Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsilitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Peritonitis
Kompliceret intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis)
Antibiotika-associeret diarré
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose/vaginitis
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende fasciitis

Bakteriel sepsis

Revideret: 15.03.2016

Empirisk behandling ved ukendt fokus

Anbefalet behandling

  

Voksne 

1. 

Ampicillin  

2 g i.v. x 4  

i kombination med 

Gentamicin  

5 mg/kg i.v. x 1. 

  

Eller 

  

2. 

Piperacillin /Tazobactam 

4 g/0,5 g i.v. x 3 

evt. i kombination med 

Gentamicin  

5 mg/kg i.v. x 1 som éngangsordination. 

  


Ved penicillinallergi
Cefuroxim  

1,5 g i.v. x 3 

i kombination med 

Gentamicin  

5 mg/kg i.v. x 1. 

  

Bemærk: 

 • Ved mistanke om S. aureus (fx artrit/proteseinfektion, i.v.- misbrug eller hæmodialyse) suppleres med Dicloxacillin eller Vancomycin.
 • Ved mistanke om anaerob infektion (intraabdominal infektion, infektion i genitalia interna feminae) suppleres med Metronidazol 1 g i.v. x 1. Efter 1. dosis kan skiftes til oral eller rektal administration.
 • Ved mistanke om sepsis med enterokokker eller Pseudomonas aeruginosa har cefuroxim ingen plads i behandlingen.
 • Valg mellem 1. og 2. afhænger af mistænkt fokus, og af hvor infektionen er erhvervet.

  

Børn 

1. 

Ampicillin  

200 mg/kg/døgn i.v. fordelt på 4 doser  

i kombination med 

Gentamicin  

5 mg/kg i.v. x 1. 

  

Eller 

  

2. 

Piperacillin /Tazobactam 

300 mg/37,5 mg/kg/døgn i.v. fordelt på 3 doser (højst 12 g/1,5 g) 

evt. i kombination med 

Gentamicin  

5 mg/kg i.v. x 1 som engangsdosis. 

  

Ved penicillinallergi 

Cefuroxim 

100 mg/kg/døgn i.v. fordelt på 3 doser 

i kombination med 

Gentamicin   

5 mg/kg i.v. x 1. 

  

  

Bemærk: 

 • Ved mistanke om S. aureus (fx artrit/proteseinfektion, i.v.- misbrug eller hæmodialyse) suppleres med Dicloxacillin eller Vancomycin.
 • Ved mistanke om anaerob infektion (intraabdominal infektion, infektion i genitalia interna feminae) suppleres med Metronidazol 10 mg/kg i.v. x 1. Efter 1. dosis kan skiftes til oral eller rektal administration.
 • Ved mistanke om sepsis med enterokokker eller Pseudomonas aeruginosa har cefuroxim ingen plads i behandlingen.
Mikrobiologi

  

 • E. coli   (20-30% med fokus især i urinveje og mave-tarmkanal).
 • S. aureus   (10-20% med fokus især fra hud, i.v. katetre, abscesser, endocardium, knogler eller led).
 • Pneumokokker (10-20% med fokus især i nedre luftveje).

  

Kommentarer

  

 • Så snart der foreligger mikrobiologi, eller infektionsfokus er diagnosticeret, bør behandlingen justeres og om muligt indsnævres i overensstemmelse hermed.
 • Hos den febrile neutropene patient skal det overvejes, om den empiriske antibiotikabehandling skal give øget dækning mod Pseudomonas aeruginosa.
 • Anvendelse af aminoglykosid ud over 3 døgn er sjældent nødvendig, i givet fald skal behandlingen styres ved hjælp af koncentrationsmålinger i serum.

  

Behandling ved kendt bakteriologisk ætiologi

E. coli

  

Ampicillinfølsom 


Ampicillinresistens 

 • Voksne
  Piperacillin /Tazobactam
  4 g/0,5 g i.v. x 3.
 • Børn > 1 md.
  Piperacillin /Tazobactam
  300 mg/37,5 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser (højst 12 g/1,5 g)                                                

  eller
  Cefuroxim 
  100 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser. 

  

ESBL-producerende 

  

Ved penicillinallergi 

  

Staphylococcus aureus

  

Penicillinfølsom 

  

Penicillinresistens 

Penicillinallergi 

  

Pneumokokker

  

Voksne 

Benzylpenicillin 
0,6 g (1 mill. IE) i.v. x 4. 

  

Børn 

Benzylpenicillin 
200 mg (0,332 mill. IE)/kg i.v. fordelt på 4 doser. 

  

Ved penicillinallergi 

 • Voksne
  Cefuroxim 
  0,75 g i.v. x 3.
 • Børn
  Cefuroxim 
  100 mg/kg/dosis i.v. fordelt på 3 doser.

  

Hæmolytiske streptokokker

  

Voksne 

Benzylpenicillin 
0,6 g (1 mill. IE) i.v. x 4. 

  

Børn 

Benzylpenicillin 
200 mg (0,332 mill. IE)/kg i.v. fordelt på 4 doser. 

  

Ved penicillinallergi 

  

Pseudomonas aeruginosa

  

Voksne 

Piperacillin /Tazobactam 
4 g/0,5 g i.v. x 3 

i kombination med 

Gentamicin 

5 mg/kg i.v. x 1. 

  

Børn > 1 md 

Piperacillin /Tazobactam  

400 mg/50 mg/kg i.v. fordelt på 4 doser (højst 12 g/1,5 g) 

i kombination med 

Gentamicin  

5 mg/kg i.v. x 1. 

  

Ved penicillinallergi 

  

Gå til toppen af siden...