Beconase®

R01AD01
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i næsen.

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 50 mikrogram beclometasondipropionat (som monohydrat). 

Doseringsforslag

Voksne 

100 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 2 gange dgl. 

Dosis kan evt. nedsættes efter indtrådt virkning. 

  

Bemærk: 

 • Spraybeholderen skal omrystes inden brug
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør ikke startes umiddelbart efter nasal kirurgi. Hvornår behandlingen kan startes, afhænger af typen af kirurgi.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved anvendelse til børn under 5 år
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Smagsforstyrrelser.
Epistaxis, Tørhed i næsen, Ændret lugtesans.
Sjældne (0,01-0,1%) Glaukom, Katarakt, Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01%) Bronkospasme.
Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og anafylaktisk reaktion).
 • Ved brug af store doser igennem længere tid kan der i meget sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen.
 • Systemiske binyrebarkhormonbivirkninger er set i enkelte tilfælde ved brug af nasalsteroid, specielt ved længere tids brug af høje doser.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 2.700 1. trimester-eksponerede, hvor beclometason har været anvendt enten som inhalation eller intranasalt. Der er ingen tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i allergiske reaktioner. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

 • Absorberes kun i ringe omfang fra luftvejene.
 • Sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme.
 • Inhalation af doser op til 1.500 mikrogram (1,5 mg) giver ikke anledning til nedsættelse af binyrebarkfunktionen.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis
Phenethanol : næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Kronisk rhinosinoitis
 • Allergisk rhinosinoitis.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA18) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis 462127
200 doser
67,20 3,09
(HA18) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis  (2care4) 106128
200 doser
159,00 6,76
(HA18) næsespray, suspension 50 mikrogram/dosis  (EuroPharmaDK) 034751
200 doser
Udgået 20-11-2017

Foto og identifikation

Næsespray, suspension  50 mikrogram/dosis

Mål i mm: 34 x 107
Beconase®
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-09-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...