Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsilitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Peritonitis
Kompliceret intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis)
Antibiotika-associeret diarré
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose/vaginitis
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende fasciitis

Meningitis (akut bakteriel)

Revideret: 01.03.2016

Behandling før indlæggelse

Anbefalet behandling

  

Voksne 

Benzylpenicillin  

3 g (5 mill. IE) i.v. 

  

Børn 

Benzylpenicillin  

60 mg (0,1 mill. IE)/kg/ i.v. 

(eller i.m./intra ossøst (i.o.)) 

  

Ved penicillinallergi 

 • Voksne
  Ceftriaxon 
  2 g i.v.
 • Børn
  • Børn > 4 uger
   Ceftriaxon 
   100 mg/kg i.v./i.m./i.o. (højst 2 g).
  • Børn < 4 uger
   Cefotaxim 
   50 mg/kg i.v./i.m./i.o.
   (hvis cefotaxim ikke er tilgængeligt, da Ceftriaxon 50 mg/kg i.v./i.m./i.o.)

  

Mikrobiologi

  

Hyppigst meningokokker, pneumokokker. 

  

Kommentarer

  

 • Der bør gives steroid inden eller samtidigt med indgift af antibiotika
 • Manglende mulighed for steroidindgift må ikke forsinke antibiotikabehandling.

  

  

Behandling på sygehus ved ukendt bakteriologisk ætiologi

Anbefalet behandling før mikrobiologisk diagnose

  

Voksne 

Dexamethason 
0,6 mg/kg i.v. fordelt på 4 doser.
efterfulgt af
Ceftriaxon 
4 g i.v. x 1  

i kombination med 

Benzylpenicillin 
3 g (5 mill. IE) i.v. 

  

Børn 

 • Børn > 4 uger
  Dexamethason 
  0,6 mg/kg i.v. fordelt på 4 doser. 
  efterfulgt af
  Ceftriaxon 
  100 mg/kg i.v. x 1 
  i kombination med
  Ampicillin 
  400 mg/kg i.v. fordelt på 4 doser.
 • Børn < 4 uger
  Cefotaxim 
  150 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser
  i kombination med
  Ampicillin 
  300 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser
  og
  Gentamicin 
  4 mg/kg x 1 i 3 dage.

  

Ved penicillinallergi 

 • Voksne
  Ceftriaxon 
  4 g i.v. x 1.
 • Ved tidligere alvorlig reaktion på penicillin
  Meropenem 
  2 g i.v. x 3.

 • Børn
  Meropenem 
  120 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser 

  

Mikrobiologi

  

Kommentarer

  

 • Steroid skal gives senest samtidig med antibiotika.
 • Steroidbehandling må ikke forsinke antibiotikabehandling.
 • Dexamethason er det eneste steroid, hvor der foreligger evidens for effekt af behandling.
 • Det antages, at andre steroider, fx Methylprednisolonsuccinat 40 mg i.v. x 4, 1. ækvivalent dosering (voksne), vil have samme effekt.
 • I en akut situation er behandling med 3. generations cefalosporiner (fx ceftriaxon og ceftazidim) ikke kontraindiceret, da den terapeutiske gevinst, i forhold til alternative regimer uden β-lactamantibiotika, overstiger risikoen for anafylaksi. Dette gælder også i tilfælde af IgE-medieret allergi.

  

  

Behandling på sygehus ved kendt bakteriologisk ætiologi

Meningokokker

  

Voksne 

Benzylpenicillin 1,8 g (3 mill. IE) i.v. x 6. 

  

Børn 

Benzylpenicillin 240 mg (0,4 mill. IE)/kg i.v. fordelt på 4 doser. 

  

Ved penicillinallergi 

 • Voksne
  Ceftriaxon 4 g i.v. x 1.
 • Børn
  • Børn > 4 uger
   Ceftriaxon 
   100 mg/kg i.v. x 1.
  • Børn < 4 uger
   Cefotaxim 
   150 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser.

Pneumokokker

  

Voksne 

Benzylpenicillin 
1,8 g (3 mill. IE) i.v. x 6. 

  

Børn 

Benzylpenicillin 
240 mg (0,4 mill. IE)/kg/dosis i.v. fordelt på 4 doser. 

  

Ved penicillinallergi 

 • Voksne
  Ceftriaxon 
  4 g i.v. x 1.
 • Børn
  • Børn > 4 uger
   Ceftriaxon 
   100 mg/kg i.v. x 1.
  • Børn < 4 uger
   Cefotaxim 
   150 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser. 

Listeria monocytogenes   

  

Voksne 

  

Børn 

 • Børn > 4 uger
  Ampicillin 
  400 mg/kg i.v. fordelt på 4 doser 
  i kombination med
  Gentamicin 
  5 mg/kg i.v. x 1.
 • Børn < 4 uger
  Ampicillin 
  300 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser 
  i kombination med
  Gentamicin 
  4 mg/kg i.v. x 1.

  

Ved penicillinallergi 

Staphylococcus aureus   

  

Penicillinfølsom 

  

Penicillinresistens 

  

Ved cefalossporinallergi/anafylaksi mod penicillin 

 • Voksne
  Vancomycin 
  40 mg/kg i.v. fordelt på 2 doser. 
 • Børn > 1 måned
  Vancomycin 
  60 mg/kg i.v. fordelt på 4 doser. 

Gr. B-streptokokker

  

Børn 

Benzylpenicillin 
240 mg (0,4 mill. IE)/kg i.v. fordelt på 4 doser. 

  

Ved penicillinallergi 

 • Børn
  • Børn > 4 uger
   Ceftriaxon 
   100 mg/kg i.v. x 1.
  • Børn < 4 uger
   Cefotaxim 
   150 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser. 

E. coli   

  

Voksne 

Ceftriaxon 
4 g i.v. x 1. 

  

Ved cefalosporinresistens 

 • Voksne
  Meropenem 
  2 g i.v. x 3.
 • Børn > 1 uge
  Meropenem 
  120 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser. 
Gå til toppen af siden...