Anagrelide "Stada"

L01XX35
 
 
Antineoplastisk middel.

Anvendelsesområder

 • Essentiel trombocytose, hvor anden behandling har haft utilstrækkelig effekt eller medført uacceptable bivirkninger.

Anagrelid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af essentiel trombocytose. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 0,5 mg anagrelid (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne. 0,5 mg 2 gange dgl. Efter 1 uge kan døgndosis øges med 0,5 mg med mindst 1 uges interval. Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 1-3 mg dgl.
Behandlingen styres under nøje kontrol af blodpladetallet, som bør være 150x109/l - 400x109/l. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-50 ml/min.

Forsigtighed

 • GFR 50-90 ml/min.

  Tæt monitorering af nyrefunktionen tilrådes, især i starten af behandlingen. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Ved transaminaser, som er mere end 5 gange den øvre normalgrænse, bør behandlingen seponeres.
 • Hjertesygdom i anamnesen pga. risiko for kardiomegali og kongestiv hjerteinsufficiens.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme, Opkastning.
Palpitationer, Takykardi, Ødemer.
Anæmi.
Svimmelhed.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal blødning, Pancreatitis.
Arytmier, Atrieflimren, Dyspnø, Hjerteinsufficiens, Hypertension, Pleuraekssudat, Pneumoni, Pulmonal hypertension.
Blødning, Pancytopeni.
Artralgi, Rygsmerter.
Depression, Hukommelsesbesvær, Konfusion, Nervøsitet, Paræstesier, Synkope.
Alopeci, Purpura.
Impotens.
Sjældne (0,01-0,1%) Colitis.
Angina pectoris, Kardiomegali, Kardiomyopati, Lungeinfiltrater, Myokardieinfarkt, Ortostatisk hypotension, Perikardieansamling.
Dysartri, Koordinationsbesvær, Migræne.
Nyresvigt.
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Ikke kendt Hepatitis.
Interstitiel lungesygdom, Torsades de pointes-takykardi.
Interstitiel nefritis.

Interaktioner

 • Kraftige CYP1A2-hæmmere som fluvoxamin må forventes at hæmme anagrelids metabolisme.
 • Grapefrugtjuice kan muligvis hæmme omsætningen.

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Se endvidere Antineoplastiske midler

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Hæmmer modning af megakaryocytter. Hæmmer cyclisk AMP-fosfodiesterase III. Typisk ses et fald i trombocyttallet ca. 14 dage efter behandlingsstart. Ved ophør vender trombocyttallet tilbage til udgangspunkt efter ca. 14 dage. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 75%.
 • Plasmahalveringstid ca. 1,3 time.
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 til inaktive metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) hårde kapsler 0,5 mg 445029
100 stk.
5.486,35

Substitution

hårde kapsler 0,5 mg
Anagrelide "Sandoz" Sandoz, Anagrelid, hårde kapsler 0,5 mg
Xagrid Shire Sweden, Anagrelid, hårde kapsler 0,5 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  0,5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,3 x 14,3
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-01-23. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...