Vaxigriptetra

Udgået: 22.10.2018
J07BB02
 
 

Anvendelsesområder

Vaccination mod influenza. 

Denne 4-valente vaccine tilbydes til flg. risikogrupper:  

 • Gravide kvinder i 2. eller 3. trimester
 • Personer < 60 år, der efter lægelig vurdering har:
  • Kronisk sygdom
  • Svær overvægt (BMI ≥ 40)
  • Andre alvorlige sygdomme.
 • En begrænset gruppe af personer ≥ 60 år, hvor lægen vurderer, at influenza udgør en særlig alvorlig sundhedsrisiko.

Hos øvrige persongrupper anvendes 3-valent influenzavaccine. Se endvidere EPI-NYT uge 37, 2018 og SSI.dk

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension, fyldt injektionssprøjte. 1 injektionssprøjte indeholder influenzavirusantigener (4-valent). 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn ≥ 9 år
  • 1 dosis á 0,5 ml.
 • Børn 6 mdr. - 8 år, som tidligere er vaccineret mod influenza
  • 1 dosis á 0,5 ml.
 • Børn 6 mdr. - 8 år, som ikke tidligere er vaccineret mod influenza
  • 2 doser á 0,5 ml med mindst 4 ugers mellemrum.

Injektion 

 • Vaccinen gives dybt s.c. eller i.m.
 • Bør ved i.m. injiceres i:
  • Hos voksne og børn ≥ 36 mdr.: Deltamusklen.
  • Hos børn 6-35 mdr.: Anterolaterale område i låret eller evt. i deltamusklen (hvis muskelmassen er tilstrækkelig).

Forhold til andre vacciner 

 • Kan gives samtidig med andre vacciner, men vaccinerne skal i så fald gives i separate sprøjter på separate injektionssteder med en afstand på mindst 2,5 cm.

 

Beskyttelse 

 • Beskyttelsen indtræder efter 2-3 uger og varer ca. 6 måneder
 • Vaccination bør derfor gentages hvert år, sædvanligvis i perioden oktober-november
 • De til vaccinefremstillingen anvendte virusstammer ændres som regel også fra år til år.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 6 mdr.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for indholdsstofferne, æg- og kyllingeproteiner, neomycin, formaldehyd eller octoxinol-9. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.  

Forsigtighedsregler

Før vaccination udspørges om tidligere anafylaktisk reaktion i forbindelse med indtagelse af hønseæg. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Feber, Gråd  (unormal gråd hos børn < 24 mdr.), Nedsat appetit, Ubehag på indstiksstedet, Utilpashed.
Opkastning.
Myalgi.
Døsighed, Hovedpine, Irritabilitet.
Almindelige (1-10%) Kulderystelser, Reaktioner på indstiksstedet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Lymfadenopati, Trombocytopeni.
Artralgi.
Svimmelhed.
Hypersensitivitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Dyspnø.
Paræstesier, Somnolens.

Følgende bivirkninger er set med 3-valent influenzavaccine og vil også kunne forekomme med 4-valent vaccine: 

 • Allergiske reaktioner
 • Guillain-Barrés syndrom
 • Kramper
 • Neuralgi
 • Neuritis
 • Vasculitis.

Generelt: De fleste bivirkninger forsvinder normalt i løbet af 1-3 dage. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for 2.800 børn eksponeret under graviditet, heraf omkring 2.000 i 2. eller 3. trimester, uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Der er omkring 800 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Virker ved at inducere en immunreaktion med antistof.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 6,8-7,6. 

 

 • Influenzavirusantigener (4-valent) omfatter:
  • 2 influenza A-typer
  • 2 influenza B-typer.
 • Influenzavirusantigenerne er fra formalininaktiveret influenza A- og influenza B-virus, som er dyrket i befrugtede hønseæg.
 • De anvendte virusstammer svarer år for år til WHO’s anbefalinger.

 

Håndtering 

 • Vaccinen bør have stuetemperatur inden brug.
 • Injektionssprøjten omrystes før brug.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Firma

 
 

Revisionsdato

2018-10-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...