Vyxeos

L01XY01
 
 

Cytostatikum. Cytarabin (antimetabolit til cytidin og desoxycytidin) i kombination med daunorubicin ( topoisomerasehæmmer, antracyclinderivat) indkapslet i liposomer. 

Anvendelsesområder

 • Nyligt diagnosticeret behandlingsrelateret akut myeloid leukæmi (AML) eller AML med myelodysplasi-relaterede forandringer.

Midlet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 44 mg daunorubicin og 100 mg cytarabin indkapslet i liposomer. 

Doseringsforslag

Voksne 

1. induktionscyklus 

Daunorubicin 44 mg/m2 

Cytarabin 100 mg/m2 

Dag 1, 3 og 5 

2. induktionscyklus 

Daunorubicin 44 mg/m2 

Cytarabin 100 mg/m2 

Dag 1 og 3 

Konsolidering 

Daunorubicin 29 mg/m2 

Cytarabin 65 mg/m2 

Dag 1 og 3 

Bemærk 

 • 2. induktionscyklus kan administreres til patienter, der ikke udviser sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.
 • Første konsolideringscyklus administreres 5-8 uger efter start af seneste induktionscyklus, se endvidere produktresumé.
 • Administreres som kontinuerlig i.v. infusion over 90 minutter.
 • Præmedicinering med antiemetikum anbefales.
 • Midlertidig eller permanent afbrydelse af behandlingen kan blive nødvendig, se produktresumè.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

Krydsallergi med andre antracyclinderivater (doxorubicin, epirubicin og idarubicin). 

Forsigtighedsregler

Daunorubicin er kardiotoksisk. Ekg og evt. ekkokardiografi bør udføres jævnligt under behandlingen pga. risiko for myokardiebeskadigelse. 

Daunorubicin skal anvendes med forsigtighed til patienter, som tidligere har været i behandling med antracyclinderivater, samt til patienter, som har modtaget mediastinal bestråling. 

Daunorubicin har udtalt vævsirriterende effekt. Ved paravenøs injektion må injektionsstedet behandles med ispose og infusion af dexrazoxan. Ved forværring af symptomer skal patienten tilses af plastikkirurg. 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (> 10%) Kulderystelser, Nedsat appetit, Temperaturstigning, Træthed.
Abdominalsmerter, Colitis, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Alvorlige kardiotoksiske hændelser, Arytmier, Dyspnø, Hoste, Hypertension, Hypotension, Pleuraekssudat, Ødemer.
Blødning, Neutropeni.
Brystsmerter.
Muskuloskeletale smerter.
Angst, Delirium, Hovedpine, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser.
Hudkløe, Mucositis, Øget svedtendens.
Allergiske reaktioner, Infektioner.
Nyresvigt.
Synstab.
Almindelige (1-10%) Tumorlysesyndrom.
Dyspepsi.
Anæmi, Trombocytopeni.
Alopeci.
Ikke almindelige (0,1-1%) Palmar-plantar erytrodysæstesi.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

Referencer: 2954, 691, 692, 2955, 2790, 4269, 2789, 4268, 4388, 4264, 4270, 4267

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Liposomal formulering af daunorubicin og cytarabin i fast molforhold 1:5 har in vitro og in vivo vist synergistisk antitumoraktivitet ved AML. 

 

Cytarabin 

 • Desoxycytidinanalog, som efter in vivo-aktivering intracellulært indbygges i DNA med defekt DNA-syntese til følge.

Daunorubicin 

 • Hæmmer topoisomeraseenzymer (II), som kontrollerer og justerer DNA, hvilket medfører DNA-skade og på længere sigt celledød.

Farmakokinetik

Den liposomale formulering medfører konvergerende farmakokinetiske parametre trods enkeltstoffernes betydelige forskelle mht. clearance, fordelingsvolumen og terminal halveringstid. 

 • Fordelingsvolumen ca. 0,1 l/kg.
 • Terminal plasmahalveringstid 30-40 timer.
 • Ca. 9% daunorubicin og 4-10% cytarabin udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Hætteglasset skal have stuetemperatur før opløsning. Indholdet af 1 hætteglas tilsættes 19 ml sterilt vand og omrystes forsigtigt i 5 minutter, se medfølgende brugsanvisning.
  1 ml rekonstitueret opløsning indeholder 5 mg cytarabin og 2,2 mg daunorubicin.
 • Den beregnede mængde restitueret opløsning opblandes i 500 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares opretstående i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
 • Rekonstitueret opløsning/brugsfærdig infusionsvæske er holdbar i højst 4 timer ved opbevaring i køleskab (2-8 °C), men bør anvendes umiddelbart.

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af cytarabin og daunorubicin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 44 mg/100 mg 485703
1 stk.
55.237,95

Referencer

691 Cardonick E, Iacobucci A Use of chemotherapy during human pregnancy Lancet Oncol 2004 5(5) 283-91 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665


692 Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos Hum Reprod Update 2001 7(4) 394-403 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352


2789 Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 101-9 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593


2790 Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors Cancer Treat Rev 2010 36(2) 110-21 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452


2954 Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al Anticancer drugs during pregnancy Jpn J Clin Oncol 2016 46(9) 795-804 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093


2955 Esposito S, Tenconi R, Preti V et al Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes Medicine (Baltimore) 2016 95(38) 2017 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036


4264 Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy Pharmacoepidemiol Drug Saf 2018 27(12) 1302-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378


4267 PDQ Adult Treatment Editorial Board Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US) 2002-2017 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427


4268 Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients JAMA Oncol 2015 8 1145-53 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818


4269 Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study Lancet Oncol 2012 13(9) 887-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483


4270 Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Ann Oncol 2013 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932


4388 de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients Lancet Oncol 2018 19(3) 337-46 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867

 
 

Revisionsdato

2019-06-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...