Androgel®

G03BA03
 
 
Androgen.

Anvendelsesområder

Substitutionsbehandling ved mandlig testosteronmangel som er bekræftet af kliniske symptomer og ved laboratorieanalyser.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Gel, brev. 1 dosis indeholder 50 mg testosteron. 

Doseringsforslag

Voksne og ældre mænd. Initialt 5 g gel (50 mg testosteron) én gang dgl. 

Dosis justeres efter testosteronkoncentrationen i plasma, højst 10 g gel dgl. 

 

Bemærk: 

 • Appliceres på ren og tør hud på begge skuldre, begge overarme, indersiden af låret eller maven.
 • Må ikke appliceres i genitalområdet.
 • Erfaring savnes vedr. behandling børn og unge under 18 år. Behandling af børn i præpuberteten skal foregå med forsigtighed.

Kontraindikationer

 • Cancer prostatae.
  Testosteronbehandling kan næppe fremkalde cancer prostatae, men testosteron kan stimulere cancer prostataeceller til forøget vækst. Cancer prostatae bør derfor udelukkes, før testosteronbehandling indledes.
 • Brystkarcinom.

Forsigtighedsregler

 • er er risiko for overføring af testosteron ved tæt hudkontakt, se medfølgende vejledning.
 • Ved svær hjerte-, lever- eller nyreinsufficiens
 • Iskæmisk hjertesygdom og kredsløbsinsufficiens samt ved koagulationsforstyrrelser
 • Hypertension
 • Hos ældre mænd over 65 år kan sædvanlig dosering medføre serum- testosteronniveau over normalt referenceniveau, idet der også bør tages hensyn til, at det fysiologiske testosteronniveau falder med alderen.
 • Hos patienter, der får langvarig testosteronbehandling, skal hæmoglobin og hæmatokrit, leverfunktionsprøver og lipidprofil monitoreres regelmæssigt.
 • Bør ikke anvendes af kvinder på grund af risiko for virilisering.
 • Androgener kan medføre et fald i total T4-plasmakoncentrationer. Koncentrationen af de frie thyroideahormoner forbliver dog uændret, og der er ikke observeret kliniske tegn på thyroidea-dysfunktion.

 

 

Bivirkninger

Hyppigt ses reaktioner på applikationsstedet (10%) i form af erytem.
Almindelige (1-10%) Diarré.
Hypertension, Perifere ødemer, Væskeretention.
Forhøjet hæmatokritværdi, Forhøjet hæmoglobin, Polycytæmi.
Elektrolytforstyrrelser, Gynækomasti, Mastalgi.
Muskelkramper.
Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Humørforstyrrelser, Svimmelhed.
Acne, Alopeci, Hudkløe, Tør hud, Urticaria, Øget svedtendens.
Hypersensitivitet.
Forhøjet PSA, Hæmning af spermatogenese, Prostatahypertrofi, Øget libido.
Sjældne (0,01-0,1%) Priapisme.

Hos børn ses desuden påvirkning af væksten, idet der initialt ses vækstacceleration afhængig af alder for start af behandling, og sekundært ses væksthæmning, når epifyselinjerne lukker.  

Interaktioner

 • Androgener kan forbedre glucosetolerancen og nedsætte behovet for insulin og andre antidiabetika.
 • Høje doser af androgener kan øge effekten af antikoagulerende midler. Derfor er tæt monitorering af INR påkrævet, og reduktion af AK-dosis kan være nødvendig.
 • Samtidig administration af ATCH eller kortikosteroider kan øge risikoen for ødemer, især hos patienter med hjerte- eller leversygdomme.

 

Graviditet

Ikke relevant.

Se endvidere

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Doping

Anvendelse af testosteron medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Behandling af hypogonadale mænd medfører en klinisk signifikant stigning i testosteron, dihydrotestosteron og androstenedions plasmakoncentrationer, samt et fald i seksualhormonbindende globulin (SHBG) der indikerer stigning i den frie fraktion af testosteron og dermed biologisk testosteronaktivitet. Hos mænd med hypogonadisme medfører behandling med testosteron en normalisering af hypofysens funktion. 

Farmakokinetik

Efter applikation på huden absorberes 9-14% af testosterondosis, resten forbliver på huden som aktivt hormon. Steady state-plasmakoncentration indtræder efter ca. 2 dage. Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til de aktive metabolitter estradiol og dihydrotestosteron.  

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) gel, breve 50 mg/dosis  (2care4) 522526
30 stk.
466,85 15,56

Substitution

gel, breve 50 mg/dosis
Testogel Bayer, Testosteron, gel, breve 50 mg/dosis
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...