Paracoff

N02BE51
 
 

Svagt virkende analgetikum og antipyretikum. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg paracetamol og 65 mg caffein. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år. 1-2 tabletter højst 3 gange dgl. 

 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-30 ml/min:

  Doseringsintervallet bør øges (pga. paracetamol). 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på ASA eller NSAID, hvor denne kan skyldes den COX-1-hæmmende virkning, selvom risikoen for krydsallergi er lav. Doser < 1 g paracetamol tåles generelt. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overser, at patienten i forvejen får paracetamol i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme.
Takykardi.
Rastløshed, Søvnløshed.
Meget sjældne (< 0,01%) Agranulocytose, Trombocytopeni.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner.

Interaktioner

Paracetamol kan ved regelmæssig indtagelse i > 5 dage øge effekten af antikoagulerende midler, fx warfarin.  

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Kombinationspræparater bør generelt undgås i graviditeten.  

 • Der er data for paracetamol for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Der er aktuelt stor interesse for mulige sammenhænge mellem eksponering for paracetamol under graviditeten og risiko for påvirket neurologisk udvikling af børnene såvel som risiko for et bredt udsnit af psykiatriske (ADHD og autismespektrumforstyrrelse (ASD) især) og somatiske sygdomme. Data er inkonsistente, svært omdiskuterede og de principielle underliggende metoder er lidet overbevisende. Der er ingen af disse studier, som på rimelig vis har dokumenteret en kausal sammenhæng.
 • Caffein i moderate doser har ingen negative effekter på fosteret, men excessiv brug bør undgås.
Referencer: 4247, 4244, 4245, 4243, 3711, 4248, 4246

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Kombinationspræparat. 

 • Den relative vægtjusterede dosis for paracetamol har varieret mellem 1% og 6%. Der er beskrevet et enkelt tilfælde af udslæt hos et barn.
 • Den relative vægtjusterede dosis for caffein er ca. 6%, og kortvarig anvendelse er tilladelig. Langvarig anvendelse kan føre til høje plasmakoncentrationer hos barnet, især i den neonatale periode. Der har været meddelt irritabilitet og søvnløshed hos barnet.

Se endvidere

Forgiftning

Farmakodynamik

Paracetamol 

 • Sandsynligvis både perifer og central analgetisk effekt samt antipyretisk effekt på varmereguleringscentret i hypothalamus.

Caffein 

 • Virker stimulerende på CNS. Virker almindeligvis perifert vasodilaterende, men menes at give cerebral vasokonstriktion og nedsat cerebral blodgennemstrømning. Dette antages at have effekt ved hovedpine og migræne.

Farmakokinetik

Paracetamol 

 • 85- 90% absorberes i proksimalt i tyndtarmen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.
 • Fordelingsvolumen ca. 1 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • Metaboliseres i leveren, hvor 80% konjugeres med glucuronid og sulfat og udskilles gennem nyrerne. Ved metaboliseringen dannes også en reaktiv potentiel toksisk metabolit, N-acetyl-p-benzoquinon-imin (NAPQI). Ved normal dosering inaktiveres NAPQI af gluthation i leveren. Ved overdosering af paracetamol øges produktionen af NAPQI, som dermed overstiger mængden af gluthation i leveren. NAPQI bindes i stedet til makroproteiner i levercellen, hvilket forårsager levercelleskade og levercellenekrose.

Caffein 

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres i leveren til aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer.
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA18) filmovertrukne tabletter 500+65 mg  (Orifarm Generics) 550340
20 stk. (blister)
19,80

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500+65 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 18,3
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4243 Olsen J, Overvad K, Frische G Coffee consumption, birthweight, and reproductive failures Epidemiology 1991 2 370-4 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1742388


4244 Linn S, Schoenbaum SC, Monson RR et al No association between coffee consumption and adverse outcomes of pregnancy N Engl J Med 1982 306 141-5 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7054656


4245 Rebordosa C, Kogevinas M, Horváth-Puhó E Acetaminophen use during pregnancy: effects on risk for congenital abnormalities Am J Obstet Gynecol 2008 198 178 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18226618


4246 Feldkamp ML, Meyer RE, Krikov S et al Acetaminophen use in pregnancy and risk of birth defects: findings from the National Birth Defects Prevention Study Obstet Gynecol 2010 115 109-15 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20027042


4247 Damkier P, Pottegård A, dePont Christensen R et al Annotations and reflections: pregnancy and paracetamol: methodological considerations on the study of associations between in utero exposure to drugs and childhood neurodevelopment Basic Clin Pharmacol Toxicol 2016 116 2-5 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25224918


4248 Damkier P RE: "PRENATAL EXPOSURE TO ACETAMINOPHEN AND RISK FOR ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER AND AUTISTIC SPECTRUM DISORDER: A SYSTEMATIC REVIEW, META-ANALYSIS, AND META-REGRESSION ANALYSIS OF COHORT STUDIES" Am J Epidemiol 2018 187 2717-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30192922

 
 

Revisionsdato

2019-03-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...