Antibiotika (Odontologisk medicinvejledning)

Revideret: 18.06.2019

Præparatvalg

 • Behandlingen bør, om muligt, baseres på mikrobiologisk diagnostik og skal være så smalspektret og kortvarig som muligt.
 • Diagnosen, der udløser behandlingen, skal angives på recept og i journal (2382).
 • Hovedparten af infektioner i mundhulen er sammensatte af flere bakterier, hvor hovedparten udgøres af Gramnegative stave og anaerobe bakterier (2383)
 • Penicillin kombineret med metronidazol er oftest dækkende.
 • For at imødegå resistensudvikling forbeholdes disse præparater til alvorligt syge, eller hvor der ikke er alternativer: carbapenemer, fluorquinoloner og cephalosporiner (2382).

Profylaktisk antibiotika ved kirurgiske indgreb/blødende indgreb

Risikopatienter med generelt nedsat immunforsvar: 

 • Indgreb med risiko for blødning - behandling i samråd med egen læge.

Risikopatienter med lokaliseret immunkompromittering, fx højdosis strålebehandling i hoved/halsområdet: 

 • Indgreb på knogle- oftest en specialistopgave.

 

I øvrigt raske patienter: 

 • KUN antibiotisk behandling i forbindelse med ortodontisk kirurgi, frakturkirurgi og knogletransplantation.
 • IKKE rutinemæssigt antibiotika i forbindelse med (2950):
  • Parodontalkirurgiske indgreb
  • Fjernelse af 3. molarer
  • Mindre kirurgiske indgreb i kæbeknoglen
  • Simpel tandimplantatindsættelse (ved samtidig knogleopbygning kan antibiotikaprofylakse overvejes)
  • Periimplantitis

Dosering: 

 • Voksne. 2 g amoxicillin p.o. 1 time før indgreb.
 • Børn. 50 mg/kg amoxicillin p.o. 1 time før indgreb.
 • Ved penicillinallergi:
  • Voksne. Clindamycin 600 mg p.o 1 time før indgreb.
  • Børn. Clindamycin 15 mg/kg p.o.1 time før indgreb (må ikke overstige voksendosis) (4501).

 

Patienter med risiko for infektiøs endocarditis (tidligere endocarditis, hjerteklapproteser, visse medfødte hjertesygdomme): 

 • Præoperativt ved behandling med risiko for blødning.

Dosering: 

 • Voksne. 2 g amoxicillin p.o. 1 time før indgreb.
 • Børn. 50 mg/kg amoxicillin p.o. 1 time før indgreb.
 • Ved penicillinallergi:
  • Voksne.Clarithromycin 500 mg p.o 1 time før indgreb. Alternativt roxithromycin 300 mg p.o. 1 time før indgreb (NB: Manglende erfaring til gravide).
  • Børn.Clarithromycin 7,5 mg/kg p.o.1 time før indgreb. Alternativt roxithromycin 150 mg p.o. 1 time før indgreb (NB: Manglende erfaring til børn < 40 kg).

Terapeutisk antibiotika ved akutte tilstande/abscesser (oftest i kombination med konventionel behandling)

 1. Påvirket almentilstand (feber, ildebefindende, adenitis, trismus og tiltagende hævelse)
 2. Infektion med risiko for infektionsspredning
 3. Stor sygdomsudbredelse
 4. Absces hvor der ikke kan skabes drænage
 5. Behandling med visse hæmostatika, fx collagen - se Hæmostatika (Odontologisk medicinvejledning).
 6. Individuel vurdering af patienten ud fra behandling og helbredsstatus - kontakt patientens læge
 7. Specialistbehandling af osteomyelitis, osteonekrose, actinomykose og aggressiv parodontitis.

 

Dosering (ved punkt 1-4, hvorefter behandlingens respons skal følges): 

 • Phenoxymethylpenicillin (V-penicillin) 660 mg (1 mill. IE) + metronidazol 500 mg, 3 x dgl. i 3 dage
 • Ved penicillinallergi: Clindamycin 300 mg, 3 x dgl. i 3 dage (2383)

 

Phenoxymethylpenicillin (V-penicillin) er smalspektret og vil oftest IKKE have tilstrækkelig antibakteriel effekt på en infektion i mundhulen og må følgelig suppleres med metronidazol (2383).  

Diagnosticeret akut nekrotiserende gingivitis/parodontitis med stor sygdomsudbredelse, feber og utilpashed og/eller HIV-positiv

Dosering: 

 • Metronidazol 500 mg, 3 x dgl. i 6 dage eller til opheling
 • Kombineres med depuration
 • Patienten bør følges nøje til opheling (3345).

Marginal parodontitis

Man kan overveje, at anvende metronidazol i forbindelse med mekanisk behandling af voksen med sufficient mundhygiejne men ikke optimal behandlingsrespons på tandrensning (2950).  

Antibiotikabehandling i forbindelse med avulsion/eksartikulation af permanente tænder

Antibiotikabehandling anbefales ved avulsion/eksartikulation af permanente tænder. Antibiotika administreres hos tandlægen (2779)

 

Voksne og børn > 12 år (2780): 

 • Phenoxymethylpenicillin (V-penicillin) 660 mg (1 mill. IE), 3 x dgl. i 7 dage.
 • Penicillinallergi:
  • Clindamycin 300 mg, 3 x dgl. i 7 dage.

 

Børn mellem 28 dage og 12 år: 

 • Phenoxymethylpenicillin (V-penicillin) 33 - 66 mg (50.000 - 100.000 IE)/kg/døgn p.o. fordelt på 3-4 doser/døgn i 7 dage
 • Amoxicillin: 40-90 mg/kg/døgn p.o. fordelt på 3 doser/døgn i 7 dage
 • Penicillinallergi:
  • Clindamycin: 20-40 mg/kg legemsvægt fordelt på 3-4 doser (må ikke overstige voksendosis).

Patienter med nedsat immunforsvar og komplekse sygdomsbilleder:

 • Antibiotikaprofylakse i samråd med patientens læge.

Dosisberegning for særlige patientgrupper:

Børn 

Dosis beregnes ud fra legemsvægten (2384)

 • Phenoxymethylpenicillin (V-penicillin): 33 - 66 mg (50.000 - 100.000 IE)/kg/døgn p.o. fordelt på 3-4 doser/døgn
 • Amoxicillin: 40-90 mg/kg/døgn p.o. fordelt på 3 doser/døgn
 • Metronidazol 30-50 mg/kg/døgn p.o. fordelt på 3 doser/døgn.

Store patienter og overvægtige 

Disse patienter skal ofte have højere dosis end normalvægtige (60-70 kg): 

 • Doseringsvægt beregnes ud fra normalvægten for patientens højde + 40% af restens af patientens vægt ved overvægt (2384) - se Overvægtige.

Kontraindikationer

 • Tetracykliner ved nyreinsufficiens samt børn < 12 år (risiko for tand- og knoglemisdannelse).
 • Penicillinallergi: krydsallergi mellem alle penicilliner.

Forsigtighed

Overvægtige og store personer skal have øget dosis (doseringsvægt udregnes) (2384).  

Interaktioner

 • Interaktioner med patientens anden medicin skal udelukkes, se præparatbeskrivelserne og interaktionsdatabasen.dk (http://www.interaktionsdatabasen.dk).
 • Clarythromycin og erythromycin inhiberer CYP3A4 - se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Amoxicillin Amoxar
Parallelimport
dispergible tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   10,17
Amoxicillin Amoxar
Parallelimport
dispergible tabletter  750 mg 20 stk. (blister)   9,08
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 12 stk. (blister)   50,50
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 24 stk. (blister)   26,13
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 36 stk. (blister)   23,83
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  750 mg 10 stk. (blister)   20,20
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  750 mg 14 stk. (blister)   22,10
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  750 mg 20 stk. (blister)   18,80
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1000 mg 10 stk. (blister)   23,85
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1000 mg 14 stk. (blister)   21,23
Amoxicillin Amoxicillin "2care4"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1000 mg 20 stk. (blister)   19,58
Amoxicillin Amoxicillin "Abacus Medicine"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 30 stk. (blister)  
Amoxicillin Amoxicillin "Copyfarm"
Parallelimport
dispergible tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   10,24
Amoxicillin Amoxicillin "Copyfarm"
Parallelimport
dispergible tabletter  750 mg 20 stk. (blister)   8,90
Amoxicillin Amoxicillin "Mylan"
Mylan
filmovertrukne tabletter  750 mg 14 stk. (blister)   5,68
Amoxicillin Amoxicillin "Mylan"
Mylan
filmovertrukne tabletter  750 mg 20 stk. (blister)   4,37
Amoxicillin Amoxicillin "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 10 stk. (blister)   55,78
Amoxicillin Amoxicillin "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   26,66
Amoxicillin Amoxicillin "Nordic Prime"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  500 mg 30 stk. (blister)   28,46
Amoxicillin Amoxicillin "Orifarm"
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  750 mg 10 stk. (blister)   19,60
Azithromycin Azithromycin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  500 mg 2 stk. (blister)   17,63
Azithromycin Azithromycin "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  500 mg 3 stk. (blister)   10,40
Azithromycin Azithromycin "Sandoz"
Sandoz
Udgået 23.09.2019
filmovertrukne tabletter  500 mg 2 stk. (blister)  
Azithromycin Azithromycin "Sandoz"
Sandoz
Udgået 23.09.2019
filmovertrukne tabletter  500 mg 3 stk. (blister)  
Azithromycin Azithromycin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  500 mg 2 stk. (blister)   17,63
Azithromycin Azithromycin "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  500 mg 3 stk. (blister)   10,67
Azithromycin Azithromycin "Stada"
STADA Nordic
pulver til oral suspension  40 mg/ml 15 ml   46,43
Azithromycin Azithromycin "Stada"
STADA Nordic
pulver til oral suspension  40 mg/ml 22,5 ml   40,42
Azithromycin Azithromycin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 2 stk. (blister)   10,94
Azithromycin Azithromycin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 3 stk. (blister)   6,50
Clarithromycin Clarithromycin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  250 mg 14 stk. (blister)   8,59
Clarithromycin Clarithromycin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  500 mg 14 stk. (blister)   3,62
Clarithromycin Clarithromycin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  500 mg 21 stk. (blister)   2,67
Clarithromycin Clarithromycin "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  250 mg 14 stk. (blister)   3,18
Clarithromycin Clarithromycin "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  500 mg 14 stk. (blister)   4,58
Clarithromycin Clarithromycin "Hexal"
HEXAL
filmovertrukne tabletter  500 mg 16 stk. (blister)   2,74
Clarithromycin Clarithromycin "Hexal"
HEXAL
filmovertrukne tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   2,77
Clarithromycin Clarithromycin "Krka"
KRKA
Udgået 17.06.2019
filmovertrukne tabletter  250 mg 14 stk. (blister)  
Clarithromycin Clarithromycin "Krka"
KRKA
Udgået 17.06.2019
filmovertrukne tabletter  500 mg 14 stk. (blister)  
Clarithromycin Clarithromycin "PCD"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  250 mg 16 stk. (blister)   2,96
Clarithromycin Clarithromycin "PCD"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  500 mg 14 stk. (blister)   3,10
Clarithromycin Clarithromycin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  250 mg 14 stk. (blister)   6,26
Clarithromycin Clarithromycin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 14 stk. (blister)   4,39
Clarithromycin Clarithromycin "Teva"
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 21 stk. (blister)   2,86
Clindamycin Clindamycin "Alternova"
Alternova
hårde kapsler  300 mg 20 stk. (blister)   18,60
Clindamycin Dalacin C
Parallelimport
hårde kapsler  150 mg 24 stk. (blister)   53,83
Clindamycin Dalacin C
Parallelimport
injektionsvæske, opl.  150 mg/ml 4 ml   619,22
Clindamycin Dalacin®
Pfizer
hårde kapsler  150 mg 24 stk.   41,17
Clindamycin Dalacin®
Pfizer
hårde kapsler  300 mg 20 stk. (blister)   46,65
Clindamycin Dalacin®
Pfizer
injektionsvæske, opl.  150 mg/ml 2 ml   647,60
Clindamycin Dalacin®
Pfizer
injektionsvæske, opl.  150 mg/ml 4 ml   598,95
Metronidazol Flagyl®
Sanofi
filmovertrukne tabletter  400 mg 30 stk. (blister)   22,42
Metronidazol Flagyl®
Sanofi
filmovertrukne tabletter  400 mg 30 stk. (blister)   23,00
Metronidazol Flagyl®
Sanofi
filmovertrukne tabletter  400 mg 28 stk. (blister)   24,26
Metronidazol Flagyl®
Sanofi
filmovertrukne tabletter  400 mg 30 stk. (blister)   34,37
Metronidazol Flagyl®
Sanofi
filmovertrukne tabletter  400 mg 28 stk. (blister)   28,53
Metronidazol Flagyl®
Sanofi
oral suspension  40 mg/ml 100 ml   70,03
Amoxicillin Imacillin®
Meda
opløselige tabletter  375 mg 20 stk.   25,68
Amoxicillin Imacillin®
Meda
granulat til oral suspension  50 mg/ml 75 ml   62,02
Amoxicillin Imacillin®
Meda
granulat til oral suspension  50 mg/ml 100 ml   55,04
Amoxicillin Imacillin®
Meda
granulat til oral suspension  50 mg/ml 60 ml  
Amoxicillin Imadrax®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500 mg 14 stk. (blister)   50,85
Amoxicillin Imadrax®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   14,90
Amoxicillin Imadrax®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500 mg 30 stk. (blister)   15,89
Amoxicillin Imadrax®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  750 mg 10 stk. (blister)   20,41
Amoxicillin Imadrax®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  750 mg 16 stk. (blister)   5,83
Amoxicillin Imadrax®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  750 mg 20 stk. (blister)   3,85
Amoxicillin Imadrax®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1000 mg 16 stk. (blister)   21,48
Amoxicillin Imadrax®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1000 mg 20 stk. (blister)   19,67
Amoxicillin Imadrax® Novum
Sandoz
dispergible tabletter  500 mg 20 stk. (blister)   10,23
Amoxicillin Imadrax® Novum
Sandoz
dispergible tabletter  750 mg 14 stk. (blister)   28,49
Amoxicillin Imadrax® Novum
Sandoz
dispergible tabletter  1000 mg 14 stk. (blister)   14,12
Clarithromycin Klacid®
Mylan
filmovertrukne tabletter  500 mg 14 stk. (blister)   27,16
Clarithromycin Klacid®
Mylan
depottabletter  500 mg 7 stk. (blister)   7,71
Clarithromycin Klacid®
Mylan
granulat til oral suspension  25 mg/ml 50 ml   43,10
Clarithromycin Klacid®
Mylan
granulat til oral suspension  25 mg/ml 100 ml   31,74
Clarithromycin Klacid®
Mylan
granulat til oral suspension  25 mg/ml 60 ml   36,63
Clarithromycin Klacid®
Mylan
granulat til oral suspension  25 mg/ml 100 ml   31,50
Clarithromycin Klacid®
Mylan
granulat til oral suspension  50 mg/ml 50 ml   26,77
Clarithromycin Klacid®
Mylan
granulat til oral suspension  50 mg/ml 100 ml   22,57
Clarithromycin Klacid®
Mylan
granulat til oral suspension  50 mg/ml 60 ml   31,82
Clarithromycin Klacid®
Mylan
granulat til oral suspension  50 mg/ml 100 ml   22,44
Metronidazol Metronidazol "Actavis"
TEVA
filmovertrukne tabletter  250 mg 24 stk. (blister)   25,53
Metronidazol Metronidazol "Actavis"
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 8 stk.   18,90
Metronidazol Metronidazol "Actavis"
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 14 stk.   20,40
Metronidazol Metronidazol "Actavis"
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 30 stk.   12,62
Metronidazol Metronidazol "Actavis"
TEVA
suppositorier  500 mg 10 stk. (blister)   83,56
Metronidazol Metronidazol "DAK"
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  500 mg 8 stk.   18,23
Metronidazol Metronidazol "DAK"
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  500 mg 24 stk.   12,68
Metronidazol Metronidazol "DAK"
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk.   10,01
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500.000 IE 20 stk. (blister)   29,70
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500.000 IE 30 stk. (blister)   30,73
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500.000 IE 20 stk. (blister)   30,08
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  500.000 IE 30 stk. (blister)   30,91
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 10 stk. (blister)   51,00
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 20 stk. (blister)   12,18
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 30 stk. (blister)   17,00
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 100 stk. (blister)   9,57
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 12 stk. (blister)   53,28
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 24 stk. (blister)   12,75
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 36 stk. (blister)   17,42
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 108 stk. (blister)   10,10
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 mill. IE 12 stk. (blister)   51,01
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1 mill. IE 120 stk. (blister)   9,82
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 20 stk. (blister)   23,56
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 30 stk. (blister)  
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 24 stk. (blister)   21,46
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 36 stk. (blister)   14,87
Phenoxymethylpenicillin Pancillin®
Sandoz
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 36 stk. (blister)   16,11
Phenoxymethylpenicillin PenHEXAL
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 10 stk. (blister)   44,85
Phenoxymethylpenicillin PenHEXAL
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 20 stk. (blister)   33,29
Phenoxymethylpenicillin PenHEXAL
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 30 stk. (blister)   18,91
Phenoxymethylpenicillin PenHEXAL
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1 Mill. IE 100 stk. (blister)   9,12
Phenoxymethylpenicillin PenHEXAL
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 20 stk. (blister)   29,16
Phenoxymethylpenicillin PenHEXAL
Parallelimport
filmovertrukne tabletter  1,5 Mill. IE 30 stk. (blister)   22,35
Phenoxymethylpenicillin Phenoxymethylpenicillinkalium "EQL Pharma"
EQL Pharma
filmovertrukne tabletter  800 mg 20 stk. (blister)   8,87
Phenoxymethylpenicillin Phenoxymethylpenicillinkalium "EQL Pharma"
EQL Pharma
filmovertrukne tabletter  800 mg 100 stk. (blister)   4,48
Phenoxymethylpenicillin Primcillin®
Meda
filmovertrukne tabletter  400 mg 20 stk.   17,74
Phenoxymethylpenicillin Primcillin®
Meda
filmovertrukne tabletter  800 mg 10 stk. (blister)  
Phenoxymethylpenicillin Primcillin®
Meda
filmovertrukne tabletter  800 mg 20 stk. (blister)   7,63
Phenoxymethylpenicillin Primcillin®
Meda
filmovertrukne tabletter  800 mg 30 stk. (blister)   5,88
Phenoxymethylpenicillin Primcillin®
Meda
filmovertrukne tabletter  800 mg 100 stk.  
Phenoxymethylpenicillin Primcillin®
Meda
granulat til oral suspension  50 mg/ml 100 ml   42,16
Phenoxymethylpenicillin Primcillin®
Meda
granulat til oral suspension  50 mg/ml 200 ml   27,94
Phenoxymethylpenicillin Primcillin®
Meda
granulat til oral suspension, endosis  250 mg 20 stk.   50,02
Phenoxymethylpenicillin Primve
2care4
pulver til oral suspension  50 mg/ml 125 ml   43,79
Phenoxymethylpenicillin Primve
2care4
pulver til oral suspension  50 mg/ml 200 ml   26,03
Phenoxymethylpenicillin Rapenin
Alternova
Udgået 09.09.2019
filmovertrukne tabletter  800 mg 20 stk. (blister)  
Phenoxymethylpenicillin Rapenin
Alternova
Udgået 09.09.2019
filmovertrukne tabletter  800 mg 30 stk. (blister)  
Roxithromycin Roximstad
Stada
filmovertrukne tabletter  150 mg 20 stk. (blister)   5,78
Roxithromycin Roximstad
Stada
filmovertrukne tabletter  300 mg 7 stk. (blister)   6,46
Roxithromycin Roximstad
Stada
filmovertrukne tabletter  300 mg 10 stk. (blister)   5,47
Roxithromycin Roxithromycin "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  150 mg 20 stk. (blister)   5,83
Roxithromycin Roxithromycin "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  300 mg 7 stk. (blister)   6,29
Roxithromycin Roxithromycin "Orifarm"
Orifarm Generics
filmovertrukne tabletter  300 mg 10 stk. (blister)  
Roxithromycin Surlid®
Sanofi
filmovertrukne tabletter  150 mg 20 stk. (blister)   6,37
Roxithromycin Surlid®
Sanofi
filmovertrukne tabletter  300 mg 10 stk. (blister)   5,34
Azithromycin Zitromax®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  500 mg 2 stk. (blister)   8,63
Azithromycin Zitromax®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  500 mg 3 stk. (blister)   6,07
Azithromycin Zitromax®
Pfizer
pulver til oral suspension  40 mg/ml 15 ml   33,90
Azithromycin Zitromax®
Pfizer
pulver til oral suspension  40 mg/ml 22,5 ml   34,98
Azithromycin Zitromax®
Pfizer
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg 1 htgl.   463,60

Referencer

2382. Sundhedsstyrelsen. Vejledning om ordination af antibiotika. 2012; , https://www.sst.dk/~/media/34F841A604D94FD596168CAC4F2D8A3D.ashx (Lokaliseret 12. juli 2019)

 

2383. Larsen T, Ciofu O, Moesby L et al. Anvendelse af antibiotika i tandlægepraksis. Tandlægebladet. 2013; 117:9-20, http://www.tandlaegebladet.dk/elements/04112013_Samlet_tema_laegemidler.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

2384. Rigshospitalet. Klinisk Mikrobiologisk Afdelings brugervejledning. 2014; , https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/diagnostisk/klinisk-mikrobiologisk-afdeling/for_fagfolk/Documents/brugervejledning-kma-26-2014.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

2779. Rigshospitalet og IADT (International Association of Dental Traumatology). The Dental Trauma Guide. 2016; , http://www.dentaltraumaguide.org/ (Lokaliseret 3. juni 2016)

 

2950. Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje for brug af antibiotika ved tandlægebehandling. 2016; , https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/F5344E45B2FC48699B5C9F4D918DAB9B.ashx (Lokaliseret 12. juli 2019)

 

3345. Herrera D, Alonso B, de Arriba L et al. Acute periodontal lesions. Periodontology 2000. 2014; 65:149-77, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24738591 (Lokaliseret 9. februar 2018)

 

4501. Larsen T, Poulsen AH, Helleberg M. Indikationer for anvendelse af profylaktisk antibiotikum i tandlægepraksis. Tandlægebladet. 2015; 119:952-8, https://www.tandlaegebladet.dk/sites/default/files/articles-pdf/TB112015-952.pdf (Lokaliseret 18. juni 2019)

 
Gå til toppen af siden...