Perilax®

Udgået: 09.04.2018
A06AB02
 
 
Laksans med primær virkning på peristaltikken i colon.

Anvendelsesområder

 • Korttidsanvendelse ved obstipation
 • Tarmtømning før:
  • operation
  • koloskopi
  • røntgenundersøgelse.

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 5 mg bisacodyl. 

Suppositorier. 1 suppositorie indeholder 10 mg bisacodyl. 

Doseringsforslag

Korttidsanvendelse ved obstipation 

 

 • Oralt
  • Voksne og børn > 10 år. 5-10 mg.
  • Børn 2-10 år. 5 mg før sengetid.

 

 • Rektalt
  • Voksne og børn > 10 år. 5-10 mg før sengetid eller kort før ønsket defækation.

 

Fuldstændig tarmtømning før operation, rektoskopi eller røntgenundersøgelse 

 

 • Voksne og børn > 10 år
  • 10 mg oralt om morgenen og før sengetid på dagen før undersøgelsen.
  • Derefter 10 mg rektalt om morgenen på undersøgelsesdagen.
 • Børn 4-10 år
  • 5 mg oralt ved sengetid på dagen før undersøgelse.
  • Derefter 5-10 mg rektalt om morgenen på undersøgelsesdagen.

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn < 10 år uden lægens anvisning.
 • Bør ikke anvendes til børn < 2 år.
 • Enterotabletterne skal synkes hele.
 • Enterotabletter bør ikke tages samtidig med antacida, protonpumpehæmmere eller mælkeprodukter.

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal obstruktion
 • Toksisk megacolon
 • Ileus
 • Akutte abdominalkirurgiske tilstande
 • Svær aktiv inflammatorisk tarmsygdom
 • Svær dehydrering.

Forsigtighedsregler

 • Langvarig indtagelse kan medføre væsentlige væske- og elektrolytforstyrrelser samt kronisk obstipation og forstyrrelse af tarmmotorikken.
 • Gastro-intestinal obstruktion og svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom ved tarmtømning før røntgenundersøgelse samt mild og begrænset hæmatokeksi.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme.
Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Colitis, Hæmatokeksi.
Dehydrering.
Synkope.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.

Den tilgrundliggende årsag til svimmelhed og synkope kan være en vasovagal reaktion. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Den systemiske absorption er ringe.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Den systemiske absorption er ringe.

Se endvidere

Forgiftning

 • Initialt dehydrering med tab af kalium og andre elektrolytter.
 • Ved kronisk overdosering, hypokaliæmi med metabolisk alkalose samt nyresten.
 • Beskadigelse af nyretubuli er rapporteret ved kronisk misbrug af laksantia.

Farmakodynamik

 • Lokalt virkende kontaktlaksantia af diphenylmethan-derivatgruppen.
 • Efter hydrolyse i colon stimulerer bisacodyl peristaltikken i colon samtidig med, at det øger ophobningen af vand og elektrolytter i tarmen. Dette stimulerer defækation, reducerer transporttiden i tarmen og blødgør fæces.

Farmakokinetik

 • Bisacodyl er en prodrug, som hydrolyseres i tarmen til den aktive substans.
 • Ringe systemisk absorption på 3-17%.
 • Efter oral indgift indtræder virkningen sædvanligvis efter 6-12 timer.
 • Efter rektal applikation indtræder virkning inden for 15-45 minutter.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) : enterotabletter 5 mg
Titandioxid (E171) : enterotabletter 5 mg
Andre:
Lactose : enterotabletter 5 mg
Macrogoler : enterotabletter 5 mg

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) enterotabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 167072
30 stk.
Udgået 09-04-2018
(HF) enterotabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 167064
100 stk.
Udgået 09-04-2018
(HF) enterotabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 502336
250 stk.
Udgået 09-04-2018
(HF) suppositorier 10 mg 167023
6 stk.
Udgået 09-04-2018

Foto og identifikation

Enterotabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 6,2 x 6,2
enterotabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-04-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. maj 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...