vaccination.
  • Derefter:
   • 0,5 ml i.m. hvert 3. år.

Injektion 

 • Gives intramuskulært i regio deltoidea.
 • ikke gives intravaskulært.

Beskyttelse 

 • De 2 første doser bør gives i vintermånederne for at opnå immunitet i hele skovflåtsæsonen.
 • Der forventes tilstrækkelig beskyttelse for den igangværende skovflåtsæson efter de 2 første doser.
 • Efter den 3. dosis forventes 3 års beskyttelse.
 • Efter revaccination forventes 5 års beskyttelse, dog kun 3 års beskyttelse hos voksne > 49 år.
 • Beskyttelsesgrad > 90% hos personer med normalt immunforsvar.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.
 • Tidligere alvorlige allergiske reaktioner over for æg- og hønseproteiner, formaldehyd, chlortetracyclin, neomycin, gentamycin eller andre aminoglykosider samt latex.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved cerebrale lidelser.
 • Vaccination bør udsættes ved moderat til alvorlig akut sygdom (med eller uden feber).
 • Vaccination bør fortages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Almindelige (1-10%) Nedsat appetit, Træthed, Utilpashed.
Kvalme.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) Lymfadenopati.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter.
Dyspnø, Ødemer.
Smerter i ekstremiteter.
Aseptisk meningitis, Demyelisering, Encefalitis, Encefalomyelitis, Gangforstyrrelser, Guillain-Barrés syndrom, Kramper, Neuralgi, Neuritis, Somnolens, Svimmelhed.
Herpes zoster  (hos præ-eksponerede).
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Synsforstyrrelser, Tinnitus, Øjensmerter.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for 50 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Virker ved at inducere en tilstrækkeligt høj koncentration af TBE-antistoffer for at opnå immunitet over for TBE-virus. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder inaktiveret skovflåtbåren meningoencephalitisvirus (TBE-virus), fremstillet i kyllingeembryofibroblastceller (CEF-celler).
 • Skovflåtbåren meningoencephalitisvirus (TBE-virus K23 stamme) adsorberet på aluminiumhydroxid.

 

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes før brug.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,5 mikrogram/dosis 576085
1 dosis
300,80
 
 

Revisionsdato

2018-08-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 8. oktober 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...