Dexmedetomidin "Ever Pharma"

N05CM18
 
 

Anæstetikum med let til moderat sedation til brug på intensivafdelinger. 

Anvendelsesområder

På intensivafdelinger til sedation af voksne og børn med behov for et sedationsniveau, der ikke er dybere end opvågning ved verbal stimulering (svarende til Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) 0 til -3). 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mikrogram dexmedetomidin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne, der er intuberede og sederede. 

Initialt 0,7 mikrogram/kg legemsvægt/time i.v. Trinvis justering til vedligeholdelsesdosis på 0,2-1,4 mikrogram/kg legemsvægt/time. Nyt steady-state sedationsniveau opnås tidligst 1 time efter dosisjustering. 

 

Bemærk: 

 • Reduceret initialdosis bør overvejes ved nedsat leverfunktion og til svækkede patienter.
 • Fordel/risiko-forhold ikke entydigt fastlagt vedr. børn < 15 år.
 • Erfaring savnes vedr. brug i mere end > 14 dage.

 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Kontraindikationer

 • AV-blok af 2. eller 3. grad, medmindre der anvendes pacemaker.
 • Ubehandlet hypotension.
 • Akutte cerebrovaskulære tilstande.

Forsigtighedsregler

 • Dexmedetomidin må ikke anvendes som inducerende stof til intubation.
 • Forsigtighed ved bradykardi, kronisk hypotension, alvorlig ventrikulær dysfunktion, alvorligt nedsat leverfunktion og til ældre. Desuden forsigtighed ved alvorlige neurologiske forstyrrelser (fx ved hovedskader), ved dyb sedation samt ved nedsat perifer autonom aktivitet (fx ved rygmarvsskader).
 • Bør ikke indgives som bolus- eller støddosis.
 • Under infusionen kontinuerlig kardiel monitorering hos alle patienter samt monitorering af respiration hos ikke-intuberede patienter.
 • Særlig tæt monotorering hos patienter med iskæmisk hjertesygdom eller alvorlig cerebrovaskulær sygdom.
 • Virkningen af dexmedetomidin indsætter senere end muskelrelaksantia - risiko for huskeanæstesi.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Bradykardi, Hypertension, Hypotension.
Almindelige (1-10%) Abstinenser, Temperaturstigning.
Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Myokardieinfarkt*, Myokardieiskæmi*, Respirationsdepression, Takykardi.
Hyperglykæmi, Hypoglykæmi.
Agitation.
Ikke almindelige (0,1-1%) AV-blok  (grad 1), Dyspnø, Hjerteinsufficiens.
Acidose.
Hallucinationer.

Myokardieinfarkt eller myokardieiskæmi er registeret som en almindelig bivirkning. 

Interaktioner

 • Samtidig anvendelse af dexmedetomidin og anæstetikasedativahypnotika eller opioider kan øge virkningen af dexmedetomidin, og dosisreduktion kan være nødvendig.
 • Ved samtidig brug af β-blokkere og dexmedetomidin bør risikoen for hypotensiv virkning og bradykardi tages i betragtning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Overdosering medfører bl.a. bradykardi, hypotension og hjertestop. Ved behandling med atropin er paradoks hypertension forekommet.  

Farmakodynamik

Dexmedetomidin er en næsten 100% selektiv α2-receptoragonist. 

Farmakokinetik

 • Bifasisk elimination med plasmahalveringstid på ca. 6 minutter initialt og 1-4 timer i slutfasen.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive glucuronidderivater, som udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 4,5-7,0. 

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde infusionskoncentrat fortyndes med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske eller Ringer-Lactat infusionsvæske til en koncentration på 4 mikrogram/ml eller 8 mikrogram/ml. 

 

Forligelighed ved infusion 

 • Infusionsvæsken er blandbar med: isotonisk glucose-eller natriumchlorid-infusionsvæske, mannitol og Ringer-Lactat
 • Infusionsvæsken kan parallelinfuderes med: thiopental, suxamethonium, cisatracurium, mivacurium, rocuronium, phenylephrin, atropin, dopamin, noradrenalin, dobutamin, midazolam, morphin, fentanyl og plasmasubstitution.

 

Holdbarhed

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i højst 48 timer ved 25°C eller i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml 120646
5 x 2 ml
1.083,10 1.083,10
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml 372855
4 x 4 ml
1.711,85 1.069,91
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml 090945
4 x 10 ml
4.238,90 1.059,73
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml 588761
25 x 2 ml
5.440,80 1.088,16
 
 

Revisionsdato

2018-10-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 8. oktober 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...