Bimanox

S01EA05
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Adrenergt α2-receptorstimulerende middel

Anvendelsesområder

 • Anvendes som monoterapi til at nedsætte det intraokulære tryk (IOP) hos patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, hvor lokalbehandling med β-blokker er kontraindiceret. 
 • Kan endvidere anvendes som supplerende behandling, når det intraokulære tryk (IOP) ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med andre øjenmidler.

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg brimonidintartrat. 

Doseringsforslag

 • 1 dråbe 2 gange dgl.
 • Hvis behandlingen kombineres med andre glaukommidler, skal applikation af præparaterne foregå med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.

 

Bemærk: 

 • Børn (> 2 år) skal behandles med forsigtighed, og de bør overvåges nøje på grund af risiko for somnolens.
 • Erfaring savnes vedr. behandling af patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Må ikke anvendes til børn under 2 år
 • På grund af risiko for absorptive bivirkninger: Patienter i behandling med MAO-hæmmere eller tricykliske antidepressiva
 • Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved alvorlige eller instabile og ukontrollerede kardiovaskulære sygdomme
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Raynauds syndrom
 • Thrombangitis obliterans
 • Ortostatisk hypotension
 • Depression
 • Nedsat nyre- og leverfunktion
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Mundtørhed.
Apati, Hovedpine.
Allergiske reaktioner.
Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Okulær hyperæmi, Sløret syn, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjensmerter.
Almindelige (1-10%) Gastro-intestinale gener, Smagsforstyrrelser.
Lokal irritation i øvre luftveje.
Svimmelhed.
Blefaritis, Conjunctivitis, Corneaerosion*, Fotofobi, Konjunktival pigmentering, Ændret syn  (nedsat evne til at skelne farver i det blågrønne og violette område), Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier.
Depression.
Meget sjældne (< 0,01%) Hypertension, Hypotension.
Synkope.
Iritis.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af MAO-hæmmere kan forøge bivirkningerne.
 • Mulig interaktion med systemiske agonister eller antagonister til adrenerge receptorer. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Brimonidin er en adrenerg alfa-2-receptoragonist, som er 1.000 gange mere selektiv over for alfa-2-adrenoreceptorer end over for alfa-1-adrenoreceptorer.
 • Lokal administration af brimonidintartrat nedsætter det intraokulære tryk (IOP) hos mennesker med minimal påvirkning af kardiovaskulære eller pulmonale parametre.
 • Det menes, at brimonidintartrat nedsætter det intraokulære tryk ved at mindske produktionen af kammervand og øge det uveosclerale flow.

Farmakokinetik

 • Absorberes i ringe grad systemisk.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i ca. 12 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 28 dage. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 2 mg/ml 174926
5 ml
132,00 5,28
(B) øjendråber, opløsning 2 mg/ml 395371
3 x 5 ml
146,70 1,96

Substitution

øjendråber, opløsning 2 mg/ml
Alphagan Allergan, Brimonidin, øjendråber, opløsning 2 mg/ml
Brimonidintartrat "1A Farma" 1A Farma, Brimonidin, øjendråber, opløsning 2 mg/ml
Brimonidintartrat "Teva" TEVA, Brimonidin, øjendråber, opløsning 2 mg/ml
Glaudin Mylan, Brimonidin, øjendråber, opløsning 2 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2018-08-31. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...