Dacriosol®

S01XA20
 
 

Mukomimetikum, lubrikerende stof til lokal behandling af øjets slimhinde

Anvendelsesområder

Nedsat tåre- eller slimproduktion.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg dextran 70 og 0,3% hypromellose 4000. 

Doseringsforslag

1-2 dråber inddryppes i konjunktivalsækken, når øjet føles tørt. 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

  • Mukomimetika kan ændre bløde kontaktlinsers iltgennemtrængelighed og bør derfor anvendes med forsigtighed sammen med bløde kontaktlinser.
  • På grund af indhold af benzalkoniumchlorid bør øjendråberne kun med forsigtighed anvendes sammen med hårde kontaktlinser.
  • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før hver drypning og kan isættes efter 15 minutter. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Sløret syn.
Almindelige (1-10%) Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Øjenirritation, Øjentørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Okulær hyperæmi.
Sjældne (0,01-0,1%) Corneaerosion*.
Ikke kendt Hypersensitivitet.
Øjensmerter.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. Tæt overvågning er påkrævet ved hyppig eller langvarig anvendelse. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Hypromellose forlænger adhæsionen, forstærker befugtningen af cornea og conjunctiva og sørger for, at conjunctiva kan bevæge sig lettere hen over cornea. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved tørre øjne ved primær keratoconjunctivitis sicca eller i forbindelse med anden sygdom, fx kollagenose eller facialisparese med lukkedefekt. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) øjendråber, opløsning 1 + 3 mg/ml 040543
Fl. a 15 ml
ikke fast pris
 
 

Revisionsdato

2018-11-01. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...