Colchicin "Tiofarma"

M04AC01
 
 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,5 mg colchicin. 

Doseringsforslag

Akutte anfald 

 • Voksne. Initialt 1 mg efterfulgt af 500 mikrogram 1 time senere. Efter 12 timer følges op efter behov (højst 500 mikrogram 3 gange dgl.), indtil det akutte anfald er overstået.
 • Totaldosis på 6 mg bør ikke overskrides.
 • Ny anfaldsbehandling må først indledes efter mindst 3 dage.
 • Alternativt vælges ofte at give 500 mikrogram 2-3 gange dgl. under anfald. Herefter fortsættes med 500 mikrogram 2 gange dgl. så længe, der er behov, evt. i forbindelse med, at uratsænkende behandling tillægges.

 

Anfaldsprofylakse under initialbehandling med allopurinol og probenecid 

 • Voksne. 500 mikrogram 2 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Synkes hel med et glas vand.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-30 ml/min.

Forsigtighed

 • GFR 60-90 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. 

  Samtidig behandling med potente P-glykoprotein- eller CYP3A4-hæmmere er kontraindiceret. 

Dosisreduktion

 • GFR 30-60 ml/min:

  Dosis nedsættes, eller dosisintervallet forlænges.  

  Samtidig behandling med potente P-glykoprotein- eller CYP3A4-hæmmere er kontraindiceret.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Samtidig behandling med P-gp-hæmmer eller potent CYP3A4-hæmmer er kontraindiceret ved nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Bloddyskrasier.
 • Samtidig hæmodialyse, da colchicin ikke kan fjernes ved dialyse eller udskiftningstransfusion.

Forsigtighedsregler

 • Colchicin har et smalt terapeutisk indeks, og behandlingen bør ophøre, hvis der opstår tegn på toksicitet, fx kvalme, opkastning, abdominalsmerter og diarré.
 • Colchicin kan medføre alvorlig knoglemarvsdepression (agranulocytose, aplastisk anæmi, trombocytopeni). Forandringer i blodtællinger kan være gradvise eller meget pludselige, særligt aplastisk anæmi har en høj dødelighed. Periodiske kontroller af blodbilledet skal foretages.
 • Gastro-intestinal sygdom.
 • Ældre og svækkede patienter.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Ikke kendt Gastro-intestinal blødning, Hepatotoksicitet.
Knoglemarvsdepression.
Myopati, Rhabdomyolyse.
Neuropati, Perifer neuritis.
Alopeci.
Amenoré, Nyrefunktionspåvirkning, Oligospermi.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-/P-gp-inhibitorer, fx itraconazol, clarithromycin, ciclosporin, verapamil, HIV-proteasehæmmere og grapefrugtjuice, øger plasmakoncentrationen af colchicin med risiko for alvorlig toksicitet. Dosisreduktion af colchicin anbefales, se endvidere produktresumé. Kombinationen er kontraindiceret ved samtidig nedsat nyre- eller leverfunktion.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet og P-glykoprotein.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: På indikationen familiær middelhavsfeber bør behandlingen fortsætte. Der er data for omkring 600 eksponerede, heraf omkring halvdelen på indikationen familiær Middelhavsfeber. Der er ikke tegn på øget risiko for medfødte misdannelser. I produktresumeet er anvendelse under graviditet angivet som en kontraindikation - dette beror på prækliniske (dyre-) forsøg. 

Referencer: 1550, 4129, 4128, 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen er kompleks og ikke fuldstændigt klarlagt. Det anses, at colchicin virker mod den inflammatoriske respons til uratkrystaller ved at hæmme migrationen af granulocytter ind i det inflammerede område. Andre egenskaber, fx interaktion med mikrotubuli, mitosehæmning og hæmning af dannelsen af inflammatoriske cytokiner synes også at bidrage til virkningen. 

Virkningen indtræder efter ca. 12 timer og er maksimal efter 1-2 dage.  

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ½-2 timer.
 • Terminal plasmahalveringstid 3-10 timer.
  Metaboliseres i leveren og udskilles overvejende med galden.
 • 10-20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 0,5 mg 453858
100 stk. (blister)
259,00 5,18
(B) tabletter 0,5 mg 142419
250 stk.
610,00 4,88

Substitution

tabletter 0,5 mg
Colchicin "2care4" (Parallelimport), Colchicin, tabletter 500 mikrogram
Colrefuz TEVA, Colchicin, tabletter 500 mikrogram
 

Foto og identifikation

Tabletter  0,5 mg

Præg:
0,5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Offwhite
Mål i mm: 6 x 6
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine


4128 Berkenstadt M, Weisz B, Cuckle H Chromosomal abnormalities and birth defects among couples with colchicine treated familial Mediterranean fever Am J Obstet Gynecol 2005 193 1513-6 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16202748


4129 Indraratna PL, Virk S, Gurram D et al Use of colchicine in pregnancy: a systematic review and meta-analysis Rheumatology (Oxford) 2018 57(2) 382-7 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29029311

 
 

Revisionsdato

2019-05-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...