Doseringsforslag

Revideret: 07.11.2016
Redaktionen (Forfatter),

På alle beskrivelser af lægemidler på pro.medicin.dk er angivet et doseringsforslag. Doseringsforslaget tager udgangspunkt i en normalvægtig patient, der ikke lider af anden sygdom eller er under indflydelse af andre lægemidler, der kan have interaktion med det pågældende middel. Doseringen til en given patient bør altid fastlægges ud fra en konkret faglig vurdering. 

 

Doseringsforslagene er udarbejdet på grundlag af den almindelige kliniske litteratur og/eller fremstillernes oplysninger. Forslagene kan, efter redaktionens vurderinger, være mere forenklede og i enkelte tilfælde afvigende i forhold til fremstillerens oplysninger. 

 

Hvor konkrete oplysninger kan gives, er også angivet doseringsforslag ved fx nedsat lever- og nyrefunktion eller senest til overvægtige patienter. De principielle retningslinjer herfor er angivet i afsnittene om Nedsat leverfunktion, Nedsat nyrefunktion og Overvægtige

 

Dosis til ældre er angivet, hvor der foreligger konkrete oplysninger herom. I andre tilfælde er blot anført forsigtighed ved anvendelse til ældre. Se i øvrigt afsnittet om Børn

 

Hvor der findes en børnedosering, er den angivet for de enkelte præparater. Se i øvrigt afsnittet om Børn vedrørende dosering af lægemidler til børn. 

Hvis et præparat er uegnet til anvendelse til børn under en vis alder, er dette angivet. 

Gå til toppen af siden...