Kighoste

Revideret: 04.07.2019

Kighoste skyldes toksin dannet af kighostebakterien Bordetella pertussis. Sygdommen forekommer i alle aldersgrupper og er meget smitsom. Der er smittereservoir blandt større børn og voksne. Smitte sker ved dråbeinfektion.  

 

Vaccination giver hos de fleste god, men ikke nødvendigvis varig beskyttelse. Når immuniteten aftager, vil børnene kunne inficeres med kighostebakterien igen, men sygdommen vil som regel have et mildt forløb. Der rapporteres normalt mellem 500 og 1.000 tilfælde af kighoste pr. år i Danmark, se Epi-Nyt uge 16 - 2018.  

 

Behandlingen er overvejende symptomatisk. Makrolider, der administreres tidligt i sygdomsforløbet, kan nedsætte smitteperioden, men det er tvivlsomt, om sygdomsforløbet påvirkes. 

 

Se endvidere Det danske børnevaccinationsprogram

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Difteritoksoid
Pertussistoksoid
Tetanustoksoid
diTekiBooster
AJ Vaccines
injektionsvæske, susp. i sprøjte   5 x 0,5 ml  
Difteritoksoid
Haemophilus influenzae type b polysaccharid
Pertussistoksoid
Poliovirus (inaktiveret)
Tetanustoksoid
DiTeKiPol/Act-Hib
AJ Vaccines
pulver og solvens til injektionsvæske, susp.   5 x (0,5 ml + 1 ds)  
Difteritoksoid
Pertussistoksoid
Poliovirus (inaktiveret)
Tetanustoksoid
DiTeKiPolBooster
AJ Vaccines
injektionsvæske, susp. i sprøjte   5 x 0,5 ml