Eksokrin pancreasinsufficiens

Revideret: 08.01.2016

Lidelser i pancreas giver symptomer i form af smerter, diarré/steatoré med vægttab og malnutrition, herunder B12- og D-vitaminmangel på grund af eksokrin pancreasinsufficiens og diabetes mellitus (endokrin insufficiens). 

Steatoré er et markant symptom ved eksokrin pancreasinsufficiens, idet pancreaslipase er ansvarlig for 90% af lipidfordøjelsen. Kulhydrat og proteinfordøjelsen er kun delvis afhængig af enzymerne fra pancreas. 

Kronisk pancreatitis er den hyppigste årsag til eksokrin pancreasinsufficiens hos voksne. Hos mange med kronisk pancreatitis - men ikke alle - er alkoholoverforbrug en væsentlig årsag til tilstanden. Andre årsager til eksokrin pancreasinsufficiens er cystisk fibrose (børn), cancer pancreatis samt ventrikel- og pancreaskirurgi. 

I almen praksis bør man mistænke pancreaslidelse ved ovennævnte kliniske symptomer, specielt hos patienter med alkoholoverforbrug. Man kan tage supplerende blodprøver, fx lever-galdetal, blodsukker og vitamin B12  og vitamin D samt foretage billeddiagnostisk undersøgelse af pancreas. Billeddiagnostik er væsentlig for at stille den rette diagnose. Ofte vil symptomerne retfærdiggøre henvisning til udredning i et cancerpakkeforløb. 

Den eksokrine pancreasfunktion kan vurderes ved direkte funktionstest (Lundhs måltidstest) eller ved en mindre nøjagtig, indirekte test (fækal elastase-koncentration). Eksokrin pancreasinsufficiens kan endeligt verificeres ved at måle fedtkoncentrationen i fæces. Værdier > 10% w/w har en høj diagnostisk værdi. 

Behandlingsvejledning

Pancreasenzymbehandling er indiceret hos patienter med verificeret steatoré pga. svært nedsat eksokrin pancreasfunktion eller steatoré som bivirkning til ventrikeloperation med gastro-enteroanastomose. Pancreasenzymbehandling virker ikke på smerter forårsaget af kronisk pancreatitis. 

Substitutionspræparater indeholder 10-20 % af den lipasemængde, pancreas normalt secernerer. Ved eksokrin pancreasinsufficiens er substitution med store mængder lipase nødvendig for at opnå en klinisk mærkbar forbedring af steatoré. Substitutionsbehandling med pancreasenzymer kan suppleres med diæt i form af fedtreduceret kost og substitution med vitamin B12, calcium og fedtopløselige vitaminer kan være nødvendig. Ved substitutionsbehandling stiler man mod en fastere afføring, vægtøgning og bedre ernæringstilstand, men man kan sjældent opnå normalisering af fordøjelsen. 

  

Doseringsforslag 

Pancreasenzymer indtages i starten af et måltid. 

Som begyndelsesdosis anvendes den anbefalede standarddosering for det enkelte præparat, men øgning af dosis er oftest nødvendig.  

Der er ikke noget entydigt forhold mellem dosis og virkning.  

Behandlingen monitoreres ud fra den kliniske effekt på afføring og legemsvægt. Hvis der ikke opnås acceptabel klinisk effekt ved dosering på 40.000 EP-e lipase pr. måltid, kan syresekretionshæmning, og diætetisk fedtrestriktion (40-50 g/dag) med tilskud af mellemkædetriglycerid (MCT) forsøges.