Onpattro

N07XX12

Præparatet er under redaktionel bearbejdning

 
 

Middel til behandling af transhyretin familiær amyloid polyneuropati amyloidose (TTR-FAP). 

Anvendelsesområder

Behandling af transhyretin familiær amyloid polyneuropati amyloidose (TTR-FAP) i stadie 1 og 2 hos voksne. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg patisiran (som natriumsalt). 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 

pH 6,3-7,5. 

 

Information om indholdsstof og visse hjælpestoffer 

 • Patisiran er formuleret som lipidnanopartikler
 • DLin-MC3-DMA: (6Z,9Z,28Z,31Z)-heptatriaconta-6,9,28,31-tetraen-19-yl-4-(dimethylamino)butanoate
 • PEG2000-C-DMG: α-(3’-{[1,2-di(myristyloxy)propanoxy]carbonylamino}propyl)-ω-methoxy, polyoxyethylen
 • DSPC: 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholin.

Håndtering

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Beregnet mængde koncentrat til infusionsvæske udtages af et/flere hætteglas og filtreres gennem 0,45 mikron polyethersulfon (PES)-filter.
 • Fortyndes derefter med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske (i infusionsposen uden DEHP) til et samlet volumen på 200 ml.
 • Infusionsvæsken blandes forsigtigt. Må ikke rystes.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 14 dage ved højst 25°C ved manglende adgang til køleskab.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk og fysisk stabil i højst 16 timer ved højst 30°C, men bør anvendes umiddelbart. Samlet infusions- og opbevaringstid må ikke overstige 16 timer i køleskab (2-8°C) eller ved stuetemperatur (højst 30°C).

 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 2 mg/ml 177148
5 ml
92.878,10
 
 

Revisionsdato

2019-06-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. juli 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...