S3. β2-agonister (Doping)

Revideret: 18.12.2017
Niels Lunding (Forfatter),

Alle β2-agonister inklusiv deres D- og L-isomere er forbudte, bortset fra salbutamol (højst 1.600 mikrogram over 24 timer) og salmeterol ved inhalation. 

Formoterol og terbutalin, der indtages som inhalation mod astma, kræver udstedelse af TUE. Oplysning om lungefunktionsundersøgelse skal foreligge med data fra reversibilitetstest eller provokationstest, som skal medsendes ansøgningen om dispensation. 

Tilstedeværelse af salbutamol > 1.000 ng/ml - i urinen formodes ikke at være påtænkt terapeutisk brug af præparatet, og ville blive betragtet som et ulovligt analytisk fund, medmindre idrætsudøveren kan bevise - gennem et kontrolleret farmakokinetisk studie/undersøgelse, at det unormale fund var en konsekvens af terapeutisk brug (højst 1.600 mikrogram over 24 timer) af inhaleret salbutamol.

Forbudte stoffer i gruppe S3: 

  • Bambuterol
  • Fenoterol
  • Formoterol*
  • Salbutamol*
  • Salmeterol*
  • Terbutalin
  • ... og beslægtede stoffer

 

* Er underlagt restriktioner, men er ikke forbudte stoffer 

Gå til toppen af siden...