Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsillitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis, spontan bakteriel peritonitis)
Intraabdominal kirurgisk infektion (perforeret hulorgan, fækal peritonitis, absces)
Antibiotika-associeret diarré
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Syfilis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende fasciitis

Candida sepsis med kendt ætiologi

Revideret: 24.02.2017

Behandling ved C. albicans, C. parapsilosis og C. tropicalis 

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

eller 

 • Caspofungin
  70 mg i.v. dag 1
 • Derefter Caspofungin
  50 mg i.v. dgl., dog fortsat 70 mg dgl. ved legemsvægt > 80 kg.

 

Ved fluconazol følsomt isolat 

 • Voksne
  Efter 5 dages echinocandinbehandling
  Fluconazol
  12 mg/kg x 1 (højst 800 mg) første dag, herefter 6 mg/kg x 1 (højst 400mg).

 

Børn 

Caspofungin 

Børn < 12 mdr. er ikke undersøgt i kliniske studier, men der foreligger data, der støtter følgende dosisanbefalinger:  

 • Børn > 3 mdr
  Caspofungin
  70 mg/m2 legemsoverflade 1. dag, derefter 50 mg/m2 legemsoverflade dgl.

 

Ved fluconazolfølsomt isolat 

 

Ved nedsat nyrefunktion med GFR < 50 ml/min. 

Beregn eGFR her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  


Dialysepatienter 

 

Mikrobiologi  

 

C. albicans, C. parapsilosis og C. tropicalis

 

Behandling ved C. glabrata og C. krusei 

Anbefalet behandling  

 

Anvend ikke echinocandiner ved mistanke om fokus i CNS. 

 

Voksne 

eller 

 • Caspofungin 70 mg i.v. dag 1
 • Derefter 50 mg i.v. dgl.,
  dog fortsat 70 mg i.v. dgl. ved legemsvægt > 80 kg.

 

Børn 

Caspofungin 

Børn < 12 mdr. er ikke undersøgt i kliniske studier, men der foreligger data, der støtter følgende dosisanbefalinger:  

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregneren er fjernet pga. krav om CE-mærkning.  

Mikrobiologi  

 

C. glabrata og C. krusei

 

Kommentar  

 

Voriconazol, Posaconazol eller højdosis Fluconazol kan anvendes som efterfølgende oral konsolidering under forudsætning af følsomhed ved resistensbestemmelse. 

 

 

Gå til toppen af siden...