Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsilitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Peritonitis
Kompliceret intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis)
Antibiotika-associeret diarré
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose/vaginitis
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende fasciitis

Candida sepsis med kendt ætiologi

Revideret: 01.03.2016

Behandling ved C. albicansC. parapsilosis og C. tropicalis

Anbefalet behandling

  

Voksne 

eller 

 • Caspofungin 
  70 mg i.v. dag 1
 • Derefter Caspofungin 
  50 mg i.v. dgl., dog fortsat 70 mg dgl. ved legemsvægt > 80 kg.

  

Ved fluconazol følsomt isolat  

 • Voksne
  Om muligt de-eskalering til
  Fluconazol 
  6 mg/kg x 1 (400mg) efter 3-5 dage.

  

Børn 

 • Børn > 3 mdr
  Caspofungin
  70 mg/m2 legemsoverflade 1. dag, derefter 50 mg/m2 legemsoverflade dgl.

  

Ved fluconazol følsomt isolat 

  

Ved nedsat nyrefunktion med GFR < 50 ml/min. 

Beregn eGFR her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  


Dialysepatienter 

  

Mikrobiologi

  

C. albicansC. parapsilosis og C. tropicalis

  

Behandling ved C. glabrata og C. krusei

Anbefalet behandling

  

Anvend ikke echinocandiner ved mistanke om fokus i CNS. 

  

Voksne 

eller 

 • Caspofungin 70 mg i.v. dag 1
 • Derefter 50 mg i.v. dgl.,
  dog fortsat 70 mg i.v. dgl. ved legemsvægt > 80 kg.

  

Børn 

Caspofungin - Effekt og sikkerhed ikke tilstrækkeligt undersøgt for børn < 12 mdr. 

  

 • Børn > 3 ndr.
  • 1. døgn Caspofungin 70 mg/m2 i.v. x 1
  • Derefter Caspofungin 50 mg/m2 i.v. x 1
  • Højst 70 mg pr. dosis.
 • Børn 0-3 mdr.

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her:  Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Mikrobiologi

  

C. glabrata og C. krusei

  

Kommentar

  

Voriconazol eller Posaconazol kan anvendes som efterfølgende oral konsolidering under forudsætning af følsomhed ved resistensbestemmelse. 

  

Gå til toppen af siden...