Du har søgt på: j

- der blev fundet 290 resultater
Vælg område:
 
Søgeresultater, ATC-koder :
J (Midler mod infektionssygdomme til systemisk brug)
 
J01 (Antibakterielle midler til systemisk brug)
 
J01A (Tetracykliner)
 
J01C (Beta-lactam antibakterielle midler, penicilliner)
 
J01CA (Penicilliner med udvidet spektrum)
 
J01CA01 (Ampicillin)
 
J01CA02 (Pivampicillin)
 
J01CA04 (Amoxicillin)
 
J01CA08 (Pivmecillinam)
 
J01CA11 (Mecillinam)
 
J01CE (Beta-lactamasefølsomme penicilliner)
 
J01CE01 (Benzylpenicillin)
 
J01CE02 (Phenoxymethylpenicillin)
 
J01CF (Beta-lactamaseresistente penicilliner)
 
J01CF01 (Dicloxacillin)
 
J01CF05 (Flucloxacillin)
 
J01CR (Komb. af penicilliner, incl. beta-lactamaseinhibitorer)
 
J01CR02 (Amoxicillin og enzymeinhibitor)
 
J01CR05 (Piperacillin og enzymeinhibitor)
 
J01DB (Cefalosporiner, 1. generation)
 
J01DB01 (Cefalexin)
 
J01DB04 (Cefazolin)
 
J01DC (Cefalosporiner, 2. generation)
 
J01DC02 (Cefuroxim)
 
J01DD (Cefalosporiner, 3. generation)
 
J01DD01 (Cefotaxim)
 
J01DD02 (Ceftazidim)
 
J01DD04 (Ceftriaxon)
 
J01DE01 (Cefepim)
 
J01DF (Monobactamer)
 
J01DF01 (Aztreonam)
 
J01DH (Carbapenemer)
 
J01DH02 (Meropenem)
 
J01DH03 (Ertapenem)
 
J01DI02 (Ceftarolin fosamil)
 
J01DI54 (Ceftolozan og tazobactam i kombination)
 
J01EA (Trimethoprim og derivater)
 
J01EA01 (Trimethoprim)
 
J01EB (Sulfonamider med kort virkningstid)
 
J01EB02 (Sulfamethizol)
 
J01EE (Sulfonamid og trimethoprim incl. derivater i kombination)
 
J01EE01 (Sulfamethoxazol and trimethoprim)
 
J01FA (Makrolider)
 
J01FA01 (Erythromycin)
 
J01FA06 (Roxithromycin)
 
J01FA09 (Clarithromycin)
 
J01FA10 (Azithromycin)
 
J01FF (Lincosamider)
 
J01FF01 (Clindamycin)
 
J01GB (Aminoglykosider)
 
J01GB01 (Tobramycin)
 
J01GB03 (Gentamicin)
 
J01M (Fluorquinoloner)
 
J01MA02 (Ciprofloxacin)
 
J01MA12 (Levofloxacin)
 
J01MA14 (Moxifloxacin)
 
J01XA01 (Vancomycin)
 
J01XA02 (Teicoplanin)
 
J01XB (Polymyxiner)
 
J01XB01 (Colistin)
 
J01XC01 (Fusidin)
 
J01XD (Imidazolderivater)
 
J01XD01 (Metronidazol)
 
J01XE (Nitrofuranderivater)
 
J01XE01 (Nitrofurantoin)
 
J01XX (Andre antibakterielle midler)
 
J01XX05 (Methenamin)
 
J01XX08 (Linezolid)
 
J01XX09 (Daptomycin)
 
J01XX11 (Tedizolid)
 
J01AA (Tetracycliner)
 
J01AA02 (Doxycyclin)
 
J01AA04 (Lymecyclin)
 
J01AA07 (Tetracyclin)
 
J01AA12 (Tigecyclin)
 
J02A (Antimykotika til systemisk brug)
 
J02AB (Imidazolderivater)
 
J02AB02 (Ketoconazole)
 
J02AC (Triazolderivater)
 
J02AC01 (Fluconazol)
 
J02AC02 (Itraconazol)
 
J02AC03 (Voriconazol)
 
J02AC04 (Posaconazol)
 
J02AC05 (Isavuconazol)
 
J02AX (Andre antimykotika til systemisk brug)
 
J02AX01 (Flucytosin)
 
J02AX04 (Caspofungin)
 
J02AX05 (Micafungin)
 
J02AX06 (Anidulafungin)
 
J02AA01 (Amphotericin)
 
J04A (Midler til behandling af tuberkulose)
 
J04AB (Antibiotika)
 
J04AB02 (Rifampicin)
 
J04AB04 (Rifabutin)
 
J04AC01 (Isoniazid)
 
J04AK01 (Pyrazinamid)
 
J04AK02 (Ethambutol)
 
J04AK05 (Bedakilin)
 
J04AM02 (Rifampicin og isoniazid)
 
J04AM06 (Rifampicin, pyrazinamid, ethambutol og isoniazid)
 
J04BA (Midler til behandling af lepra)
 
J04BA02 (Dapson)
 
J04AA01 (Aminosalicylsyre)
 
J05A (Direkte virkende antivirale midler)
 
J05AB01 (Aciclovir)
 
J05AB04 (Ribavirin)
 
J05AB06 (Ganciclovir)
 
J05AB09 (Famciclovir)
 
J05AB11 (Valaciclovir)
 
J05AB14 (Valganciclovir)
 
J05AD (Phosphonsyrederivater)
 
J05AE (Proteasehæmmere)
 
J05AE01 (Saquinavir)
 
J05AE03 (Ritonavir)
 
J05AE07 (Fosamprenavir)
 
J05AE08 (Atazanavir)
 
J05AE10 (Darunavir)
 
J05AE14 (Simeprevir)
 
J05AF (Nukleosid- og nukleotid-RT-hæmmere)
 
J05AF01 (Zidovudin)
 
J05AF05 (Lamivudin)
 
J05AF06 (Abacavir)
 
J05AF07 (Tenofovirdisoproxil)
 
J05AF08 (Adefovirdipivoxil)
 
J05AF09 (Emtricitabin)
 
J05AF10 (Entecavir)
 
J05AG (Non-nukleosid-RT-hæmmere)
 
J05AG01 (Nevirapin)
 
J05AG03 (Efavirenz)
 
J05AG04 (Etravirin)
 
J05AG05 (Rilpivirin)
 
J05AH (Neuraminidasehæmmere)
 
J05AH02 (Oseltamivir)
 
J05AR (Antivirale midler til behandling af hiv-infektioner, komb.)
 
J05AR01 (Zidovudin og lamivudin)
 
J05AR02 (Lamivudin og abacavir)
 
J05AR03 (Tenofovirdisoproxil og emtricitabin)
 
J05AR04 (Zidovudin, lamivudin og abacavir)
 
J05AR06 (Tenofovirdisoproxil, emtricitabin og efavirenz)
 
J05AR08 (Emtiracitabin, tenofovir og rilpivirin)
 
J05AR09 (Emtricitabin, tenofovirdisoproxil, elvitegravir, cobicistat)
 
J05AR10 (Lopinavir og ritonavir)
 
J05AR13 (Lamivudin, abacavir og dolutegravir)
 
J05AR14 (Darunavir og cobicistat)
 
J05AR15 (Atazanavir og cobistat)
 
J05AR17 (Emtricitabin og tenofoviralafenamid)
 
J05AR18 (Emtricitabin, tenofoviralafenamid, elvitegravir & cobicistat)
 
J05AR19 (Emtiracitabin, tenofoviralafenamid og rilpivirin)
 
J05AX08 (Raltegravir)
 
J05AX09 (Maraviroc)
 
J05AX12 (Dolutegravir)
 
J05AX14 (Daclatasvir)
 
J05AX15 (Sofosbuvir)
 
J05AX16 (Dasabuvir)
 
J05AX65 (Sofosbuvir OG ledipasvir)
 
J05AX67 (Ombitasvir, paritaprevir og ritonavir)
 
J05AX68 (Elbasvir og grazoprevir i kombination)
 
J06 (Immunsera og immunglobuliner)
 
J06A (Immunsera)
 
J06B (Immunglobuliner)
 
J06BA (Immunoglobuliner, normal human)
 
J06BA01 (Immunglobuliner, normal human til ekstravaskulær brug)
 
J06BA02 (Immunglobuliner, normal human til intravaskulær brug)
 
J06BB (Specifikke immunoglobuliner)
 
J06BB01 (Anti-d (rh) immunoglobulin)
 
J06BB04 (Hepatitis B immunglobulin)
 
J06BB16 (Palivizumab)
 
J06BB21 (Bezlotozumab)
 
J07 (Vacciner)
 
J07A (Bakterielle vacciner)
 
J07AE01 (Kolera, inaktiverede, hele celler)
 
J07AG01 (Hemophilus influenzae B, oprenset antigenkonjugeret)
 
J07AH02 (Andre meningokok, monoval. oprens. polysaccharider antigener)
 
J07AH08 (Meningokok A, C, Y, W-135 tetrav., rens. polysacch. antig.)
 
J07AH09 (Meningococ B, flerkomponent vaccine)
 
J07AJ52 (Pertussis, renset antigen, kombinationer med toksoider)
 
J07AL01 (Pneumokokker, renset polysaccharid antigen)
 
J07AL02 (Pneumokokker, renset polysaccharid antigen, konjugeret)
 
J07AM01 (Tetanustoksoid)
 
J07AM51 (Tetanustoksoid, kombinationer med difteritoksoid)
 
J07AP01 (Typhoid, oral, levende svækket)
 
J07AP03 (Typhoid, renset polysaccharid antigen)
 
J07B (Virale vacciner)
 
J07BA01 (Skovflåtbåren encephalitisvirus)
 
J07BA02 (Encephalitis, japansk, inaktiveret, hel virus)
 
J07BB02 (Influenza, renset antigen)
 
J07BC01 (Hepatitis B, renset antigen)
 
J07BC02 (Hepatitis A, inaktiveret, hel virus)
 
J07BC20 (Kombinationer)
 
J07BD52 (Mæslinger, komb. m. fåresyge og røde hunde, levende svæk.)
 
J07BF03 (Poliomyelitis, trivalent, inaktiveret, hel virus)
 
J07BG01 (Rabies, inaktiveret, hel virus)
 
J07BH01 (Rotavirus, levende svækket)
 
J07BH02 (Rotavirus, pentavalent, levende, reassorteret)
 
J07BK01 (Varicella, levende svækket)
 
J07BK02 (Zooster, levende svækket)
 
J07BL01 (Gul feber, levende svækket)
 
J07BM01 (Papillomavirus (human type 6, 11, 16, 18))
 
J07BM02 (Papillomavirus (human type 16, 18))
 
J07CA02 (Diphtheria-pertussis-poliomyelitis-tetanus)
 
J07CA06 (Difteri-hemophilus influenzae b-pertussis-polio-tetanus)
 
J07CA09 (Diphtheria-pertussis-polio-tetanus-hep. B-Haemoph. influenz.)
 
Søgeresultater, Artikler :
Jakob Hendel
 
Søgeresultater, Lægemiddelgrupper :
Jernchelerende midler
 
Søgeresultater, Medicinvirksomheder :
Janssen
 
Jemo-Pharm
 
Jubilant (Belgien)
 
Søgeresultater, Om medicin :
Jern (forgiftninger)