Ketorolactrometamol "2care4"

M01AB15
 
 

Non-steroidt antiinflammatorisk middel med overvejende analgetisk virkning. Antipyretikum. 

Anvendelsesområder

Kortvarig behandling af moderate til svære, akutte postoperative smerter.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 30 mg ketorolactrometamol. 

Doseringsforslag

Voksne. 10 mg i.m. eller i.v. efterfulgt af 10-30 mg hver 4.-6. time efter behov, højst 90 mg dgl. i højst 2 døgn. 

Ældre. Højst 60 mg dgl. i højst 2 døgn. 

Kontraindikationer

 • Aktuel peptisk ulcus eller gastro-intestinal blødning
 • Svær hjerteinsufficiens
 • Svær nyreinsufficiens
 • Svær leverinsufficiens
 • Svær trombocytopeni
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af salicylsyre eller andre NSAID.

Forsigtighedsregler

 • Hæmoragisk diatese, da NSAID  hæmmer trombocytternes aggregationsevne.
 • Forsigtighed ved samtidig antikoagulationsbehandling.).

EMA har i 2006 efter en nøjere gennemgang konkluderet, at ketorolacs gavnlige effekt ved kortvarig behandling var større end bivirkningerne. 

Se endvidere NSAID

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overså, at pt. i forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordinationsfejl Overdosering ved ordination af 'smertepakke'. Man overså svær nyreinsufficiens. Udvikling af manifest nyreinsufficiens (dialyse).
Ordinationsfejl Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme.
Perifere ødemer.
Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-duodenale ulcera.
Depression, Eufori, Koncentrationsbesvær, Nervøsitet, Paræstesier.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Postoperativ blødning.
Gastro-intestinal blødning, Gastro-intestinal perforation.
Trombocytopeni.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Nyrefunktionspåvirkning.
Høretab.

Interaktioner

 • Hæmmer virkningen af loop-diuretika.
 • Hæmmer udskillelsen af lithium og methotrexat.
 • Hæmmer den urikosuriske effekt af probenecid.
 • Se endvidere NSAID.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. For NSAID generelt er der ved anvendelse i 1. trimester påvist en let øget risiko for spontan abort og hjertemisdannelser. I 3. trimester er NSAID kontraindiceret. Se endvidere NSAID


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 0,2%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

NSAID virker antiinflammatorisk, analgetisk, antipyretisk og trombocytaggregationshæmmende via hæmning af enzymet cyclooxygenase (COX). 

Virkningen indtræder inden for 0,5 timer, er maksimal efter 1-2 timer og vedvarer 4-6 timer. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter i.m. administration ca. 50 minutter.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 4-6 timer.
 • Ca. 60% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 30 mg/ml  (2care4) 458884
5 x 1 ml
123,00 24,60

Substitution

injektionsvæske, opl. 30 mg/ml
Toradol Pharmanovia, Ketorolac, injektionsvæske, opl. 30 mg/ml
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...