Ginkgo

Revideret: 07.04.2016

Indledning 

Ekstrakt af tempeltræets (Ginkgo biloba) blade indeholder polyphenoler (ginkgoflavonglykosider) og terpentrilaktoner, som måske er de aktive indholdsstoffer, der bl.a. menes at kunne forbedre vævsperfusionen. 

 

Anvendelse 

  • Naturlægemiddel ved længerevarende symptomer som hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær og træthed hos ældre mennesker, hvor læge har udelukket anden tilgrundliggende sygdom.
  • Naturlægemiddel ved længerevarende svimmelhed og øresusen hos ældre, hvor læge har udelukket anden tilgrundliggende sygdom.
  • Naturlægemiddel ved tendens til kolde hænder og fødder samt ved gangudløste smerter i benene som følge af dårlig blodforsyning (claudicatio intermittens).

 

Evidens for virkning 

En metaanalyse, som inkluderede 9 placebokontrollerede undersøgelser, har vist effekt af et standardiseret præparat (indeholdende 24% ginkgoflavonglykosider og 6% terpener) i en daglig dosis på 120-240 mg i mindst 4 uger på kognitive funktioner hos patienter med mild til moderat demens (2120). I undergruppen af patienter med Alzheimers sygdom (n = 6 studier) kunne ligeledes vises signifikant øget kognitiv funktion samt bedring i almindelig daglig levevis (ADL) efter indtag af ginkgo sammenlignet med placebo. Der er ikke evidens for, at ginkgo kan bedre kognitive funktioner hos raske personer (2118).

En metaanalyse af 11 kontrollerede undersøgelser viste en marginal øget smertefri gangdistance ved claudicatio intermittens på 65 meter ved brug af ginkgo sammenlignet med placebo (2119)

En Cochrane-analyse baseret på 4 studier fandt ingen effekt på tinnitus (2117)

 

Bivirkninger
Ginkgoflavonglykosider hæmmer blodpladeaktiverende faktor og har i sjældne tilfælde givet anledning til blødning - mest i form af næseblødning og i enkelte tilfælde intrakraniel hæmoragi. 

 

Bloddonor 

Donor må gerne donere blod, hvis han/hun tager ginkgo i den mængde (eller mindre), som anbefales på pakningen.  

 

Yderligere information 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er der adgang til en database, der indeholder produktresumeer for alle registrerede naturlægemidler, se Produktresumé - naturlægemidler

Referencer

2117. Hilton MP, Zimmermann EF, Hunt WT. Ginkgo biloba for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 3, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23543524 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

2118. Laws KR, Sweetnam H, Kondel TK. Is Ginkgo biloba a cognitive enhancer in healthy individuals? A meta-analysis. Hum Psychopharmacol. 2012; 27:527-33, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23001963 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

2119. Nicolaï SP, Kruidenier LM, Bendermacher BL et al. Ginkgo biloba for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 6, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23744597 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

2120. Weinmann S, Roll S, Schwartzbach C et al. Effects of ginkgo biloba in dementia: systematic review and meta-analysis. BMC Geriatrics. 2010; 10:14, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20236541 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 
Gå til toppen af siden...