Azatab

L04AX01
 
 
Cytostatikum. Antimetabolit.

Anvendelsesområder

 • Sygdomme og tilstande, hvor immunsuppression er indiceret.

Azathioprin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til immunsygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 50 mg azathioprin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn. Individuelt. Sædvanligvis 2-5 mg/kg legemsvægt/dag under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal. 

 

Kronisk aktiv hepatitis (autoimmun hepatitis) 

 • Voksne. 1-2 mg/kg legemsvægt i døgnet.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne bør så vidt muligt ikke deles. Deles tabletterne er der risiko for eksponering for det aktive indholdsstof, og passende forholdsregler bør tages for at undgå hudkontakt eller inhalation.

Nedsat leverfunktion

Initialdosis bør evt. nedsættes, og tæt monitorering for bivirkninger tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Svær overfølsomhedsreaktion på mercaptopurin pga. risiko for krydsallergi.  

Forsigtighedsregler

 • Blodbilledet kontrolleres 1 gang om ugen de første 8 uger og derefter mindst hver 3. måned, uanset dosis.
 • Vacciner med levende virus eller bakterier skal undgås under behandlingen og i mindst 3 måneder efter seponering.
 • Dosisreduktion ved knoglemarvsinsufficiens relateret til behandling.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Knoglemarvsdepression, Leukopeni.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Kvalme.
Trombocytopeni.
Ikke almindelige (0,1-1%) Kolestase, Leverpåvirkning, Pancreatitis.
Anæmi.
Allergiske reaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Sekundær malignitet.
Alvorlige hepatiske skader.
Aplastisk anæmi, Megaloblastisk anæmi, Pancytopeni.
Alopeci, Hudcancer.
Cervixneoplasi.
Meget sjældne (< 0,01%) Colitis, Diverticulitis, Gastro-intestinal blødning eller perforation.
Interstitiel pneumonitis.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt Akut febril neutrofil dermatose, Fotosensibilitet.
 • Der er set sekundære maligne tilstande som pladeepitelkarcinom i huden, non-Hodgkin-lymfom, cervixcancer, Kaposis sarkom, vulvacancer hos patienter med renalt allotransplantat.
 • I sjældne tilfælde er der set livstruende endophlebitis hepatica obliterans. I meget sjældne tilfælde overfølsomhedsreaktion med dødelig udgang.

Interaktioner

 • Xanthinoxidasen er ansvarlig for hovedparten af den metaboliske inaktivering af 6-mercaptopurin. Samtidig allopurinolbehandling kan derfor medføre en forstærket immunsuppressiv effekt, og dosis af azathioprin skal reduceres til ca. 25% af den sædvanlige immunsuppressive dosis.
 • Der er set udvikling af svær pancytopeni efter samtidig behandling med azathioprin og ribavirin.
 • Azathioprin har antagonistisk effekt over for ikke-depolariserende muskelrelakserende midler.
 • Azathioprin kan forstærke effekten af depolariserende muskelrelakserende midler (suxamethon).
 • Azathioprin kan hæmme effekten af warfarin og phenprocoumon.
 • Kombinationen af azathioprin og mesalazin, balsalazid eller sulfasalazin kan øge risiko for myelosuppression.
 • Infusion af infliximab kan i 1-3 uger herefter øge koncentrationen af azathioprins aktive metabolit.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 3.000 eksponerede gravide i løbet af graviditeten - de fleste heraf også i 1. trimester. De fleste data stammer fra nyretransplanterede patienter, men også i betydeligt omfang fra patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom, som oftest har været i behandling med andre immunosuppressiva samtidigt, og det er i nogle datasæt ikke muligt at adskille specifik lægemiddeleksponering og outcome specielt for ciclosporin, tacrolimus og azathioprin. Der er overordnet ikke tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Der synes overordnet at være en mindre overhyppighed af lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Confounding by indication er utvivlsomt et bias, som påvirker disse observationer. 

Referencer: 4288, 4280, 4285, 3711, 4281, 4278, 4277, 4279, 4286, 4287

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

Hypoxanthinanalog som efter aktivering først til 6-mercaptopurin og derefter til nukleotidet blokerer purinbiosyntesen.  

Farmakokinetik

 • Prodrug. Metaboliseres hurtigt efter absorption til den aktive metabolit, 6-mercaptopurin.
 • Biotilgængeligheden af 6-mercaptopurin er ca. 60%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid for 6-mercaptopurin ca. 1 time.
 • 6-mercaptopurin oxideres til 6-tiourinsyre og andre metabolitter, der udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Tabletterne er filmovertrukne, men ved deling kan man komme i kontakt med det aktive indholdsstof. Bør så vidt muligt ikke deles. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 50 mg  (2care4) 417895
100 stk. (blister)
198,10 5,94

Substitution

filmovertrukne tabletter 50 mg
Azathioprin "Orifarm" Orifarm Generics, Azathioprin, filmovertrukne tabletter 50 mg
Azathioprin "Ratiopharm" TEVA, Azathioprin, filmovertrukne tabletter 50 mg
Azatioprin "Mylan" Mylan, Azathioprin, filmovertrukne tabletter 50 mg
Imurel Aspen Nordic, Azathioprin, filmovertrukne tabletter 50 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  50 mg  (2care4)

Præg:
AZA, 50
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 7 x 7
filmovertrukne tabletter 50 mg
 
 
 

Referencer

3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


4277 Kamarajah SK, Arntdz K, Bundred J et al Outcomes of Pregnancy in Recipients of Liver Transplants Clin Gastroenterol Hepatol 2018 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30529735


4278 Colla L, Diena D, Rossetti M et al Immunosuppression in pregnant women with renal disease: review of the latest evidence in the biologics era J Nephrol 2018 31(3) 361-83 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29476421


4279 Sarkar M, Bramham K, Moritz MJ et al Reproductive health in women following abdominal organ transplant Am J Transplant 2018 18(5) 1068-76 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29446243


4280 Deshpande NA, James NT, Kucirka LM et al Pregnancy outcomes of liver transplant recipients: a systematic review and meta-analysis Liver Transpl 2012 18(6) 621-9 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22344967


4281 Bramham K, Nelson-Piercy C, Gao H et al Pregnancy in renal transplant recipients: a UK national cohort study Clin J Am Soc Nephrol 2013 8(2) 290-8 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23085724


4285 Alami Z, Agier MS, Ahid S et al Pregnancy outcome following in utero exposure to azathioprine: A French comparative observational study Therapie 2018 73(3) 199-207 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29100610


4286 Akbari M, Shah S, Velayos FS et al Systematic review and meta-analysis on the effects of thiopurines on birth outcomes from female and male patients with inflammatory bowel disease Inflamm Bowel Dis 2013 19(1) 15-22 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22434610


4287 Garritsen FM, van den Broek MPH, van Zuilen AD et al Pregnancy and fetal outcomes after paternal exposure to azathioprine, methotrexate or mycophenolic acid: a critically appraised topic Br J Dermatol 2017 176(4) 866-77 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28418137


4288 Casanova MJ, Chaparro M, Domènech E et al Safety of thiopurines and anti-TNF-α drugs during pregnancy in patients with inflammatory bowel disease Am J Gastroenterol 2013 108(3) 433-40 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23318480

 
 

Revisionsdato

2019-08-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...