Encepur Adults

Udgået: 29.07.2019
J07BA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Profylakse mod TBE-virus ved arbejde eller langvarigt ophold i lokalområder, hvor sygdommen findes, fx i Øst- og Centraleuropa, Sverige samt på Bornholm. Enkelte tilfælde er konstateret i Nordsjælland, og i 2018 blev TBE påvist på Fyn og i Jylland. Dette giver dog ikke anledning til ændring af de nuværende vaccinationsanbefalinger.
 • For at opnå immunitet i førstkommende forårsperiode med skovflåtaktivitet bør første og anden dosis gives i vintermånederne.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension i injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte (0,5 ml) indeholder 1,5 mikrogram inaktiveret TBE-virus (K23 stamme).  

Doseringsforslag

Primær vaccination 

 

Voksne og børn > 12 år. 0,5 ml i.m. jf. tabel herunder.  

 

Konventionelt regime  

Accelereret  

konventionelt regime*  

1. dosis 

Dag 0  

Dag 0 

2. dosis 

14 dage - 3 mdr. efter 1. dosis 

Kun 7 dage efter 1. dosis 

3. dosis 

9-12 mdr. efter 2. dosis 

Kun 21 dage efter 2. dosis 

*Accelereret konventionelt regime kan evt. anvendes, hvis hurtig immunisering er påkrævet. 


Boostervaccination 

 • 0,5 ml i.m.
 • Tidspunkter for boosterdosis er uafhængige af, om primær vaccination har været konventionelt eller accelereret konventionelt regime jf. tabel herunder.
 • Kan også gives som booster efter primærvaccination med en anden TBE-vaccine.

Alder  

1. boosterdosis  

Alle efterfølgende boosterdoser  

12-49 år 

12-18 mdr. efter afsluttet primærvaccination 

Hvert 5. år 

> 49 år 

12-18 mdr. efter afsluttet primærvaccination 

Hvert 3. år 

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært i regio deltoidea.
 • Kan gives subkutant til patienter, som har hæmoragiske forstyrrelser eller får antikoagulantia som profylakse.
 • ikke gives intravaskulært.

Beskyttelse 

 • De 2 første doser bør gives i vintermånederne for at opnå immunitet i hele skovflåtsæsonen.
 • Der forventes tilstrækkelig beskyttelse for den igangværende skovflåtsæson efter de 2 første doser.
 • Efter den 3. dosis forventes 3 års beskyttelse.
 • Efter revaccination forventes 5 års beskyttelse, dog kun 3 års beskyttelse hos voksne > 49 år.
 • Beskyttelsesgrad > 90% hos personer med normalt immunforsvar.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.
 • Tidligere alvorlige allergiske reaktioner over for æg- og hønseproteiner, formaldehyd, chlortetracyclin, neomycin, gentamicin eller andre aminoglykosider samt latex.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved cerebrale lidelser.
 • Vaccination bør udsættes ved moderat til alvorlig akut sygdom (med eller uden feber), og ved akut sygdom med feber > 38°C bør vaccination udsættes til tidligst to uger efter helbredelse.
 • Vaccination bør fortages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Ubehag på indstiksstedet, Utilpashed.
Myalgi.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Feber, Influenzalignende symptomer, Reaktioner på indstiksstedet.
Kvalme.
Artralgi.
Ikke kendt Granulomer på indstiksstedet.
Lymfadenopati.
Paræstesier, Svimmelhed, Synkope.
Allergiske reaktioner*.

*Allergiske reaktioner kan omfatte fx angioødem, bronkospasme, dyspnø, hypotension og andre kredsløbsforstyrrelser, stridor og urticaria. Kan evt. ledsages af forbigående, uspecifikke synsforstyrrelser og forbigående trombocytopeni. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker ved at inducere en tilstrækkeligt høj koncentration af TBE-antistoffer for at opnå immunitet over for TBE-virus. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder inaktiveret skovflåtbåren meningoencephalitisvirus (TBE-virus), fremstillet i kyllingeembryoceller (CEF-celler).
 • Skovflåtbåren meningoencephalitisvirus (TBE-virus K23 stamme) adsorberet på aluminiumhydroxid.

 

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes før brug.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,5 mikrogram/dosis 576085
1 dosis
Udgået 29-07-2019

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

2019-07-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. januar 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...