Vivotif®

J07AP01
 
 

Anvendelsesområder

 • Profylakse mod infektioner med S. typhi.
 • Vaccinen anbefales til:
  • Personer, der rejser/er udstationeret under primitive forhold i områder, hvor tyfus forekommer endemisk
  • Personer, som lever i nær kontakt med bacilbærere.

Jf. senest opdaterede vaccinationsforslag i EPI-NYT

Dispenseringsform

Enterokapsler, hårde. 1 enterokapsel indeholder 2 mia. levende, svækkede bakterier (Salmonella entirica serovar typhi, stamme Ty21a). 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 5 år 

 • 1 enterokapsel på tom mave og mindst 1 time før et måltid på dag 1, 3 og 5.


Bemærk: 

 • Kapslerne skal tages med et glas vand (højst 37°C) på tom mave og mindst 1 time før et måltid.
 • Kapslerne skal synkes hele hurtigst muligt og må ikke tygges. Det er en forudsætning for at opnå virkning, fordi vaccinen inaktiveres af mavesyre.
 • Vaccinen kan gives samtidig med eller med uafhængigt interval i forhold til andre levende og inaktiverede vacciner samt immunglobulin.


Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen 

 • Vaccination bør udskydes i tilfælde af gastro-intestinale infektioner.
 • I tilfælde af antibiotikabehandling bør vaccination udskydes i mindst 3 døgn efter endt behandling.
 • Ved antibiotikabehandling, der startes inden for 3 døgn efter endt vaccination, har vaccinen ikke sikker effekt.
 • Malariaprofylakse med mefloquin eller doxycyclin må tidligst påbegyndes 3 dage efter sidste vaccinedosis.


Beskyttelse 

 • En regelret gennemført vaccination angives at give en relativ beskyttelse mod tyfus efter 10 dage indtil 1 år.
 • I endemisk område anbefales revaccination hvert 3. år.
 • I Danmark anbefales revaccination hvert år.
 • Ved revaccination gives 3 kapsler som ved primærvaccination.
 • Beskyttelsen er ca. 70%.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

Vaccination bør udskydes ved: 

 • Gastro-intestinal infektion
 • Behandling med antibiotika.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Feber.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine.
Hududslæt.
Ikke kendt Artralgi, Rygsmerter.
Paræstesier, Svimmelhed.
Dermatitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Levende vaccine udgør en teoretisk risiko for infektion hos barnet. 

 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes ingen data for udskillelse i modermælk. Levende vaccine udgør en teoretisk risiko for infektion af barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Farmakodynamik

Aktiv immunisering ved fremkaldelse af specifikt lokalt immunrespons i mave-tarm kanalen. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder levende, svækkede, ikke-patogene bakterier af Salmonella entirica serovar typhi.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enterokapsler 2 Mia. bakterier 068765
3 stk. (blister)
234,90
 
 

Revisionsdato

2018-11-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...