Meropenem "Bradex"

J01DH02
 
 

Carbapenem, bredspektret β-lactamantibiotikum. 

Anvendelsesområder

 • Alvorlig pneumoni
 • Bronkopulmonale infektioner i forbindelse med cystisk fibrose
 • Komplicerede urinvejsinfektioner
 • Komplicerede intraabdominale infektioner
 • Komplicerede hud- og bløddelsinfektioner
 • Sepsis
 • Meningitis forårsaget af meropenemfølsomme bakterier, hvor mindre bredspektrede antibiotika ikke kan anvendes.

  

Bemærk: Sundhedsstyrelsen peger på det ønskværdige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika, 2012)

Dispenseringsform

Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg eller 1 g meropenem. 

Doseringsforslag

Alvorlig pneumoni, komplicerede urinvejsinfektioner, komplicerede intraabdominale infektioner og komplicerede hud- og bløddelsinfektioner 

 • Voksne og børn med legemsvægt > 50 kg
  • 500 mg - 1.000 mg i.v. hver 8. time.
 • Børn 3 mdr.-12 år med legemsvægt < 50 kg
  • 10-20 mg/kg legemsvægt hver 8. time.

 

Bronkopulmonale infektioner i forbindelse med cystisk fibrose, sepsis og akut bakteriel meningitis 

 • Voksne og børn med legemsvægt > 50 kg
  • 2.000 mg i.v. hver 8. time.
 • Børn 3 mdr.-12 år med legemsvægt < 50 kg
  • 40 mg/kg legemsvægt hver 8. time.

Bemærk: 

 • Gives som i.v. injektion i løbet af 5 min. eller som i.v. infusion i løbet af 15-30 min.
 • Begrænset erfaring vedr. børn < 3 mdr. Farmakokinetiske data indikerer dog, at 20 mg/kg legemsvægt hver 8. time kan være en passende dosis.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Halv dosis hver 24. time. 

 • GFR 10-25 ml/min.

  Halv dosis hver 12. time. 

 • GFR 25-50 ml/min.

  Normal dosis hver 12. time. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Tæt monitorering af bilirubin og transaminaser tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Svær overfølsomhed for penicilliner og cefalosporiner, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1%).
 • Natriumindhold
  1 g indeholder 4 mmol natrium, som svarer til 234 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Smerter.
Abdominalsmerter, Diarré, Forhøjet ALAT/ASAT og laktatdehydrogenase, Forhøjet basisk fosfatase, Kvalme, Opkastning.
Trombocytose.
Hovedpine.
Hudkløe, Hududslæt.
Infektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Oral candidiasis.
Tromboflebitis.
Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Paræstesier.
Sjældne (0,01-0,1%) Kramper.
Ikke kendt Colitis  (antibiotika-associeret).
Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Interaktioner

 • Meropenem kan nedsætte plasmakoncentrationen af valproat med 60-100% i løbet af to dage. Kombination er kontraindiceret.
 • Udskillelsen gennem nyrerne hæmmes af probenecid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Binder sig til de enzymer (penicillinbindende proteiner) i bakteriernes periplasmatiske rum, som er nødvendige for opbygningen af bakteriernes cellevæg.
 • Meropenem har højere affinitet end de øvrige β-lactamer til de fleste af disse proteiner, især protein 2 og 3.
 • Effekten viser sig ved dannelsen af sfæriske protoplaster, der er meget labile og let lyserer. Derfor virker det hurtigt baktericidt på bakterier i vækst.
 • Pga. sidekædens struktur og placering er β-lactamringen effektivt beskyttet mod den nedbrydende effekt af bakteriernes β-lactamaser.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Meropenem har et meget bredt spektrum omfattende næsten alle grampositive og gramnegative bakterier, aerobe såvel som anaerobe, dog ikke over for Stenotrophomonas maltophilia.
  • Øvre grænse for MIC for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er 4 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering  

 • Tilberedning af injektionsvæske
  Til i.v. injektion opløses:
  • 500 mg pulver i 10 ml sterilt vand
  • 1 g pulver i 20 ml sterilt vand.
 • Tilberedning af infusionsvæske
  500 mg eller 1 g pulver opløses i isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
 • Forligelighed ved infusion
  Blandbar med isotonisk natriumchlorid- og glucose-infusionsvæske.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig injektionsvæske bør anvendes umiddelbart, og tidsintervallet fra påbegyndt tilberedning til afslutning af injektion eller infusion bør være højst 1 time ved 25°C eller i køleskab (2-8°C). Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske bør anvendes umiddelbart, og tidsintervallet fra påbegyndt tilberedning til afslutning af infusion bør højst være højst 1 time ved 25°C eller i køleskab (2-8°C). Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Meropenempulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1 gpulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  500 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumcarbonat : pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g, pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 500 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g 057868
10 stk.
610,30 183,11
(BEGR) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 500 mg 419638
10 stk.
434,95 260,92
 
 

Revisionsdato

21.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. april 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...