Djævleklorod

Revideret: 07.04.2016

Indledning 

Består af de tørrede findelte rødder af planten djævleklo (Harpagophytum procumbens). De karakteristiske indholdsstoffer er iridoidglykosider, hovedsageligt harpagosid og små mængder harpagid og procumbid. Harpagosid har antiinflammatoriske egenskaber (hæmmer cytokinproduktion) og anses for at være det aktive indholdsstof. 

 

Anvendelse 

Naturlægemiddel til lindring af lettere slidgigtsymptomer. 

 

Evidens for virkning 

Der er ikke tilstrækkelig evidens for effekt hos patienter med smerter som følge af slidgigt. 

En systematisk gennemgang kunne konkludere, at der var evidens for effekt på lændesmerter og osteoartrosesmerter ved indtag af djævleklorod i en daglig dosis svarende til > 50 mg harpagosid (2094). Denne konklusion hviler dog kun på 1 kontrolleret studie, som inkluderede patienter med smerter pga. hofte- og knæartroser og 3 studier (af samme forfatter) med uspecifikke rygsmerter. 

 

Bivirkninger 

Der er ikke fundet alvorlige bivirkninger hos brugere af djævleklorod. Milde gastro-intestinale bivirkninger er hyppigst og forekommer hos 2-3%. 

 

Bloddonor 

Donor må gerne donere blod, hvis han/hun tager djævleklorod i den mængde (eller mindre), som anbefales på pakningen.  

 

Yderligere information 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er der adgang til en database, der indeholder produktresumeer for alle registrerede naturlægemidler, se Produktresumé - naturlægemidler

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD

Referencer

2094. Chrubasik JE, Roufugalis BD, Chrubasik S. Evidence of effectiveness of herbal antiinflammatory drugs in the treatment of painful osteoarthritis and chronic low back pain. Phytother Res. 2007; 21:675-83, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17444576 (Lokaliseret 2. juni 2016)

 
Gå til toppen af siden...