Sennesbælg

Revideret: 07.04.2016

Indledning 

Består af de tørrede frugter af Cassia angustifolia, som indeholder anthranoidglykosider. De aktive glykosider i sennes er sennosid A og B, som virker laksativt dels ved direkte stimulation af tarmen, dels ved at hæmme absorptionen af salt og vand. 

 

Anvendelse 

Naturlægemiddel til kortvarig brug ved obstipation (2906)

 

Evidens for virkning 

Sennesbælg er ikke afprøvet for effekt ved kronisk obstipation i velgennemførte placebo-kontrollerede undersøgelser (2143) (2145)

 

Bivirkninger 

Overdrevent forbrug af senna kan medføre melanosis coli. Sennas evt. karcinogene effekt er ikke dokumenteret, og der er ikke fundet øget risiko for genotoksicitet ved langvarigt brug af senna-baserede produkter (2144)

 

Bloddonor 

Donor må gerne donere blod, hvis han/hun tager sennesbælg i den mængde (eller mindre), som anbefales på pakningen.  

 

Yderligere information 

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside er der adgang til en database, der indeholder produktresumeer for alle registrerede naturlægemidler, se Produktresumé - naturlægemidler

Referencer

2173. Bader S, Weber M, Becker G. Is the pharmacological treatment of constipation in palliative care evidence based? : a systematic literature review. Schmerz. 2012; 26(5):568-86, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23052993 (Lokaliseret 3. juni 2016)
 
2174. Gordon M, Naidoo K, Akobeng AK et al. Osmotic and stimulant laxatives for the management of childhood constipation. Cochrane Database Syst Rev. 2012; 7, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22786523 (Lokaliseret 3. juni 2016)
 

2143. Leung L, Riutta T, Kotecha J et al. Chronic constipation: An evidence-based review. J Am Board Fam Med. 2011; 24:436-51, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21737769 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

2144. Morales MA, Hernández D, Bustamante S et al. Is senna laxative use associated to cathartic colon, genotoxicity, or carcinogenecity?. J Toxicol. 2009; , http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20107583 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

2145. Muller-Lissner S, Wald A. Constipation in adults. BMJ Clin Evid. 2010; , http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21418672 (Lokaliseret 6. juni 2016)

 

2906. Wald A. Constipation: Advances in diagnosis and treatment. JAMA. 2016; 315(2):185-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26757467 (Lokaliseret 3. juni 2016)

 
Gå til toppen af siden...