Hvidløg

Revideret: 07.04.2016

Indledning  

Drogen består af det tørrede løg af Allium sativum. Aktive indholdsstoffer i hvidløg er ikke sikkert kendt, men menes at være svovlholdige organiske forbindelser. Allicin, der dannes fra alliin ved ødelæggelse af løget, og som giver den karakteristiske lugt, er en af disse forbindelser, som synes at kunne hæmme kolesterolsyntese og LDL-oxidation og have vasodilaterende egenskaber. Hvidløgspræparater er standardiserede på basis af deres alliinindhold. 

  

Anvendelse  

Naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af lettere hyperkolesterolæmi og hypertriglyceridæmi som supplement til diæt, hvor anden medicinsk behandling ikke er påkrævet.
   

Evidens for virkning  

Der er god evidens for, at hvidløg kan nedsætte blodkolesterol. 

Den seneste metaanalyse, som omfattede 39 kontrollerede undersøgelser, viste en nedsættelse af total-kolesterol på ca. 8% og LDL-kolesterol på 6 % sammenlignet med placebo, mens der kun var små eller ingen ændringer i henholdsvis HDL-kolesterol og triglycerid hos patienter med hyperkolesterolæmi (>5,5 mmol/l) ved indtagelse af hvidløgspræparat i mindst 2 måneder(2128). Dosis var i de fleste undersøgelser 600-900 mg dgl. indtaget som tørret hvidløgspulver.   

  

Der er også holdepunkter for, at hvidløg kan nedsætte blodtrykket. Således fandtes en gennemsnitlig nedsættelse af det systoliske blodtryk på 5,1 mmHg og et fald i diastolisk blodtryk på 2,4 mmHg ved indtagelse af hvidløg sammenlignet med placebo i en analyse af 20 kontrollerede studier, en effekt, der syntes mere udtalt hos hypertensive (gennemsnitligt systolisk og diastolisk blodtryksfald på henholdsvis 8,7 mmHg og 6,1 mmHg (2899).
   

Bivirkninger 
Hvidløgsånde, som rapporteres hos op mod 50% af de behandlede, er en velkendt bivirkning. Kontaktdermatitis er beskrevet, og oral anvendelse har også medført allergiske reaktioner, bl.a. astma og urticaria. Postoperativ blødning er beskrevet ved brug af hvidløg - sandsynligvis som følge af en hæmmende effekt på blodpladeaggregation. Hvidløgspræparater bør derfor seponeres mindst 1 uge før planlagt operation. 

  

Interaktioner  

Hvidløg kan forstærke blødningsrisikoen ved behandling med antikoagulantia. 

  

Yderligere information 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er der adgang til en database, der indeholder produktresumeer for alle registrerede naturlægemidler, se Produktresumé - naturlægemidler

 

Referencer

2128. Ried K, Toben C, Fakler P. Effect of garlic on serum lipids. Nutr Rev. 2013; 71:282-99, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23590705 (Lokaliseret 3. juni 2016)
2899. Ried K. Garlic lowers blood pressure in hypertensive individuals, regulates serum cholesterol, and stimulates immunity: an updated meta-analysis and review. J Nutr. 2016; 146:389-96, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26764326 (Lokaliseret 3. juni 2016)
Gå til toppen af siden...