Ordination

Revideret: 04.01.2017

Eksempler på menneskelige fejl hos behandlende sundhedsprofessionelle  er: 

  • man glemmer eller overser en ordination
  • man fejllæser en ordination
  • man forveksler styrke i enheder af fx mg og dispenserbare enheder, fx antal tabletter eller mg og ml
  • man forveksler medicinnavne eller patienter
  • den håndskrift, man benytter, ikke er letlæselig for alle
  • man tror, styrken er en anden - end den reelt er
  • man regner forkert.

  

Behandleren skal gøre sig alle delelementerne i en ordination klart, inkl. indikation, behandlingsmål, monitorering, behandlingsvarighed og kontrol, og der skal gøres overvejelser om eventuelle interaktioner.
For at behandleren kan ordinere korrekt, er det vigtigt, at behandleren kender de elektroniske ordinationssystemer, at disse er lette at betjene, og at der er adgang til kliniske opslagsværker, behandlingsvejledninger og instrukser. Ydelser i form af klinisk farmaceutisk service og klinisk farmakologisk service kan give en øget sikkerhed i medicineringsprocessen i form af sparring med den sundhedsprofessionelle. 

Referencer

883. WHO. Adherence to long term therapies. Evidence for action. 2003; , http://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_introduction.pdf (Lokaliseret 2. juni 2016)
 
Gå til toppen af siden...