Dorzolamid/Timolol "Paranova"

S01ED51
 
 

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom eller pseudoeksfoliativt glaukom, når monoterapi med topikal β-blokker ikke er sufficient. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg dorzolamid (som hydrochlorid) og 5 mg timolol (som maleat). 

Doseringsforslag

1 dråbe 2 gange dgl. 

  

Bemærk: 

 • Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.
 • Ved nasolakrimal okklusion af øjet i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • På grund af risiko for absorptive bivirkninger af timolol:
  • astma
  • svær kronisk obstruktiv lungesygdom
  • syg-sinus-syndrom herunder AV-blok af 2. eller 3. grad, der ikke kontrolleres af pacemaker
  • manifest hjerteinsufficiens
  • tilstande med udtalt bradykardi eller hypotension. 
 • Kardiogent shock 
 • Allergi over for β-blokkere
 • Nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.) 
 • Hyperkloræmisk acidose
 • Allergi over for sulfonamidafledte lægemidler.

Forsigtighedsregler

 • Leverinsufficiens
 • Bør ikke anvendes sammen med oral carboanhydrasehæmmer.
 • Timolol: Til børn må præparatet kun anvendes med forsigtighed på grund af risiko for systemiske bivirkninger.
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Hjerte-kar-sygdomme (fx koronarsklerose)
 • Alvorlige vaskulære lidelser (fx Raynauds syndrom)
 • Kan forværre myasthenia gravis
 • Let til moderat kronisk obstruktiv lungesygdom
 • Forsigtighed hos patienter i behandling for hypertension
 • Brugen af to topikale β-blokkere anbefales ikke
 • Konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid misfarver bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Smagsforstyrrelser.
Øjenirritation  (bl.a. brænden og svien).
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Kvalme.
Sinuitis.
Hovedpine.
Blefaritis, Conjunctivitis, Corneaerosion***, Keratitis, Nedsat corneasensibilitet, Sløret syn, Tåreflåd, Øjenkløe, Øjenlågsinflammation, Øjenlågsirritation, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi, Dyspnø.
Depression, Svimmelhed, Synkope.
Urolithiasis.
Cyclitis, Iritis, Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Apopleksi, Arytmier, AV-blok*, Bronkospasme*, Cerebral iskæmi*, Cerebrovaskulære tilfælde  (inkl. cerebral hæmoragi)*, Hjertestop*, Hypotension, Raynauds syndrom*, Respirationsdepression*, Ødemer.
Forværret myasthenia gravis*.
Hukommelsesbesvær.
Alopeci, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion, angioødem, urticaria, hududslæt)*, Systemisk lupus erythematosus  (SLE)*.
Choroidealøsning**, Dobbeltsyn, Okulær hyperæmi, Okulær hypotoni, Ptosis, Tinnitus, Øjensmerter.
Ikke kendt Abdominalsmerter*.
Bradykardi*, Dyspnø*.
Hypoglykæmi.
Depression*, Hukommelsesbesvær*, Nervøsitet*, Paræstesier*, Svimmelhed*, Synkope*.

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Timolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske β-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske β-blokkere.  

** Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske.  

*** Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

Interaktioner

 • Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af:
  • calciumantagonister
  • β-blokkere
  • antiarytmika
  • digoxin
  • parasympatomimetika
  • monoaminooxidase (MAO)-hæmmere
  • CYP2D6-hæmmere (bl.a.fluoxetin og paroxetin). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi.
 • Mydriasis ved samtidig brug af adrenalin.

  

Bemærk: Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Doping

Anvendelse af β-blokerende midler medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, medmindre der er givet dispensation (TUE). 

Farmakodynamik

Timolol og dorzolamid nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen.

Farmakokinetik

Svarer til de enkelte indholdsstoffer. 

 

Timolol 

 • Virkningen af timolol indtræder normalt efter ca. 20 minutter.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 1-2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i 12 timer.

 

Dorzolamid 

 • Absorberes systemisk efter lokal applikation i øjet.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer.
 • Virkningen opretholdes i 12 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 28 dage. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml  (Paranova Danmark) 541119
3 x 5 ml
521,85

Substitution

øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml
Codotim (Parallelimport), Dorzolamid, Timolol, øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml
Cosopt Santen, Dorzolamid, Timolol, øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml
Costad STADA Nordic, Dorzolamid, Timolol, øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...