Læs mere

Vejledning i brug af antibiotika
Antibiotikavejledning - generelt
Graviditet - valg af antibiotika
Amning - valg af antibiotika
Sepsis
Bakteriel sepsis
Candida sepsis med kendt ætiologi
Hjerte
Endocarditis på native klapper
Klapprotese endocarditis
Endocarditisbehandling ved kendt bakteriologisk ætiologi
Profylakse mod endocarditis
Centralnervesystemet
Meningitis (akut bakteriel)
Profylakse ved meningokoksygdom
Neuroborreliose
Cerebral absces
Øjne
Purulent conjunctivitis
Gonoroisk øjeninfektion hos nyfødte
Chlamydia øjeninfektion hos nyfødte
Luftveje
Akut otitis media hos børn
Akut tonsilitis
Akut rhinosinuitis
Akut bronchitis
Akut eksacerbation i kronisk obstruktiv lungesygdom
Epiglottitis acuta
Pneumoni
Antibiotisk behandling af pneumoni ved kendt ætiologi
Aspirationspneumoni
Invasiv aspergillose
Mave-tarmkanal
Helicobacter pylori
Gastroenteritis acuta
Peritonitis
Kompliceret intraabdominal infektion (kompliceret cholecystitis, cholangitis, kompliceret diverticulitis)
Antibiotika-associeret diarré
Urogenitalsystemet
Akut ukompliceret cystitis
Kompliceret cystitis
Urinvejsinfektion hos kateterbærere
Akut pyelonefritis
Akut pyelonefritis/urosepsis
Bakteriel vaginose/vaginitis
Candida vaginitis
Trichomoniasis
Gonoré
Non-gonoroisk urethritis/cervicitis
Epididymitis
Salpingitis
Knogler og led
Osteomylitis acuta - purulent artritis
Hud og bløddele
Impetigo
Erysipelas
Furunkulose
Akut mastitis
Bidsår
Erythema migrans
Diabetisk fodsår
Ulcus cruris
Paranychion/Panaritum
Nekrotiserende fasciitis

Pneumoni

Revideret: 28.11.2016

Risikovurdering af patienter i henhold til CURB-65 

CURB-65 score systemet  

Point  

C onfusionUræmi (carbamid ≥ 7 mmol/l)Respirationsfrekvens > 30/min.Blodtryk (diastolisk < 60 eller systolisk < 90 mm Hg)Alder ≥ 65 år 

1
1
1


Vejledende tolkning  

CURB-65 < 2 

Ambulant behandling medmindre: 

  • Hypoxi (saturation < 92 %, pO2 < 8 kPa)
  • Radiologisk involvering af flere lapper
  • Sociale forhold ikke tillader det
  • Patienten ikke kan behandles oralt

CURB-65 = 2 

Overvej indlæggelse 

CURB-65 ≥ 3 

Indlæggelse og behandle som svær pneumoni 

CURB-65 ≥ 4 

Overvej semi-intensiv / intensiv observation 

Behandling i almen praksis 

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

CURB-65 < 3 

Phenoxymethylpenicillin 

660 mg (1 mill. IE) p.o. x 3 i 7 dage. 

 

Børn 

Phenoxymethylpenicillin 

50 mg (0,08 mill. IE)/kg p.o. fordelt på 3 doser i 7 dage. 

 

Ved penicillinallergi 

 

Mikrobiologi  

 

 

Kommentar  

 

Quinoloner har ingen plads i behandlingen af pneumoni i almen praksis. 

 

Behandling på sygehus ved erhvervelse uden for sygehus 

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

CURB-65 < 3 

Benzylpenicillin 

0,6 g (1 mill. IE) i.v. x 4. 

 

Ved penicillinallergi 

Clarithromycin
500 mg i.v. x 2. 

 

Svær pneumoni (CURB ≥ 3) og/eller radiologisk involvering af flere segmenter eller ved behov for mekanisk ventilation: 

Benzylpenicillin 

1,2 g (2 mill. IE) i.v. x 4 

i kombination med
Clarithromycin
500 mg i.v. x 2. 

 

Børn 

Benzylpenicillin 

100 mg (0,17 mill. IE)/kg/døgn i.v. fordelt på 3 doser. 

 

Ved penicillinallergi 

Børn
Cefuroxim
100 mg/kg i.v. fordelt på 3 doser.
eller
Clarithromycin
15 mg/kg i.v. fordelt på 2 doser.  

 

Mikrobiologi  

 

 

Behandling på sygehus ved erhvervelse på sygehus 

Anbefalet behandling  

 

Voksne 

Piperacillin /Tazobactam
4 g/0,5 g i.v. x 3. 

 

Børn > 1 måned 

Piperacillin /Tazobactam
300 mg/37,5mg/kg i.v. fordelt på 3 doser. 

 

Ved penicillinallergi 

 

Mikrobiologi  

 

Staphylococcus aureus , gramnegative tarmbakterier, pneumokokker. 

 

Kommentarer  

 

Ved fund afPseudomonas aeruginosa anbefales: 

 

 

Gå til toppen af siden...