Nedre urinvejssymptomer (lower urinary tract symptoms, LUTS)

Revideret: 28.02.2017

Symptomerne, der under ét kaldes for lower urinary tract symptoms (LUTS), er uspecifikke og kan opstå som følge af en række forskellige patologiske forhold i og uden for de nedre urinveje (tabel 1). 

  

LUTS kan underinddeles i: 

  1. Blærefyldningssymptomer, der relaterer sig til blærens reservoirfunktion.

    • Overaktiv blæresyndrom (OAB) er et symptomkompleks domineret af blærefyldningssymptomer, herunder imperiøs vandladningstrang (urgency), hyppig vandladningstrang (pollakisuri), natlig vandladning (nykturi) og/eller tranginkontinens (urgency-inkontinens).
    • Anstrengelsesinkontinens (stressinkontinens) hos kvinder skyldes oftest en defekt suspension af urinrør og blærehals pga. svækkelse af bækkenbundens muskler og bindevæv, men kan også skyldes neuromuskulære forandringer ved urinrørets lukkemuskel. Hos mænd er stressinkontinens oftest iatrogen efter prostatakirurgi.
    • Natlig vandladning (nykturi) hos voksne kan udover at være en del af OAB skyldes et stort væskeindtag i aftentimerne, insufficient blæretømning, nedsat blærekapacitet eller - specielt hos ældre - natlig polyuri hvor natdiuresen overstiger blærekapaciteten (fx pga. nedsat ADH-produktion eller nedsat hjertepumpefunktion og deraf følgende ødemudskillelse). Ved natlig polyuri vil den natlige diurese (inkl. første morgenvandladning) hos ældre overstige 35% af døgndiuresen, hos yngre 20%.

  2. Blæretømningssymptomer, der relaterer sig til vandladningen.
    Det kan dreje sig om igangsætningsbesvær, slap stråle, mangelfuld blæretømning, bugpressevandladning og efterdryp.

Tabel 1. 

Eksempler på sygdomme, der kan påvirke de nedre urinvejes funktion
Påvirkning af blærens reservoirfunktion

Fødselsskader og svækket bækkenbund hos kvinder. 

Diabetisk neuropati. 

Lokal patologi i blæren, fx blæretumor, sten eller urinvejsinfektion. 

Suprapontine neurologiske lidelser, såsom apopleksi og Parkinsons sygdom. 

Påvirkning af blærens tømningsfunktion

Benign prostatahyperplasi eller prostatacancer. Sekundært til obstruktion af de nedre urinveje kan ses påvirkning af blærens reservoirfunktion i form af detrusor overaktivitet. 

Uretral striktur. 

Genital prolaps hos kvinder. 

Detrusor hypokontraktilitet. Årsagen kan være idiopatisk, specielt hos ældre. Kan tillige opstå som bivirkning til antikolinerge lægemidler, som led i en diabetisk neuropati, som følge efter radikal bækkenkirurgi eller efter langvarig øget udløbsmodstand. 

Rygmarvsskader. 

  

På grund af den udtalte autonome innervation anvendes lægemidler med virkning på det autonome nervesystem ofte til behandling af dysfunktion af de nedre urinveje. 

  

Tabel 2. 

Behandling af vandladningsforstyrrelser
  Tilstand Kan forsøges behandlet med
Urinblære

Overaktiv blæresyndrom (OAB). Trang-inkontinens (urgency-inkontinens) 

Påvirkning af blærens reservoirfunktion 

Muskarinreceptorblokkere: - Darifenacin - Fesoterodin - Oxybutynin - Solifenacin - Tolterodin - Trospiumchlorid 

β-3-adrenoceptoragonist: Mirabegron 

Blandet virkning: - Flavoxat 

Uretra Anstrengelsesinkontinens (stressinkontinens) Serotonin- og noradrenalin-genoptagshæmmer: - Duloxetin
Prostata Godartet forstørret prostata

α-adrenoreceptorblokkere: - Alfuzosin - Doxazosin - Tamsulosin - Terazosin 5-α-reduktasehæmmer

Dutasterid - Finasterid 

α-adrenoreceptorblokkere, kombinationer:
Dutasterid - Tamsulosin 

PDE5-inhibitorer: Tadalafil 

Nyrer Natlig polyuri Vasopressinanalog: - Desmopressin