Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsilitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Peritonitis
Kompliceret intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis)
Antibiotika-associeret diarré
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose/vaginitis
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende fasciitis

Akut eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom

Revideret: 01.03.2016

Behandling i almen praksis

Anbefalet behandling

  

Ved akut indsættende eksacerbation karakteriseret ved

 1. øget dyspnø
 2. øget ekspektorat
 3. tiltagende purulens af sputum.

  

Voksne 

Amoxicillin 

500 mg p.o. x 3 i 7 dage. 

  

Ved behandlingssvigt   

Amoxicillin/Clavulansyre 

500 mg/125 mg p.o. x 3 i 7 dage. 

  

Ved penicillinallergi 

 • Voksne
  Doxycyclin
  200 mg p.o. efterfulgt af 100 mg p.o. x 2 i 7 dage.

  

Mikrobiologi

  

 • Over halvdelen af alle eksacerbationer menes at være relateret til virusinfektioner.
 • De hyppigst fundne bakterier er:
  Haemophilus influenzae
   (ofte non-kapsulate stammer), pneumokokker og 
  Moxarella catarrhalis
  .

  

Kommentarer

  

Der er kun indikation for antibiotisk behandling, hvis patienten er klinisk påvirket, har tiltagende purulens af sputum og har mindst et yderligere symptom - øget dyspnø eller øget ekspektoration. 

  

  

Behandling på sygehus

Anbefalet behandling

  

Voksne
Piperacillin /Tazobactam 
4 g/0,5 g i.v. x 3.
Behandling justeres i henhold til svar på dyrkning og resistens undersøgelse af luftvejsekret. 

  

Ved penicillinallergi 

  

Ved cefalosporinallergi/tidligere anafylaktisk reaktion på penicillin 

  

Mikrobiologi

  

 • Over halvdelen af alle eksacerbationer menes at være relateret til virusinfektioner.
 • De hyppigst fundne bakterier er:
  Haemophilus influenzae
   (ofte non-kapsulate stammer), pneumokokker og 
  Moxarella catarrhalis
  .

  

  

Kommentar

  

Der er kun indikation for antibiotisk behandling, hvis patienten er klinisk påvirket, har tiltagende purulens af sputum og har et yderligere symptom - øget dyspnø eller øget ekspektoration. 

  

Gå til toppen af siden...