Pharmalgen® Hveps

V01AA07
 
 

Allergenekstrakt til diagnostik og allergen immunterapi. 

Anvendelsesområder

Diagnostik og behandling af IgE-medieret allergi. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 120 mikrogram allergenekstrakt. Opløsningen kan evt. fortyndes til ønsket styrke. 

Doseringsforslag

Der henvises til produktresuméet. 

Kontraindikationer

Pharmalgen® til behandling:  

 • Immunkomplekssygdomme
 • Immundefektsygdomme
 • Maligne sygdomme
 • Nyreinsufficiens
 • Svær kronisk astma (FEV1 vedvarende under 70% af forventet værdi efter adækvat medicinsk behandling). 
 • Ved behandling med β-blokkere samt ved svær koronarsygdom skal man være opmærksom på, at dette kan vanskeliggøre behandling af anafylaksi med adrenalin.
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere øger risikoen for anafylaktisk reaktion, og kombinationen bør undgås.

Forsigtighedsregler

 • Hos patienter med forhøjet baseline S-tryptase-niveau og/eller mastocytose kan risikoen for systemiske allergiske stikreaktioner og graden af disse være forøget. Sådanne patienter kan risikere mindre langvarig effekt af allergen immunterapi.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Dyspnø, Hoste.
Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Urticaria.
Conjunctivitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Rygsmerter.
Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere øger risikoen for anafylaktisk reaktion, og kombinationen bør undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Priktest med SQ-standardiserede inhalationsallergener kan gennemføres, men bør ligesom med andre allergener sædvanligvis udskydes til efter graviditeten, medmindre resultatet er af afgørende betydning for kvindens helbred. 

Intrakutantest bør ikke anvendes under graviditet pga. risiko for anafylaksi. 

Vedligeholdelsesbehandling kan fortsættes. Behandling bør ikke opstartes, og behandling i titreringsfasen bør afbrydes. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se Transfusionsmedicinske Standarder, kapitel 15 (www.tms-online.dk).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

Indholdet af et hætteglas opløses i medfølgende solvens. Se medfølgende brugsvejledning. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Brugsfærdig injektionsvæske har forskellig holdbarhed alt efter koncentration. Se medfølgende brugsvejledning.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 120 mikrogram/htgl. 057372
4 htgl. a 0,12 mg + solvens
2.047,05
 
 

Revisionsdato

2017-03-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. juli 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...