Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré, Clostridioides (tidligere Clostridium) difficile infektion
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende fasciitis

Bakteriel sepsis

Revideret: 26.09.2019

Empirisk behandling ved ukendt fokus

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

Eller  

 

Ved penicillinallergi 

i kombination med 

 

Bemærk: 

 • Ved mistanke om S. aureus (fx artrit/proteseinfektion, i.v.- misbrug eller hæmodialyse) suppleres med Dicloxacillin eller Vancomycin.
 • Ved mistanke om anaerob infektion (intraabdominal infektion, infektion i genitalia interna feminae) suppleres med Metronidazol 1 g i.v. x 1. Efter 1. dosis kan skiftes til oral eller rektal administration.
 • Ved penicillinallergi: Ved mistanke om eller påvist enterokokker tillægges Vancomycin. Ved mistanke om eller påvist Pseudomonas aeruginosa anvendes Ceftazidim i kombination med Gentamicin.
 • Valg mellem 1. og 2. afhænger af mistænkt fokus, hvor infektionen er erhvervet og ud fra lokalt kendskab til mikrobiologiske fund hos patienter med sepsis. Ved septisk shock (sepsis og systolisk blodtryk < 90 mmHg og lactat ≥ 2 mmol/l) på trods af optimal volumen- og vasopressorterapi vælges 2.

 

Børn 

 • 1.
  Ampicillin
  200 mg/kg/døgn i.v. fordelt på 4 doser
  i kombination med
  Gentamicin
  5 mg/kg i.v. x 1.

Eller  

 • 2.
  Piperacillin / Tazobactam
  300 mg/37,5 mg/kg/døgn i.v. fordelt på 3 doser, evt. 400 mg/50 mg/kg i.v. fordelt på 4 doser (højst 12 g/1,5 g)
  evt. i kombination med
  Gentamicin
  5 mg/kg i.v. x 1 som engangsdosis.

 

Ved penicillinallergi 

 • Cefuroxim
  100 mg/kg/døgn i.v. fordelt på 3 doser
  i kombination med
  Gentamicin
  5 mg/kg i.v. x 1.

 

Bemærk: 

 • Ved mistanke om S. aureus (fx artrit/proteseinfektion, i.v.- misbrug eller hæmodialyse) suppleres med Dicloxacillin eller Vancomycin.
 • Ved mistanke om anaerob infektion (intraabdominal infektion, infektion i genitalia interna feminae) suppleres med Metronidazol 10 mg/kg i.v. x 1. Efter 1. dosis kan skiftes til oral eller rektal administration.
 • Ved penicillinallergi: Ved mistanke om eller påvist enterokokker tillægges Vancomycin, og ved mistanke om eller påvist Pseudomonas aeruginosa anvendes Ceftazidim i kombination med Gentamicin.

Mikrobiologi  

 

 • E. coli (20-30% af sepsistilfælde med fokus især i urinveje og mave-tarmkanal).
 • S. aureus (10-20% med fokus især fra hud, i.v. katetre, abscesser, endocardium, knogler eller led).
 • Pneumokokker (10-20% med fokus især i nedre luftveje).

 

Kommentarer  

 

 • Så snart der foreligger mikrobiologi, eller infektionsfokus er diagnosticeret, bør behandlingen justeres og om muligt indsnævres i overensstemmelse hermed.
 • Hos den febrile neutropene patient skal det overvejes, om den empiriske antibiotikabehandling skal give øget dækning mod Pseudomonas aeruginosa.
 • Anvendelse af aminoglykosid ud over 3 døgn er sjældent nødvendig, i givet fald skal behandlingen styres ved hjælp af koncentrationsmålinger i serum.

 

Behandling ved kendt bakteriologisk ætiologi

E. coli og P. mirabilis  

 

Ampicillinfølsom 


Ampicillinresistens 

 

Ved penicillinallergi 

 

ESBL-producerende 

 

Staphylococcus aureus  

 

Penicillinfølsom 

 

Ved penicillinresistens 

Ved penicillinallergi 

 

Pneumokokker  

 

Voksne 

 

Børn 

 

Ved penicillinallergi 

 

Hæmolytiske streptokokker  

 

Voksne 

 

Børn 

 

Ved penicillinallergi 

 

Pseudomonas aeruginosa  

 

Voksne 

i kombination med 

 

Børn > 1 md 

 

Ved penicillinallergi 

 

 

Gå til toppen af siden...