Motilium®

A03FA03
 
 
Peristaltikfremmende, antiemetisk middel.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken)  indeholder 10 mg domperidon (som maleat). 

Doseringsforslag

Voksne og børn med legemsvægt > 35 kg 

 • 10 mg højst 3 gange dgl. før et måltid.

 

Nedsat nyrefunktion 

 • GFR < 30 ml/min. 10 mg 1-2 gange dgl. afhængigt af graden af nedsat nyrefunktion.

 

Bemærk: 

 • Bør ikke anvendes til børn < 35 kg
 • Bør kun anvendes kortvarigt (op til 1 uge).

Kontraindikationer

 • Fæokromocytom
 • Prolaktinom
 • Gastro-intestinal blødning, mekanisk obstruktion eller perforation
 • Moderat til svært nedsat leverfunktion
 • Eksisterende hjerterytmeforstyrrelser eller risiko herfor pga. underliggende hjertesygdom eller elektrolytforstyrrelser.
 • Samtidig behandling med lægemidler, der kan påvirke hjerterytmen.
 • Samtidig behandling med potente CYP3A4-hæmmere pga. risiko for overdosering og bivirkninger.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Mundtørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Agitation, Angst, Ekstrapyramidale gener, Nervøsitet, Somnolens, Svimmelhed.
Ikke kendt Forlænget QT-interval, Hjertestop, Ventrikulære arytmier.
Gynækomasti, Hyperprolaktinæmi.
Kramper, Okulogyration.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Amenoré, Urinretention.

Kramper, agitation og døsighed er primært set hos børn. 

Interaktioner

Potente CYP3A4-hæmmere, fx itraconazol eller erythromycin, øger plasmakoncentrationen af domperidon, og kombinationen skal undgås. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er < 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Dopaminantagonist med antiemtiske egenskaber. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 15%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 30 minutter.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren. Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 7-8 timer ved normal nyrefunktion, op til 21 timer ved alvorlig nyreinsufficiens med P-kreatinin > 530 mikromol/l.
 • Ca. 6% udskilles uomdannet.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 038653
30 stk.
59,45 5,95

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Domperidon "Alternova" Alternova, Domperidon, tabletter 10 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Mm, JANSSEN, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,7 x 6,7
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-03-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...