Scopoderm®

A04AD01
 
 
Middel mod transportsyge. Antikolinergikum, depotpræparat til transdermal anvendelse.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver 1 mg hyoscin over 72 timer. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 10 år. 1 plaster hvert 3. døgn.  

1 plaster appliceres på et tørt, hårfrit hudområde bag øret mindst 5-6 timer før afrejse. 

På grund af risiko for systemiske bivirkninger bør man kun anvende 1 plaster ad gangen.  

Ved behov for fortsat beskyttelse efter 72 timer, bør der gå mindst 12 timer før et nyt depotplaster påsættes bag det andet øre.
Behandlingen kan efter behov afbrydes ved fjernelse af plastret. Virkningen ophører dog ikke omgående, jf. ovenfor. 

 

Bemærk: 

 • Hænderne bør vaskes efter kontakt med plastret, ligesom det dækkede hudområde bør afvaskes efter fjernelse af plastret.
 • Bør ikke anvendes til børn under 10 år.

Kontraindikationer

 • Glaukom med snæver kammervinkel
 • Overfølsomhed over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Pylorusstenose
 • Tarmobstruktion
 • Prostatahyperplasi
 • Ældre
 • Nedsat leverfunktion
 • Epilepsi
 • Plastret skal pga. indhold af aluminium fjernes inden scanningsundersøgelse.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Træthed.
Mundtørhed.
Døsighed, Somnolens.
Akkommodationsbesvær.
Almindelige (1-10%) Ubehag på applikationsstedet.
Obstipation.
Øjenlågsirritation.
Ikke almindelige (0,1-1%) Urinretention.
Sjældne (0,01-0,1%) Koncentrationsbesvær, Konfusion.
Meget sjældne (< 0,01%) Balanceforstyrrelser  (ofte flere dage efter seponering), Svimmelhed.
Akut glaukom, Høretab.
Ikke kendt Hallucinationer.
Dobbeltsyn, Synsforstyrrelser.
 • Kramper er forekommet hos patienter med epilepsi.

Interaktioner

 • Forstærker virkningen af alkohol og hypnotika
 • Hyoscin nedsætter effekten af parasympatomimetika, fx pilocarpin.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 900 eksponerede, heraf 350 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Hyoscin, anvendt ved præeklampsi, øger risikoen for kramper. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Farmakodynamik

Kompetitiv acetylkolinantagonist. Virkningsmekanismen er ikke helt klarlagt, men evnen til at forhindre kvalme og opkastning i forbindelse med søsyge kan være relateret til hæmning af kolinerg impulsoverførsel fra nucleus vestibularis til de højere centre i CNS samt fra formatio reticularis til opkastningscentret. 

Farmakokinetik

Absorberes næsten fuldstændigt fra intakt hud. Hyoscin frigives fra plastret med en kontrolleret hastighed på 1 mg/72 timer. Steady state-plasmakoncentration på 0,17-0,33 mmol/l nås efter ca. 6 timer. Denne koncentration opretholdes, indtil plastret fjernes inden for 72 timer. Absorptionen af hyoscin fortsætter efter fjernelse af plastret, idet den mængde, der er bundet i hudlaget, frigøres. 24 timer efter fjernelsen er plasmakoncentrationen faldet til en tredjedel.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

 • Plastret er cirkulært (diameter: 17,8 mm).
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Paraffinolie : depotplastre 1 mg/72 timer
Polyisobutylen : depotplastre 1 mg/72 timer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) depotplastre 1 mg/72 timer 528241
2 stk.
105,80
(HA) depotplastre 1 mg/72 timer  (2care4) 107108
2 stk.
199,00
(HA) depotplastre 1 mg/72 timer  (Orifarm) 147068
2 stk.
115,00

Foto og identifikation

Depotplastre  1 mg/72 timer

Farve: Beige
Mål i mm: 18 x 18
Scopoderm 1 mg/72 timer
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-07-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...