Tranebær

Revideret: 07.04.2016

Indledning 

Tranebær omfatter forskellige arter, bl.a. amerikansk tranebær (Vaccinium macrocarpon) og europæisk tranebær (Vaccinium oxycoccus). Tranebær har - især i form af saft - været brugt i årtier mod urinvejsinfektion. In vitro-undersøgelser har vist, at tranebærsaft kan hæmme patogene bakteriers evne til at adhærere til urotelceller, som menes at være en forudsætning for udvikling af infektion. De aktive indholdsstoffer i tranebær (hvad angår adhæsionshæmningen af E. coli) synes at være fructose og/eller proanthocyanidin (PAC). Den mindste effektive dosis er ukendt, men er formentlig svarende til 300 ml saft om dagen, svarende til omkring 35 mg PAC. 

 

Anvendelse 

Naturlægemiddel til forebyggelse og behandling af lettere, recidiverende urinvejsinfektioner. 

 

Evidens for virkning 

To metaanalyser omfattende randomiserede studier har vist nedsat risiko for urinvejsinfektion hos patienter med øget risiko for infektion, herunder kvinder med recidiverende urinvejsinfektion (2148) (2149). Der var stor statistisk heterogenicitet blandt de inkluderede studier, og signifikans syntes kun at kunne opnås ved eksklusion af studier, der især bidrog til heterogeniciteten. Et andet væsentligt problem er, at dosis i mange af undersøgelserne ikke er standardiseret mht. aktivt indholdsstof (PAC), idet indholdet af PAC kan variere meget, bl.a. mellem forskellige arter (2175)

Bivirkninger 

Kapsler med koncentrat af tranebær har et højt indhold af oxalat, som formodes at kunne øge risikoen for stendannelse i urinvejene hos patienter med stenanamnese. 

 

Interaktioner 

Det er sandsynligt, at tranebær kan hæmme aktiviteten af lægemiddelmetaboliserende enzymer i leveren (CYP2C9) og dermed øge virkningen af en række lægemidler, bl.a. warfarin, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

 

Bloddonor 

Donor må gerne donere blod, hvis han/hun tager tranebær i den mængde (eller mindre), som anbefales på pakningen.  

 

Yderligere information 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er der adgang til en database, der indeholder produktresumeer for alle registrerede naturlægemidler, se Produktresumé - naturlægemidler

Referencer

2148. Jepson RG, Williams G, Craig JC. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev. 2012; , http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23076891 (Lokaliseret 2. juni 2016)

 

2149. Wang CH, Fang CC, Chen NC et al. Cranberry-containing products for prevention of urinary tract infections in susceptible populations: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med. 2012; 172:988-96, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22777630 (Lokaliseret 2. juni 2016)

 

2175. Davidson E, Zimmermann BF, Jungfer E, et al. Prevention of Urinary Tract Infections with Vaccinium Products. Phytother Res. 2014; 28:465-70, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23922238 (Lokaliseret 2. juni 2016)

 
Gå til toppen af siden...